Strategia de dezvoltare teritoriala a Romaniei este documentul programatic pe termen lung prin care este conturata viziunea de dezvoltare a teritoriului national pentru orizontul de timp 2035 si sunt stabilite obiective de dezvoltare, masuri, actiuni si proiecte concrete la nivel teritorial.

Purtand subtitlul Romania policentrica 2035, strategia este rezultatul unui amplu demers institutional si de cercetare derulat de Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice in perioada 2012 - 2014 pentru fundamentarea si elaborarea sa. Proiectul strategiei poate fi accesat pe site-ul web www.sdtr.ro la sectiunea consultare publica.

Versiunea preliminara a strategiei a fost realizata cu expertiza externa, contractata prin proiectul „Dezvoltarea de instrumente si modele de planificare strategica teritoriala pentru sprijinirea viitoarei perioade de programare post 2013”. Proiectul este finantat prin Programul Operational Asistenta Tehnica 2007-2013.

Elaborarea strategiei s-a bazat pe colaborarea stransa dintre institutiile publice centrale, in cadrul Grupului de lucru constituit pentru sprijinirea activitatilor realizate in cadrul procesului de elaborare a Strategiei de dezvoltare teritoriala a Romaniei.

Plecand de la realitatile teritoriale, Strategia de dezvoltare teritoriala a Romaniei reprezinta exercitiul de planificare a dezvoltarii teritoriului national, pentru orizontul de timp 2035, furnizand raspunsuri la umatoarele intrebari cheie:

  • Care sunt masurile si proiectele ce contribuie la cresterea capacitatii teritoriului national de a genera crestre economica si, implicit, de a mentine si atrage o forta de munca inovativa?
  • Care sunt zonele de la nivelul teritoriului ce necesita interventii specifice pentru valorificarea sau protectia capitalului natural si construit?
  • Cum poate fi asigurat echilibrul intre politicile economice, de mediu si culturale, in vederea planificarii coerente a procesului de dezvoltare, precum si de a conserva identitatea teritoriului national?

SDTR va reprezenta, dupa aprobarea versiunii finale, documentul care sta la baza intregului sistem de planificare spatiala (amenajarea teritoriului si urbanism) la nivel national si va fundamenta:

  • documentele strategice de nivel regional, judetean si local (strategii de dezvoltare teritoriala, planuri de amenajarea teritoriului, planuri de dezvoltare regionala)
  • documentatiile operationale (planuri de urbanism)
  • alte strategii de dezvoltare de la nivel national cu relevanta si impact teritorial.  
Publicat Vineri, 31 Octombrie 2014
Subsectiuni