PROGRAMUL DE COOPERARE URBACT III
(2014-2020)

FISA DE PREZENTARE

Programul de cooperare URBACT III - program adoptat de c─âtre Comisia European─â pe12 decembrie 2014

 

 

   

URBACT III este un program de cooperare interregional─â ce are ca scop promovarea dezvolt─ârii urbane durabile. Misiunea URBACT este de a permite ora╚Öelor s─â colaboreze ╚Öi s─â dezvolte împreun─â solu╚Ťii integrate pentru provoc─ârile comune în domeniul dezvolt─ârii urbane, prin crearea cadrului în care ora╚Öele pot colabora, înv─â╚Ťa unele de la altele ╚Öi contura împreun─â solu╚Ťii ╚Öi bune practici pentru îmbun─ât─â╚Ťirea politicilor urbane.

Programul are un buget total de 96,3 milioane Euro, din care 74,3 milioane Euro din Fondul European de Dezvoltare Regional─â, ╚Öi finan╚Ťeaz─â urm─âtoarele trei tipuri de interven╚Ťii:

 • Schimb de experien╚Ť─â ╚Öi bune practici la nivel transna╚Ťional;
 • Cre╚Öterea capacit─â╚Ťii administrative;
 • Capitalizarea ╚Öi diseminarea rezultatelor.

Programul URBACT III va fi organizat în jurul urm─âtoarelor 4 obiective principale:

 1. Cre╚Öterea capacit─â╚Ťii în implementarea politicilor: îmbun─ât─â╚Ťirea capacit─â╚Ťii ora╚Öelor de a gestiona politicile ╚Öi practicile pentru dezvoltarea urban─â durabil─â într-o manier─â integrat─â ╚Öi participativ─â.
 2. Formularea politicilor: îmbun─ât─â╚Ťirea modului în care sunt elaborate strategiile de dezvoltare urban─â ╚Öi planurile de ac╚Ťiune în ora╚Öe.
 3. Implementarea politicilor: îmbun─ât─â╚Ťirea implement─ârii planurilor integrate pentru dezvoltarea urban─â durabil─â.
 4. Consolidarea ╚Öi împ─ârt─â╚Öirea cuno╚Ötin╚Ťelor: cre╚Öterea accesului profesioni╚Ötilor în domeniu ╚Öi al actorilor implica╚Ťi în luarea deciziilor la toate nivelurile (UE, na╚Ťional, regional ╚Öi local) la cuno╚Ötin╚Ťe ╚Öi know-how din cadrul URBACT privind toate aspectele legate dezvoltarea urban─â.

Beneficiarii eligibili în cadrul URBACT III se refer─â la urm─âtoarele dou─â categorii:

I. Parteneri eligibili (city partners) pentru toate activit─â╚Ťile:

 • Ora╚Öe, municipalit─â╚Ťi;
 • Niveluri infra-municipale de guvernan╚Ť─â, cum ar fi cartiere, în cazul în care acestea sunt reprezentate de institu╚Ťii politico-administrative cu atribu╚Ťii în formularea de politici de dezvoltare ╚Öi implementarea de politici din aria tematic─â acoperit─â de URBACT;
 • Autorit─â╚Ťi metropolitane ╚Öi aglomer─âri urbane, în cazurile în care acestea sunt reprezentate de c─âtre institu╚Ťii politico-administrative cu atribu╚Ťii delegate în formularea de politici de dezvoltare ╚Öi implementarea de politici din aria tematic─â acoperit─â de URBACT;

II. Parteneri eligibili par╚Ťial (non-city partners) pentru anumite activit─â╚Ťi:

 • Agen╚Ťii locale definite ca organiza╚Ťii publice sau semi-publice înfiin╚Ťate de c─âtre ora╚Öe, ce se afl─â sub autoritatea ora╚Öelor par╚Ťial sau total, ╚Öi ce implementeaz─â politici specifice (vizând dezvoltare economic─â, eficien╚Ť─â energetic─â, s─ân─âtate, infrastructur─â etc);
 • Autorit─â╚Ťi provinciale, regionale ╚Öi na╚Ťionale, ce au leg─âtur─â cu problematici urbane;
 • Universit─â╚Ťi ╚Öi centre de cercetare, ce au leg─âtur─â cu problematici urbane.

În cadrul programului de cooperare URBACT III partenerii din România vor beneficia de o cofinan╚Ťare FEDR în propor╚Ťie de 85% în cadrul proiectelor (cu excep╚Ťia zonei Bucure╚Öti-Ilfov), iar restul bugetului va fi acoperit prin contribu╚Ťie local─â ╚Öi de la bugetul de stat.

Aria eligibil─â: cele 28 de State Membre din Uniunea European─â, Norvegia ╚Öi Elve╚Ťia, precum ╚Öi alte state prin finan╚Ťare proprie.

Sprijin financiar pentru beneficiari români
Pentru programele finan┼úate prin FEDR ┼či IPA II, sumele reprezentând cofinan┼úarea public─â asigurat─â de la bugetul de stat reprezint─â maximum 13% din cheltuielile eligibile ale acestora, stabilite prin proiectele respective, conform Ordonan┼úei nr. 29/2015 privind gestionarea ┼či utilizarea fondurilor externe nerambursabile ┼či a cofinan┼ú─ârii publice na┼úionale, pentru obiectivul Cooperare teritorial─â european─â, în perioada 2014-2020

DOCUMENTE

NOUTĂŢI

CONTACTE
Secretariatul Tehnic Comun
URBACT Secretariat
20 avenue de Ségur, 75007
Paris, France

Autoritatea Nationala URBACT
Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice
Serviciul Autoritati Nationale pentru Programe Europene
Punct National URBACT: Ancu┼úa Maria Cîrstea
Bvd. Libertatii, nr. 14, sector 5, Bucuresti
tel: +40372 111 369
fax: +40372 111 456

Surse de informare
Pagina URBACT
Pagina URBACT România
LinkedIn
Facebook: URBACT în România
Twitter: @urbact_ro

Control Prim Nivel
Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice
Persoan─â de contact: Marieta ENACHE, Director
Bvd. Liberta╚Ťii, nr.14, Bucuresti, sector 5, cod postal 050706
tel: +40372 111 324

╚śTIRI ╚śI EVENIMENTE

Actualizat Marti, 8 Ianuarie 2019