Conferinta “Strategia de dezvoltare teritoriala a Romaniei - sprijin pentru corelarea actiunilor de dezvoltare la nivel teritorial”, 29 octombrie 2014, Bucuresti, Hotel Capital Plaza, Sala Ion Mincu 1&2

Scop si obiective

Conferinta a avut scopul de a informa si dezbate cu actorii relevanti versiunea preliminara a Strategiei de dezvoltare teritoriala a Romaniei.

Obiectivele conferintei

  • prezentarea etapelor principale ale procesului de elaborare a SDTR (metodologie). Prezentarea proiectului „Dezvoltarea de instrumente si modele de planificare strategica teritoriala pentru sprijinirea viitoarei perioade de programare post 2013” finantat prin Programul Operational Asistenta Tehnica;
  • prezentarea proiectului de strategie: situatia actuala a dezvoltarii teritoriului national, viziunea de dezvoltare a Romaniei pentru orizontul de timp 2035, obiectivele, masurile, actiunile si proiectele teritoriale, sistemul de implementare si monitorizare a strategiei.
  • prezentarea principalelor etape ale procesului de consultare publica si a calendarului de consultare.
  • dezbaterea cu actorii relevanti a proiectului strategiei;
  • in vederea sustinerii procesului de consultare a actorilor relevanti va fi elaborat un Document de consultare a Strategiei de dezvoltare teritoriala a Romaniei care va reprezenta o baza de dezbatere in cadrul evenimentelor de consultare care vor avea loc la nivel national si regional. Documentul va avea in vedere prezentarea succinta a strategiei, lansarea spre dezbatere a principalelor elemente ale strategiei si colectarea punctelor de vedere ale actorilor relevanti.

Prezentari sustinute in cadrul conferintei

Galerie foto

Publicat Vineri, 31 Octombrie 2014