Documentul de Programare pentru Programul Operational Regional este un document strategic in care se definesc contextul, obiectivele, structura, alocarea de fonduri pe axe prioritare, organismele relevante si procedurile interne ale Programului Operational Regional.

Documentul cadru de implementare a REGIO (Programul Complement) este un alt document strategic care include toate detaliile relevante pentru domeniile cheie de interventie ale REGIO, precum sumele alocate proiectelor, criteriile de eligibilitate pentru solicitarea finantarii, proiectele eligibile etc.

Raport de mediu

In urma parcurgerii procedurii evaluarii de mediu, în conformitate cu prevederile H.G. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluãrii de mediu pentru planuri si programe, Ministerul Mediului si Gospodãririi Apelor a luat decizia de emitere a avizului de mediu pentru Programul Operational Regional pentru perioada 2007-2013.