AXA 1 - Sprijinirea dezvoltãrii durabile a oraselor - potentiali poli de crestere

 • Domeniul 1.1 - Planuri integrate de dezvoltare urbanã
 • Domeniul 1.2 - Sprijinirea investitiilor in eficienta energetica a blocurilor de locuinte

AXA 2 - Îmbunãtãtirea infrastructurii de transport regionale si locale

 • Domeniul 2.1 - Reabilitarea si modernizarea retelei de drumuri judetene, strãzi urbane - inclusiv constructia/reabilitarea soselelor de centurã

AXA 3 - Îmbunãtãtirea infrastructurii sociale

 • Domeniul 3.1 - Reabilitarea, modernizarea si echiparea infrastructurii serviciilor de sãnãtate
 • Domeniul 3.2 - Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii serviciilor sociale
 • Domeniul 3.3 - Imbunatatirea dotãrii cu echipamente a bazelor operationale pentru interventii în situatii de urgentã
 • Domeniul 3.4 - Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale preuniversitare, universitare si a infrastructurii pentru formare profesionalã continuã

AXA 4 - Sprijinirea dezvoltãrii mediului de afaceri regional si local

 • Domeniul 4.1 - Dezvoltarea durabilã a structurilor de sprijinire a afacerilor de importantã regionalã si localã
 • Domeniul 4.2 - Reabilitarea siturilor industriale poluate si neutilizate si pregãtirea pentru noi activitãti
 • Domeniul 4.3 - Sprijinirea dezvoltãrii microîntreprinderilor

AXA 5 - Dezvoltarea durabilã si promovarea turismului

 • Domeniul 5.1 - Restaurarea si valorificarea durabilã a patrimoniului cultural, precum si crearea/modernizarea infrastructurilor conexe
 • Domeniul 5.2 - Crearea, dezvoltarea si modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale si cresterea calitãtii serviciilor turistice
 • Domeniul 5.3 - Promovarea potentialului turistic si crearea infrastructurii necesare în scopul cresterii atractivitãtii României ca destinatie turisticã

AXA 6 - Asistentã tehnicã pentru sprijinirea implementãrii POR

Actualizat Marti, 4 Martie 2014