Programul Phare 2000 componenta Coeziune Economica si Sociala, a fost  lansat pe componente incepand cu luna aprilie 2001

Incepând cu anul 2000 programarea Phare are la baza Planul National de Dezvoltare (2000 - 2002) care cuprinde prioritatile nationale de dezvoltare regionala, integrând planurile de dezvoltare regionala ale celor opt regiuni. Acesta corespunde noilor orientari Phare de a acorda o importanta sporita elementului central al politicii UE: promovarea coeziunii economice si sociale prin intermediul politicilor structurale.

Strategia Planului National de Dezvoltare (PND) este articulata pe noua prioritati strategice, 6 regionale si 3 sectoriale. Prezentul program este legat direct si indirect de trei dintre prioritatile regionale, avand o finantare de 75 Meuro Phare si 25 Meuro cofinantare asigurata de la bugetul de stat:

A. Dezvoltarea resurselor umane in contextul restructurarii industriale;
B. Sprijinirea Intreprinderilor Mici si Mijlocii (IMM) din domeniul productiei si serviciilor;
C. Imbunatatirea si dezvoltarea infrastructurii regionale si locale;

Sprijinirea acestor sectoare urmareste dezvoltarea, in cadrul unei abordari integrate, a potentialului economic si social al regiunilor de dezvoltare. Unul din efectele asteptate ale proiectului este imbunatatirea capacitatii autoritatilor locale de a colabora si de a lua decizii de importanta regionala.

Co-finantarea urmareaste urmatoarele principii:

  • 50% din co-finantarea nationala va fi investita in cele 4 regiuni considerate de prima prioritate (Nord-Est, Sud-Est, Sud-Muntenia si Nord-Vest), pentru co-finantarea proiectelor de infrastructura locala si regionala (valoare 11,7 MEuro).
  • 50% vor fi investiti in cele 4 regiuni de prioritate doi (Sud-Vest, Vest, Centru si Bucuresti-Ilfov) pentru sprijinirea masurilor din cadrul sub-componentelor A, Dezvoltarea Resurselor umane, si B1, Schema de granturi pentru initierea de noi afaceri, micro-intreprinderi si intreprinderi tinere, descrise in continuare (valoare 13,3 MEuro).

Activitatile finantate din fonduri reprezentând co-finantarea nationala vor fi implementate in cele patru regiuni de prioritate doi urmând aceleasi proceduri ca pentru cele patru regiuni de prioritate unu. Fondul National va asigura co-finantarea si mecanismul de livrare a fondurilor catre Ministerul Dezvoltarii si Prognozei si regiunile de dezvoltare.

A. Dezvoltarea resurselor umane in contextul restructurarii industriale - 18 Meuro Phare si 6,65 Meuro bugetul de stat

Obiectivele si activitatile acestei componente sunt in acord cu liniile directoare ale Strategiei de ocupare a fortei de munca a UE si cu prioritatile Fondului Social European. In zonele rurale activitatile vor fi definite astfel incat sa sprijine implementarea masurilor SAPARD in domeniul diversificarii rurale (turism, agro-alimentatie, IMM). Masurile orizontale identificate in PND, au fost grupate pe trei prioritati.

  • Prioritatea 1 - Calificarea si recalificarea fortei de munca in scopul de a o face mai adaptabila la nevoile dinamice ale pietei fortei de munca
  • Prioritatea 2 - Imbunatatirea masurilor active de ocupare a fortei de munca ca instrument sistemic de crestere a ocuparii
  • Prioritatea 3 - Promovarea includerii sociale a grupurilor dezavantajate

In cadrul acestei activitati vor fi finantate proiecte mici cu un maximum de grant Phare de 50.000 de Euro. Proiectele mari cu o contributie intre 100000 si 300000 de Euro pot acoperi oricare dintre masurile prioritare, asa cum sunt acestea definite de Consiliile pentru Dezvoltare Regionala, dar se asteapta ca impactul acestor initiative sa fie mai larg ele trebuind sa aiba acoperire regionala, adica cel putin doua judete. Vor fi selectate proiecte complexe, care integreaza mai multe masuri (de exemplu dezvoltarea de facilitati de instruire, de noi pachete de instruire, asistenta pentru si formare a unor grupuri tinta si scheme de plasament in cadrul aceluiasi proiect). Vor fi incurajate parteneriatele intre furnizorii de formare si educatie, intreprinderi si partenerii sociali.

Aceasta componenta este programata sa se lanseze in jurul datei de 1 iulie 2001.

B. Sprijin pentru intreprinderile mici si mijlocii - 18 Meuro Phare si 6,65 Meuro bugetul de stat

B1. Grant-uri pentru sprijinirea cresterii investitiilor pentru infiintarea de noi intreprinderi si dezvoltarea micro-intreprinderilor si a celor infiintate de curand;

Ca regula generala, sprijinul prin grant va merge pana la 50000 de Euro pentru fiecare grant individual. Fiecare beneficiar trebuie sa vina cu o contributie proprie egala cu 40% din valoarea totala a cheltuielilor eligibile ale proiectului

Proiectele trebuie sa demonstreze potentialul de a produce un impact pozitiv net asupra economiei regiunii in care se vor desfasura activitatile, in concordanta cu obiectivele si prioritatile Planului Regional de Dezvoltare si ale Strategiei Regionale de Dezvoltare ale regiunii.

Costurile eligibile, criteriile si procedurile de eligibilitate si selectie vor fi specificate in mod clar in pachetul informativ ce va fi pus la dispozitie potentialilor aplicanti, dupa lansarea acestei componente, la sfarsitul lunii aprilie.

B2. Imbunatatirea accesului IMM la finantare pe temen mediu si lung pentru a realiza investitii printr-o linie de credit

Ea consta in deschiderea unei linii de credit ce ofera imprumuturi pe termen mediu pentru IMM, impreuna cu o componenta de grant reprezentand pana la 25% din totalul alocarii Phare. Schema va fi implementata printr-un numar de banci romanesti selectate pe baza competitiva.

Ca regula generala, suma maxima a contributiei publice (Phare plus cofinantare publica nationala) la imprumut plus grantul va fi de 300.000EURO.

Perioada de creditare este de la 3 la 6 ani cu o perioada de gratie: pana la un an, in functie de perioada de maturitate a creditului;

Bancile Romanesti de implementare vor fi responsabile de evaluarea cererilor de finantare, a celor de plati si monitorizarea platii imprumuturilor.

B3. Imbunatatirea accesului IMM la informatie, comunicare si la serviciile de sprijinire a afacerilor in scopul de a creste competitivitatea, accesul la finantare si la oportunitatile oferite de piata.

Aceasta componenta urmareste imbunatatirea abilitatilor manageriale, competitivitatii si accesului la piete si informatie. Se va focaliza pe furnizarea de servicii suport pentru IMM-uri, in patru domenii principale: imbunatatirea accesului IMM-urilor la oportunitatile oferite de piata ; sprijinirea IMM in certificarea standardelor tehnice si de calitate (ISO 9000) ; consilierea IMM pentru a obtine finantari pentru investitii, inclusiv demararea de noi afaceri; promovarea accesului IMM-urilor la informatie si comunicare.

Costurile eligibile, criteriile de eligibilitate si selectie si procedurile vor fi specificate cu exactitate in pachetul informational pus la dispozitia aplicantilor, gratuit, la lansarea componentei la inceputul lunii iunie.

C. Infrastructura locala si regionala

Investitiile in infrastructura locala si regionala urmaresc crearea unui cadru atractiv in intreprinderi, pentru investitiile interne sau/si cele straine, si crearea de locuri de munca permanente, in regiuni. In felul acesta, proiectele se vor adresa unor nevoi complexe si vor avea ca destinatari diferite grupuri, avand astfel un impact regional, in conformitate cu obiectivele coeziunii economice si sociale.

Suma totala a ajutorului public aferent acestei componente este de 46,7 MEURO (din care 75% reprezinta 35 MEURO provenind din componenta Phare si 25% din suma totala reprezentand 11,7 MEURO provenind de la Guvernul Roman) la care se va adauga contributia locala. Fiecare proiect va avea un min. de 2 MEURO buget total iar finantarea Phare maxima pentru fiecare proiect va fi de 5 MEURO. Selectia proiectelor ce vor fi finantate in cadrul acestei componente va tine cont de alte proiecte potentiale sau actuale finantate din diferite surse, inclusiv ISPA si SAPARD si alte finantari nationale si internationale.Va fi necesara o cofinantare substantiala din diferite surse si un acord solid asupra acestei probleme. ADR-urile vor juca un rol important in atragerea altor surse de finantare.

C1. Imbunatatirea infrastructurii regionale de transport intarind astfel legatura dintre polii economici si coridoarele europene de transport si imbunatatirea cailor de acces catre zonele economice.

Proiectele se vor adresa nevoilor regionale, cu impact la nivel national si vor fi derulate in parteneriate extinse, chiar si la nivel national. Impactul economic concret al investitiilor preconizate va trebui stabilit in functie de prioritatile selectate in planurile regionale de dezvoltare. Atat cat va fi posibil, impactul asteptat al investitiei va fi cuantificat (numar de intreprinderi implicate, importanta regionala a traficului, creare si/ sau mentinerea de locuri de munca temporare si/ sau permanente).

C2. Dezvoltarea infrastructurii care sprijina dezvoltarea afacerilor, pentru a creste competitivitatea IMM prin imbunatatirea accesului la tehnologii, servicii, piete si informatie.

Aceste tipuri de proiecte vor raspunde nevoilor regionale de creare de locuri de munca si dezvoltare economica. Proiectele selectate urmaresc dezvoltarea infrastructurii de afaceri, cu scopul de a spori competitivitatea IMM beneficiare, cum ar fi:

  • Incubatoare de afaceri si parcuri industriale
  • Dezvoltarea locatiilor de afaceri si a sediilor, inclusiv prin extinderea sau reabilitarea sediilor existente in scopul facilitarii procesului de restructurare
  • Regenerarea zonelor defavorizate, inclusiv prin imbunatatirea conditiilor de mediu

C3. Reabilitarea siturilor degradate si protejarea siturilor vulnerabile din punct de vedere al mediului inconjurator si care poseda potential economic (situri industriale, intreprinderi inchise din zonele urbane grav afectate de poluare, situri naturale si zone cu potential turistic).

Acest tip de proiecte vor raspunde nevoilor regionale si vor pregati conditiile pentru viitoarea dezvoltare a regiunii. Se va acorda prioritate proiectelor care sunt parte integranta a unui plan de reabilitare si protectie a conditiilor de mediu, dezvoltare economica si creare de locuri de munca. Dezvoltarea infrastructurii de baza (deseuri solide si tratamentul apelor reziduale), poate fi proiect eligibil doar in cazul in care este parte a unui plan de reabilitare ecologica ce sustine direct dezvoltarea afacerilor si turismului in cele 4 regiuni prioritare.

Identificarea, evaluarea, selectia si implemetarea proiectelor de infrastructura: O lista de potentiale proiecte eligibile a fost identificata de un grup de lucru compus din reprezentanti ai: celor 4 ADR-uri din cele 4 regiuni prioritare; fosta ANDR; ministerele de linie responsabile pentru politica de transport, mediu, industrie si lucrari publice; Agentia Nationala pentru Drumuri; Ministerul Integrarii Europene; Delegatia Comisiei Europene in Romania.