Axa Prioritara 1 - Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor – poli urbani de crestere”

Domeniul major de interventie 1.1 - Planuri integrate de dezvoltare urbana

Domeniul major de intervenĊ£ie 1.2. – Sprijinirea investiĊ£iilor în eficienĊ£a energetică a blocurilor de locuinte


Axa Prioritara 2 - Îmbunatatirea infrastructurii de transport regionale si locale”

Domeniul major de interventie 2.1 - Reabilitarea si modernizarea retelei de drumuri judetene, strazi urbane - inclusiv constructia/reabilitarea soselelor de centura”

 • Ghidului Solicitantului
 • Aceasta este varianta revizuita a Ghidului solicitantului pentru Axa prioritara 2 - Îmbunatatirea infrastructurii regionale si locale de transport, domeniul major de interventie 2.1. - Reabilitarea si modernizarea retelei de drumuri judetene, strazi urbane - inclusiv constructia/reabilitarea soselelor de centura.
  Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor, multumeste si pe aceasta cale tuturor celor care prin comentariile si observatiile transmise ne-au permis sa îmbunatatim acest ghid.
 • Reguli de eligibilitate a cheltuielilor
 • Corrigendum la Ghidul Solicitantului si anexele acestuia pentru Axa prioritara 2 (intrã in vigoare incepând cu data de 25.10.2007)
 • Corrigendum la Ghidul Solicitantului si anexele acestuia pentru Axa prioritara 2 (intrã in vigoare incepând cu data de 15.02.2008)
 • Incepand cu data de 15 februarie 2008, cererile de finantare si dosarele pentru solicitarea finantarii in cadrul Programului Operational Regional 2007-2013 - Axa prioritara 2 - Imbunatatirea infrastructurii de transport regionale si locale, domeniul major de interventie 2.1 - Reabilitarea si modernizarea retelei de drumuri judetene, strazi urbane - inclusiv constructia/reabilitarea soselelor de centura se vor elabora avand in vedere Corrigendumul numarul 1 din data de 25 octombrie 2007 precum si prezentul Corrigendum.
  Prevederile Corrigendumului nr. 1 si ale Corrigendumului nr. 2 la Ghidul Solicitantului pentru Axa prioritara 2 - Imbunatatirea infrastructurii de transport regionale si locale, domeniul major de interventie 2.1 - Reabilitarea si modernizarea retelei de drumuri judetene, strazi urbane - inclusiv constructia/reabilitarea soselelor de centura vor fi încorporate in varianta actualizata a Ghidului solicitantului care va fi publicata pe paginile www.inforegio.ro si www.mdrap.ro, in data de 18 februarie 2008.

Axa prioritara 3 – Imbunatatirea infrastructurii sociale

Domeniul major de interventie 3.1 – Reabilitarea / modernizarea / echiparea infrastructurii serviciilor de sanatate

 • Ghidul Solicitantului - varianta consolidata  
 • Nota
 • Incepand cu data de 19 februarie 2008, cererile de finantare si dosarele pentru solicitarea finantarii in cadrul Programului Operational Regional 2007-2013 - Axa prioritara 3 - Imbunatatirea infrastructurii sociale, domeniul major de interventie 3.1 - Reabilitarea / modernizarea / echiparea echiparea infrastructurii serviciilor de sanatate se vor elabora avand in vedere prezentul Corrigendum

Domeniul major de interventie 3.2 – Reabilitarea / modernizarea / dezvoltarea si echiparea infrastructurii serviciilor sociale

 • Ghidul Solicitantului - varianta consolidata
 • A fost lansata cererea deschisa de proiecte pentru Axa prioritara 3 - Îmbunatatirea infrastructurii sociale”, domeniul major de interventie 3.2 - „Reabilitarea /modernizarea/dezvoltarea si echiparea infrastructurii serviciilor sociale”.
  Aceasta este varianta revizuita a Ghidului solicitantului pentru acest domeniu major de interventie.
  Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor - Autoritatea de Management pentru Programul Operational Regional, multumeste si pe aceasta cale tuturor celor care prin comentariile si observatiile transmise ne-au permis sa îmbunatatim acest ghid.
 • Incepand cu data de 24 aprilie 2008, cererile de finantare si dosarele pentru solicitarea finantarii in cadrul Programului Operational Regional 2007-2013 - Axa prioritara 3 - Imbunatatirea infrastructurii sociale, domeniul major de interventie 3.2 - Reabilitarea / modernizarea / dezvoltarea si echiparea infrastructurii serviciilor sociale se vor elabora avand in vedere prezentul Corrigendum.

Domeniul major de interventie 3.3 – Îmbunatatirea dotarii cu echipamente a bazelor operationale pentru interventii în situatii de urgenta

 • Ghidul Solicitantului - varianta consolidata (30.03.2009)
 • A fost lansata cererea deschisa de proiecte pentru Axa prioritara 3 - Îmbunatatirea infrastructurii sociale”, domeniul major de interventie 3.3 - Îmbunatatirea dotarii cu echipamente a bazelor operationale pentru interventii în situatii de urgenta.
  Aceasta este varianta revizuita a Ghidului solicitantului pentru acest domeniu major de interventie.
  Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor - Autoritatea de Management pentru Programul Operational Regional, multumeste si pe aceasta cale tuturor celor care prin comentariile si observatiile transmise ne-au permis sa îmbunatatim acest ghid.
 • Începând cu data de 7 februarie 2008, cererile de finantare si dosarele pentru solicitarea finantarii în cadrul Programului Operational Regional 2007-2013 - Axa prioritara 3 - Îmbunatatirea infrastructurii sociale, domeniul major de interventie 3.3 - Îmbunatatirea dotarii cu echipamente a bazelor operationale pentru interventii în situatii de urgenta se vor elabora având în vedere prezentul Corrigendum 1 si Ghidul solicitantului revizuit conform prezentului Corrigendum.
 • Corrigendum 2
 • Corrigendum 3

Domeniul major de interventie 3.4 – Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale preuniversitare, universitare si a infrastructurii pentru formare profesionalã continuã 

 • Ghidul Solicitantului - varianta consolidata
 • In data de 29 februarie 2008 a fost lansata cererea deschisa de proiecte pentru Axa prioritara 3 - Îmbunatatirea infrastructurii sociale, domeniul major de interventie 3.4 - Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale preuniversitare, universitare si a infrastructurii pentru formare profesionala continua din cadrul Programului Operational Regional 2007-2013. Incepand cu aceasta data pot fi depuse cereri de finantare la sediile organismelor intermediare din cadrul Agentiilor pentru Dezvoltare Regionala.

Axa prioritarã 4 – Sprijinirea dezvoltãrii mediului de afaceri regional si local

Domeniul major de interventie 4.1 – Dezvoltarea durabilã a structurilor de sprijinire a afacerilor de importantã regionalã si localã

Domeniul major de interventie 4.2 – Reabilitarea siturilor industriale poluate si neutilizate si pregãtirea pentru noi activitãti

Domeniul major de interventie 4.3 – Sprijinirea dezvoltãrii microîntreprinderilor

Termenul de depunere a cererilor de finantare pentru primul apel de proiecte a expirat


Axa prioritarã 5 – Dezvoltarea durabilã si promovarea turismului

Domeniul major de interventie 5.1 – Restaurarea si valorificarea durabilã a patrimoniului cultural, crearea si modernizarea infrastructurilor conexe

Domeniul de interventie 5.2 – Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale si cresterea calitãtii serviciilor turistice

 • Ghidul Solicitantului
 • A fost lansata cererea deschisa de proiecte pentru Axa prioritara 5 - Dezvoltarea durabilã si promovarea turismului, domeniul major de interventie 5.2 - Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale si cresterea calitãtii serviciilor turistice.
  Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor - Autoritatea de Management pentru Programul Operational Regional, multumeste si pe aceasta cale tuturor celor care prin comentariile si observatiile transmise ne-au permis sa îmbunatatim acest ghid.

Domeniul major de interventie 5.3 – Promovarea potentialului turistic si crearea infrastructurii necesare, in scopul cresterii atractivitatii Romaniei ca destinatie turistica

Actualizat Marti, 4 Iunie 2013