Strategia de Dezvoltare Regionala a Romaniei 2014-2020

La data de 6 octombrie 2011, Comisia European─â a adoptat varianta provizorie a pachetului legislativ care va constitui cadrul de implementare a Politicii de Coeziune pentru perioada 2014-2020. Noile propuneri sunt concepute pentru a consolida dimensiunea strategic─â a politicii ┼či pentru a se asigura c─â investi┼úiile UE sunt orientate asupra obiectivelor europene pe termen lung privind cre┼čterea economic─â ┼či ocuparea for┼úei de munc─â, în conformitate cu Strategia Europa 2020.

Pentru a contribui la atingerea obiectivelor Strategiei Europa 2020 privind cre┼čterea inteligent─â, durabil─â ┼či favorabil─â incluziunii, noile regulamente pentru accesarea fondurilor structurale vizeaz─â urm─âtoarele obiective tematice:

 • consolidarea cercet─ârii, dezvolt─ârii tehnologice ┼či a inov─ârii;
 • îmbun─ât─â┼úirea accesului ┼či a utiliz─ârii, precum ┼či cre┼čterea calit─â┼úii tehnologiilor informa┼úiei ┼či comunica┼úiilor;
 • îmbun─ât─â┼úirea competitivit─â┼úii întreprinderilor mici ┼či mijlocii, a sectorului agricol ┼či a sectorului pescuitului ┼či acvaculturii;
 • sprijinirea tranzi┼úiei c─âtre o economie cu emisii sc─âzute de dioxid de carbon în toate sectoarele;
 • promovarea adapt─ârii la schimb─ârile climatice, a prevenirii ┼či a gestion─ârii riscurilor;
 • protec┼úia mediului ┼či promovarea utiliz─ârii eficiente a resurselor;
 • promovarea sistemelor de transport durabile ┼či eliminarea blocajelor din cadrul infrastructurilor re┼úelelor majore;
 • promovarea ocup─ârii for┼úei de munc─â ┼či sprijinirea mobilit─â┼úii for┼úei de munc─â;
 • promovarea incluziunii sociale ┼či combaterea s─âr─âciei;
 • investi┼úiile în educa┼úie, competen┼úe ┼či înv─â┼úare pe tot parcursul vie┼úii;
 • consolidarea capacit─â┼úii institu┼úionale ┼či o administra┼úie public─â eficient─â.

În cadrul regulamentelor sunt propuse noi tipuri de instrumente pentru perioada 2014 – 2020, respectiv:

 • Planul de ac┼úiune comun - un grup de proiecte implementate sub responsabilitatea beneficiarului, ca parte a programului sau programelor opera┼úionale;
 • Investi┼úie teritorial─â integrat─â - abordare integrat─â a strategiilor de dezvoltare urban─â sau teritorial─â care implic─â investi┼úii din mai multe axe prioritare, din unul sau mai multe programe opera┼úionale;
 • Dezvoltarea local─â plasat─â sub responsabilitatea comunit─â┼úii - este realizat─â prin strategii de dezvoltare local─â pe zone integrate ┼či multisectoriale, fiind plasat─â sub responsabilitatea comunit─â┼úii, a grupurilor de ac┼úiune local─â formate din reprezentan┼úi ai intereselor socio-economice locale ale sectoarelor public ┼či privat; grupurile de ac┼úiune local─â elaboreaz─â ┼či pun în aplicare strategiile de dezvoltare local─â.