Strategia integrat─â de dezvoltare durabil─â a Deltei Dun─ârii a fost aprobat─â prin Hot─ârârea Guvernului nr. 602/2016, publicat─â în Monitorul Oficial nr. 789/07.10.2016.
Strategia poate fi descarcata de aici.

De aici poate fi descarcata declaratia titularului strategiei realizata in conformitate cu prevederile art. 33, alin 1 lit b din HG 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri și programe.

Forma final─â a documenta╚Ťiei aferent─â procedurii de evaluare strategic─â de mediu  (publicat 12-08-2016)

In urma consultarii publice proiectul de Strategie integrat─â de dezvoltare durabil─â a Deltei Dun─ârii si documentatia aferent─â procedurii de evaluare strategic─â de mediu au fost revizuite.

Forma final─â a documenta╚Ťiei aferent─â procedurii de evaluare strategic─â de mediu:

Invitatie la dezbatere publica, 30 martie 2016  (publicat 20-01-2016)
Ministerul Dezvolt─ârii Regionale si Administra╚Ťiei Publice, prin Direc┼úia General─â Dezvoltare Regional─â ╚Öi Infrastructur─â, cu sediul în Str. Apolodor, Nr. 17, latura Nord, sector 5, Bucure╚Öti, în calitate de titular al Strategiei integrate de dezvoltare durabil─â a Deltei Dun─ârii, invita publicul interesat sa participe la dezbaterea publica a proiectului de Strategie integrat─â de dezvoltare durabil─â a Deltei Dun─ârii, care va avea loc pe 30 martie 2016, începând cu ora 11.00, la sediul MDRAP, sala de Consiliu, parter. Invitatia poate fi descarcata de aici

Va amintim ca documentele dezbatute (Strategia integrat─â de dezvoltare durabil─â a Deltei Dun─ârii, raportul de mediu ╚Öi studiul de evaluare adecvat─â aferent) sunt publicate la aceasta pagina. 

Anunt cu privire la declan┼čarea procedurii de evaluare strategic─â de mediu

Anunt cu privire la disponibilizarea Strategiei integrată de dezvoltare durabilă a Deltei Dunării, a Raportului de mediu și Studiului de evaluare adecvată aferente.

In urma consultarii publice proiectul de Strategie integrat─â de dezvoltare durabil─â a Deltei Dun─ârii a fost revizuit, iar aceasta versiune poate fi descarcat─â de aici.

Strategia integrat─â de dezvoltare durabil─â a Deltei Dun─ârii este un document strategic care orienteaz─â dezvoltarea regiunii Deltei Dun─ârii. Acest document este elaborat de Ministerul Dezvolt─ârii Regionale ┼či Administra╚Ťiei Publice cu expertiz─â extern─â din partea B─âncii Mondiale, contractat─â în cadrul proiectului „Strategie integrat─â de dezvoltare durabil─â a Deltei Dun─ârii ╚Öi implementarea acesteia printr-o Investi╚Ťie Teritorial─â Integrat─â”, finan╚Ťat din Programul Opera╚Ťional Asisten╚Ť─â Tehnic─â. Proiectul este implementat în perioada iunie 2013 – mai 2015 ╚Öi are o în valoare total─â de 13,1 milioane lei din care 85 % contribu╚Ťie FEDR.

Principalele obiective ale proiectului sunt realizarea unei Strategii integrate de dezvoltare durabil─â a Deltei Dun─ârii ┼či recomandarea de mecanisme institu┼úionale pentru implementarea instrumentului Investi┼úii Teritoriale Integrate în perioada 2014-2020. Proiectul este împ─âr╚Ťit în 4 componente, rezultatele prev─âzute fiind urm─âtoarele:

Componenta 1: Analiză diagnostic și viziune asupra teritoriului Deltei Dunării

 • Raport al diagnozei teritoriale;
 • Atelier de lucru pentru consultarea actorilor relevan┼úi;
 • Document cuprinzând viziunea de dezvoltare a Deltei Dun─ârii;

Componenta 2: Strategie integrat─â de dezvoltare durabil─â a Deltei Dun─ârii

 • Analize sectoriale de nevoi pentru dezvoltarea Strategiei;
 • Strategia de dezvoltare durabil─â integrat─â;
 • 2 evenimente de consultare public─â (ateliere de lucru);
 • Realizarea unei propuneri de ITI Delta Dun─ârii;
 • Raport de evaluare strategic─â de mediu;
 • Atelier de consultare privind planul de ac┼úiuni;
 • Bro┼čur─â de popularizare a Strategiei integrate de dezvoltare durabil─â a Deltei Dun─ârii
 • Plan de ac┼úiune final;
 • Raport final de consultare public─â;
 • Conferin┼ú─â final─â de informare cu privire la rezultatele proiectului.

Componenta 3: Preg─âtirea punerii în aplicare a abord─ârii integrate pentru perioada de programare 2014-2020

 • Cadrul na╚Ťional metodologic pentru definirea ╚Öi implementarea Investi╚Ťiilor Teritoriale Integrate, cu concentrare pe Delta Dun─ârii;
 • Ghid pentru preg─âtirea proiectelor care vor fi finan╚Ťate din ITI
 • Ghid de dezvoltare urban─â pentru sprijinirea abord─ârii integrate, în special în zonele urbane func╚Ťionale;

Componenta 4: Aplicarea abord─ârii integrate în Polul de Cre┼čtere Constan┼úa

 • Strategie de implementare a abord─ârii integrate în Polul de Cre╚Ötere Constan╚Ťa.

În conformitate cu prevederile Memorandumului cu tema Constituirea Grupului Interinstitu┼úional pentru elaborarea Strategiei integrate de dezvoltare durabil─â a Deltei Dun─ârii pentru perioada 2014-2020, aprobat în cadrul ┼čedin┼úei Guvernului României din data de 12 decembrie 2012, a fost constituit un grup interinstitu╚Ťional din care fac parte reprezentan╚Ťi la nivel de secretar de stat ╚Öi la nivel de expert tehnic din cele mai relevante institu╚Ťii la nivel central ╚Öi local. Grupul interinstitu╚Ťional este coordonat de Ministerul Dezvolt─ârii Regionale, Administra╚Ťiei Publice ┼či Fondurilor Europene ╚Öi Ministerul Mediului ╚Öi Schimb─ârilor Climatice. În cadrul acestui grup sunt dezb─âtute ╚Öi validate rezultatele proiectului care se refer─â la regiunea Deltei Dun─ârii (analiza diagnostic, viziunea de dezvoltare, analize sectoriale de nevoi, strategia de dezvoltare durabil─â, planul de ac╚Ťiuni).

De asemenea, rezultatele proiectului sunt dezb─âtute în cadrul unei serii de ateliere de lucru organizate la Tulcea cu participarea actorilor locali (autorit─â╚Ťi locale, reprezentan╚Ťi ai institu╚Ťiilor relevante pentru regiunea Deltei Dun─ârii, reprezentan╚Ťi ai organiza╚Ťiilor neguvernamentale active în Delta Dun─ârii)

Subsectiuni