Strategia de dezvoltare teritorialA a RomAniei - anunT cu privire la declanSarea procedurii de evaluare de mediu pentru SDTR

Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice (MDRAP), prin Directia Generala Dezvoltare Regionala si Infrastructură, cu sediul in Str. Apolodor, Nr. 17, latura Nord, sector 5, Bucuresti, in calitate de titular al Strategiei de dezvoltare teritoriala a Romaniei, anunta publicul interesat asupra elaborarii primei versiuni a Strategiei de Dezvoltare Teritoriala a Romaniei (SDTR) pentru care s-a declansat etapa de incadrare in procedura de evaluare strategica de mediu, in conformitate cu prevederile Hotararii de Guvern nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluarii de mediu pentru planuri si programe.

Strategia de dezvoltare teritoriala a Romaniei este documentul programatic pe termen lung prin care sunt stabilite liniile directoare de dezvoltare teritoriala a Romaniei si directiile de implementare pentru o perioada de timp de peste 20 de ani, la scara regionala, interregionala, nationala, cu integrarea aspectelor relevante la nivel transfrontalier si transnational (art. 14, alin (3) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificarile si completarile ulterioare).

Prima versiune a SDTR poate fi consultata pe site-ul www.sdtr.ro la sectiunea “Consultare publica” si la sediul MDRAP din Strada Apolodor nr.17, sector 1, sediul Ministerului Justitiei, telefon: 0372.114.513, de luni pana vineri, intre orele 9.00-14.00.

Publicul poate formula in scris comentarii si propuneri privind prima versiune a SDTR si eventualele efecte ale acesteia asupra mediului in termen de 18 zile de la data prezentului anunt, la sediul Ministerului Mediului si Schimbarilor Climatice, Bulevardul Libertatii nr.12, Sector 5, Bucuresti, Directia Generala Evaluare Impact si Controlul Poluarii, de luni pana vineri, intre orele 9.00-14.00 si la urmatoarele adrese de email: gabriela.osiceanu@mmediu.ro, aureliu.dumitrescu@mmediu.ro.

Publicat Vineri, 31 Octombrie 2014