Consiliul pentru Dezvoltare Regionala este organismul regional deliberativ, fara personalitate juridica, care este constituit si functioneaza pe principii parteneriale la nivelul fiecarei Regiuni de Dezvoltare, in scopul coordonarii activitatilor de elaborare si monitorizare ce decurg din politicile de dezvoltare regionala.

Consiliul pentru Dezvoltare Regionala este alcatuit din:

 • presedintii consiliilor judetene ale regiunii de dezvoltare;
 • un reprezentant al consiliilor locale municipale, orasenesti si comunale din fiecare judet al regiunii;

In cazul regiunii de dezvoltare Bucuresti-Ilfov, Consiliul pentru Dezvoltare Regionala este alcatuit din presedintele Consiliului Judetean Ilfov, primarul general al municipiului Bucuresti, din cate un reprezentant al fiecarui consiliu local de sector si din reprezentanti ai consiliilor locale din judetul Ilfov, la paritate cu reprezentantii sectoarelor municipiului Bucuresti.

Consiliul pentru Dezvoltare Regionala este condus de catre un presedinte si un vicepresedinte (din judete diferite), alesi pentru un madat de un an.

In functie de problematica supusa dezbaterii, la lucrarile Consiliului pentru Dezvoltare Regionala pot participa, fara drept de vot, prefectii judetelor, reprezentanti ai consiliilor locale, municipale, orasenesti si comunale, ai institutiilor si organizatiilor cu atributii in domeniul dezvoltarii regionale, reprezentanti ai societatii civile si parteneri socio-economici relevanti. La fiecare reuniune a CDR participa de drept directorul Agentiei pentru Dezvoltare Regionala.

In concordanta cu obiectivele politicii regionale, CDR are urmatoarele atributii principale:

 • analizeaza si aproba strategia si programele de dezvoltare regionala;
 • sprijina elaborarea in parteneriat a Planului National de Dezvoltare;
 • aproba proiectele de dezvoltare regionala, selectionate la nivel regional, in concordanta cu criteriile, prioritatile si metodologia elaborate de institutia nationala cu atributii in domeniul dezvoltarii regionale, impreuna cu organismele regionale specializate;
 • transmite Consiliului National pentru Dezvoltare Regionala, spre aprobarea finantarii, portofoliul propus de proiecte pentru care se aplica o procedura de selectie la nivel national;
 • aproba criteriile, prioritatile, alocarea si destinatiile resurselor Fondului pentru dezvoltare regionala si urmareste utilizarea acestor fonduri
 • aproba statutul de organizare si functionare al agentiei pentru dezvoltare regionala, organigrama acesteia precum si rapoartele de activitate semestriale intocmite ADR
 • coordoneaza si sprijina dezvoltarea parteneriatelor regionale;
 • coordoneaza activitatile de mediatizare la nivel regional a politicilor si obiectivelor de dezvoltare regionala, a programelor regionale finantate de Uniunea Europeana, precum si pe cele privind utilizarea, la nivelul regiunii, a fondurilor, asigurand transparenta si informarea corecta, rapida si in timp util a cetatenilor, in special a intreprinzatorilor.
 • numeste, pe baza de concurs si elibereaza din functie, in conditiile legii, directorul Agentiei pentru Dezvoltare Regionala;