AMENAJAREA TERITORIULUI IN CONTEXT NATIONAL

Conceptul de amenajare a teritoriului în Romania este racordat la principalele documente europene din acest domeniu. Acesta se concretizeaza prin studii, planuri, programe si proiecte care armonizeaza la nivel teritorial   politicile economice, sociale, ecologice si culturale în vederea asigurarii dezvoltarii durabile în profil spatial a diferitelor zone ale tarii.

În Romania, activitatile de amenajare teritoriului si de urbanism se desfasoara conform Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificarile ulterioare, care stabileste ca obiective ale amenajarii teritoriului: dezvoltarea economica si sociala echilibrata a regiunilor si zonelor, cu respectarea specificului acestora, îmbunatatirea calitatii vietii oamenilor si colectivitatilor umane, gestionarea responsabila a resurselor naturale si protectia mediului, utilizarea rationala a teritoriului. Conform Legii 350/2001 activitatea de amenajare a teritoriului se exercita pe întreg teritoriul Romaniei pe baza principiului ierarhizarii, coeziunii si integrarii spatiale la nivel national, regional, judetean, orasenesc si comunal, creand cadrul adecvat pentru dezvoltarea echilibrata si utilizarea rationala a teritoriului precum si gestionarea responsabila a resurselor naturale si protectia mediului.

Atributiile  administratiei publice centrale în domeniul amenajarii teritoriului
Activitatea în domeniu la nivel national este coordonata de catre Guvern, care stabileste în raport cu continutul Programului de Guvernare, programe prioritare, linii directoare si politici sectoriale. Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice este organul specializat al Guvernului în domeniul amenajarii teritoriului, avand urmatoarele atributii:

  • asigura elaborarea Planului de Amenajare a Teritoriului National – PATN;
  • asigura elaborarea Planului de Amenajare a Teritoriului Regional – PATR –  care fundamenteaza dezvoltarea regionala;
  • asigura colaborarea cu ministerele, precum si cu celelalte organe ale administratiei publice centrale, pentru fundamentarea, din punct de vedere al amenajarii teritoriului si a programelor strategice sectoriale;
  • asigura colaborarea cu consiliile pentru dezvoltare regionala, consiliile judetene si consiliile locale, precum si urmarirea modului în care se aplica programele guvernamentale si liniile directoare în domeniul amenajarii teritoriului la nivel regional, judetean si local;
  • asigura avizarea documentatiilor de amenajare a teritoriului, potrivit competentelor stabilite prin lege.

Atributiile administratiei publice judetene în domeniul amenajarii teritoriului
Consiliul judetean
are urmatoarele atributii in acest domeniu:

  • coordoneaza activitatea de amenajare a teritoriului la nivel judetean, conform legii si stabileste orientarile generale privind amenajarea teritoriului, pe baza planurilor de amenajare a teritoriului;
  • coordoneaza activitatea de amenajare a teritoriului la nivel judetean, conform legii si stabileste orientarile generale privind amenajarea teritoriului, pe baza planurilor de amenajare a teritoriului. În acest scop, consiliul judetean coordoneaza activitatea consiliilor locale si le acorda asistenta tehnica de specialitate;
  • asigura preluarea prevederilor cuprinse în planurile de amenajare a teritoriului national, regional si zonal în cadrul documentatiilor de amenajare a teritoriului pentru teritoriile administrative ale localitatilor din judet;
  • asigura elaborarea Planului de Amenajare a Teritoriului Judetean, a planurilor zonale de amenajare a teritoriului care sunt de interes judetean si le aproba conform prevederilor legii.

Atributiile administratiei publice locale în domeniul amenajarii teritoriului
Consiliul local
asigura respectarea prevederilor cuprinse în documentatiile de amenajare a teritoriului aprobate. În îndeplinirea atributiilor sale în domeniul amenajarii teritoriului, consiliul local utilizeaza informatii din toate domeniile de activitate economico-sociala.

Noutati

Studiul de fundamentare în vederea actualiz─ârii PATN – sec╚Ťiunea re╚Ťeaua de localit─â╚Ťi a fost elaborat de Universitatea de Arhitectur─â ┼či Urbanism Ion Mincu – Centrul de Cercetare, Proiectare, Expertiz─â ╚Öi Consulting (CCPEC) în cadrul Programului nr. 3/2011 privind elaborarea de activit─â╚Ťi specifice de reglementare/reglement─âri tehnice în domeniul construc╚Ťiilor.

Studiul cuprinde trei faze:

Proiectul de revizuire a legii nr. 351 din 2001 a luat în considerare o serie de concluzii rezultate din studiul de fundamentare privind necesitatea introducerii unor concepte noi, restructur─ârii setului de criterii ┼či indicatori privind ierarhizarea localit─â┼úilor urbane ┼či rurale, elabor─ârii unor noi ierarhii cu diversificarea rangurilor existente, introducerii unui mecanism de monitorizare / actualizare a legii. Legea revizuit─â va putea fundamenta orientarea unor politici si programe na┼úionale la nivelul diferitelor categorii de localit─â┼úi.

Actualizat Luni, 7 Martie 2016
Subsectiuni