Grupul este o platformă proactivă, intersectorială, interdisciplinară, colaborativă și deschisă la idei inovatoare, cu rol consultativ, care include reprezentanți din administrația publică centrală, regională și locală, reprezentanți ai societăților de transport public și ale ONG-urilor de profil, a consultanților formatori, experților, finanțatorilor, etc. Această structură are ca scop transformarea PMUD-urilor în instrumente eficiente de lucru, cu rezultate concrete în ceea ce privește calitatea mobilității urbane și a vieții orașelor și municipiilor din România. Inițiativa urmărește eliminarea dificultăților constatate în acest domeniu prin propunerea de măsuri de optimizare a cadrului strategic, legislativ și de finanțare și înlesnirea comunicării între diversele niveluri de guvernare și sectoare. De asemenea, platforma facilitează schimburile de experiență și evaluarea calitativă a activităților aferente PMUD.

Înscrierea voluntară în cadrul Grupului national pentru optimizarea PMUD. Pentru înscriere este necesară precizarea numelui, prenumelui, a instituției, a funcției și adresa de mail, până luni, 15 octombrie. Formular pentru completare: https://goo.gl/forms/FNj8omGihUGmiHWC2

Invitație 18 octombrie, cea de a doua reuniune a Grupului national support

 

Publicat Luni, 8 Octombrie 2018