RAPORTUL PRIVIND STAREA TERITORIULUI 2017

Una dintre principalele concluzii ale Conferin╚Ťei HABITAT III, desf─â╚Öurat─â la Quito, Ecuador, în octombrie 2016, a fost c─â ne afl─âm într-un amplu ╚Öi complex proces de schimbare. Globalizarea, contextul geo-politic, accesul la informa╚Ťie ╚Öi dezvoltarea de noi canale de comunicare, cre╚Öterea conectivit─â╚Ťii ╚Öi a mobilit─â╚Ťii persoanelor ╚Öi bunurilor, precum ╚Öi schimbarea profilului ╚Öi a activit─â╚Ťilor economice au generat multiple provoc─âri care au condus la rândul lor la modificarea modului de gândire, a a╚Ötept─ârilor ╚Öi nevoilor locuitorilor ╚Öi a investitorilor. Toate aceste energii ╚Öi-au pus amprenta asupra modului de ocupare a teritoriului, teritoriul localit─â╚Ťilor din România înregistrând o dinamic─â accentuat─â în ultimii 25 de ani.

Pentru a capitaliza aceste energii într-un sens pozitiv ╚Öi pentru ca autorit─â╚Ťile publice s─â poat─â oferi un r─âspuns eficient la aceste provoc─âri, este necesar s─â se asigure o bun─â eviden╚Ť─â teritorial─â. Prin urmare, pe lâng─â instrumentele deja lansate (Strategia de dezvoltare teritorial─â a României, aflat─â în curs de aprobare în Parlament, Observatorul teritorial, platform─â digital─â ce asigur─â accesul la date teritoriale), propunem acest raport, ce va fi prezentat anual, respectiv un raport privind starea teritoriului care ofer─â o modalitate de identificare a evolu╚Ťiei, tendin╚Ťelor ╚Öi schimb─ârilor din teritoriu, ╚Öi reprezint─â un prim pas în demersul de a identifica impactul teritorial al politicilor ╚Öi programelor de finan╚Ťare, în special a celor cu finan╚Ťare na╚Ťional─â.

La sfâr╚Öitul anului 2017, proiectul de lege privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a teritoriului României a fost aprobat de c─âtre Senatul României, în aceast─â perioad─â aflându-se în procedura de aprobare de c─âtre comisiile de specialitate din Camera Deputa╚Ťilor (camera decizional─â).

Documentul vizeaz─â dou─â dimensiuni de analiz─â:

1.    Starea teritorial─â ╚Öi Dinamici teritoriale 
2.    Indicatori privind monitorizarea obiectivelor SDTR.

Raportul este structurat în 3 sec╚Ťiuni:

1.    Contextul socio-economic general;
2.    Indicatori de stare privind echiparea teritoriului;
3.    Programe finan╚Ťate din bugetul de stat (MDRAP) care sprijin─â echiparea teritoriului ╚Öi cre╚Öterea accesului la servicii.

Sec╚Ťiunea privind Contextul socio-economic general se bazeaz─â pe analiza unor indicatori grupa╚Ťi pe urm─âtoarele domenii selectate în conformitate cu obiectivele acestui proiect ╚Öi a relevan╚Ťei pentru strategia de dezvoltare:

 • Caracteristici ale re╚Ťelei de localit─â╚Ťi,
 • Gradul de urbanizare;
 • Evolu╚Ťia intravilanului la nivel de unitate administrativ-teritorial─â, documenta╚Ťii de urbanism (PUG), autoriza╚Ťii de construc╚Ťii;
 • Riscuri naturale;
 • Evolu╚Ťia popula╚Ťiei;
 • Fenomene/structuri demografice;
 • Accesul la servicii de educa╚Ťie;
 • Aspecte privind s─âr─âcia ╚Öi excluziunea social─â;
 • Produsul Intern Brut – evolu╚Ťie ╚Öi disparit─â╚Ťi teritoriale;
 • Investi╚Ťiile str─âine directe;
 • Dinamica antreprenorial─â;
 • Resurse turistice;
 • Fonduri structurale;
 • Bugete locale.

Sec╚Ťiunea privind echiparea teritoriului elaborat─â prin analiza unor indicatori de stare abordeaz─â o serie de domenii în care MDRAP deruleaz─â programe de finan╚Ťare:

 • infrastructura rutier─â;
 • accesul popula╚Ťiei la locuire ╚Öi calitatea locuirii;
 • transportul public local;
 • alimentarea cu ap─â curent─â ╚Öi racordarea la sisteme de canalizare;
 • infrastructura ╚Öcolar─â;
 • unit─â╚Ťile sanitare;
 • aspecte privind accesul popula╚Ťiei la TIC ╚Öi societatea informa╚Ťional─â.

Sec╚Ťiunea referitoare la programele finan╚Ťate din bugetul de stat având ca obiectiv cre╚Öterea accesului la servicii publice realizeaz─â o trecere în revist─â a programelor gestionate de MDRAP, incluzând ilustr─âri grafice ╚Öi cartografice privind aloc─âri la nivel de UAT, localizarea obiectivelor finan╚Ťate din PNDL la nivel de municipiu/ora╚Ö/comun─â, precum ╚Öi evolu╚Ťia unor indicatori de echipare în intervalul 2012-2017.         

Pentru a furniza o informa╚Ťie actualizat─â, în elaborarea raportului au fost utilizate cele mai recente date statistice disponibile, care au fost analizate ╚Öi puse în contextul impactului teritorial al programelor de finan╚Ťare. Pentru nivelul european au fost utilizate datele oferite de Eurostat, precum ╚Öi informa╚Ťii ╚Öi h─âr╚Ťi extrase din rapoartele de cercetare furnizate de programul ESPON 2020.

Sursele na╚Ťionale de date ╚Öi informa╚Ťii utilizate sunt Institutul Na╚Ťional de Statistic─â, ANCPI, ANCOM, MDRAP, CNAS, BNR, ONRC, MADR, MEN, rapoartele B─âncii Mondiale. Având în vedere complexitatea acestui demers au fost prelucrate ╚Öi prezentate inclusiv date disponibile de la Recens─âmântul Popula╚Ťiei ╚Öi Locuin╚Ťelor din 2011 (ultimul recens─âmânt).

Nivelul de raportare a indicatorilor este cel na╚Ťional, regional, jude╚Ťean sau local în func╚Ťie de disponibilitatea datelor statistice.

Raportul nu cuprinde recomand─âri, obiective sau ac╚Ťiuni, nu reprezint─â o strategie sau un document de politic─â public─â, ci o prezentare a informa╚Ťiilor în profil teritorial, în cazul de fa╚Ť─â pentru perioada 2016-2017.

Publicat Joi, 20 Septembrie 2018