Parteneriate pentru dezvoltarea României – Potentialul Strategic al retelei de parcuri, cl?diri si terenuri industriale

31 octombrie 2016,

Bucuresti, Camera de Comert a României

Agenda I Foto I Video I Prezentari I Comunicat I

Luni, 31 octombrie 2016, a avut loc forumul Parteneriate pentru dezvoltarea României: Poten?ialul strategic al re?elei de parcuri, cl?diri ?i terenuri industriale, organizat la Camera de Comer? ?i Industrie a României. Ministerul Dezvolt?rii Regionale ?i Administra?iei Publice a participat în calitate de partener oficial.

În contextul recentei aprob?ri, de c?tre Guvernul României, a Strategiei de Dezvoltare Teritorial? a României, evenimentul a reprezentat un nou pas de consolidare a colabor?rii dintre Ministerul Dezvolt?rii Regionale ?i Administra?iei Publice (MDRAP) ?i principalele categorii de parteneri na?ionali implica?i în dezvoltarea în profil teritorial a României, prezen?i la eveniment. Este vorba despre sectorul public central, administra?ia public? local?, sectorul privat ?i sectorul tehnic (mediile profesional, academic ?i universitar). Aplicarea efectiv? a Strategiei presupune implicarea tuturor acestor sectoare, ca urmare MDRAP a ini?iat un parteneriat na?ional pentru dezvoltarea teritoriului. Propunerea de parteneriat a fost semnat? de viceprim-ministrul Vasile Dîncu, ministrul dezvolt?rii regionale ?i administra?iei publice, ?i înmânat? celor patru categorii de viitori parteneri. Parteneriatul const? în patru platforme de colaborare, pentru fiecare sector în parte.

Unul dintre instrumentele care vin în sprijinul Strategiei, gestionat de MDRAP, este Observatorul Teritorial - platform? informatic? în care sunt înregistrate informa?ii ?i date necesare pentru a caracteriza un teritoriu (la nivel de regiuni, de jude?e, de municipii, ora?e ?i comune), astfel structurate încât s? eviden?ieze dinamica ?i disparit??ile teritoriale din România.

Forumul a constituit, totodat?, ocazia de a reuni mediul public cu mediul privat, pentru a discuta un prim pachet de 21 de terenuri ?i cl?diri propuse pentru dezvoltarea de noi activit??i industriale la nivelul întregii ??ri. Oferta autorit??ilor publice ?i cererea poten?ialilor investitori ?i dezvoltatori au fost, astfel, aduse fa?? în fa??. A fost lansat?, astfel, o nou? abordare a dialogului dintre autorit??ile publice locale ?i sectorul de construc?ii ?i dezvoltare imobiliar?, pentru valorificarea sustenabil? ?i inovativ? a capitalului teritorial la nivel regional ?i na?ional.

Dezbaterea “Parteneriate pentru Dezvoltarea României: Poten?ialul strategic al re?elei de parcuri, cl?diri ?i terenuri industrial” a fost organizat? de Intact Media Group împreun? cu Ministerul Dezvolt?rii Regionale ?i Administra?iei Publice ?i cu Camera de Comer? ?i Industrie a României.