Fisa programului | Programme description
    

CALENDARUL LANSARII LICITATIILOR

DOCUMENTE STRATEGICE

GHIDUL SOLICITANTULUI

INSTITUTII REPONSABILE

 • Autoritatea de Management
  National Development Agency
  H - 1133 Budapest, Pozsonyi ut 56
  Hungary
 • Autoritatea de Certificare
  Ministry of Finance
  H - 1051 Budapest
  Jozsef nádor tér 2-4
  Hungary'
 • Autoritatea de Audit
  Biroul guvernamental de control
  H - 1126 Budapesta
  Tartsay u. 11/A
  Hungary
 • Secretariat Tehnic Comun
  VATI Hungarian Public Non-profit Company for Regional Development and Town Planning
  H - 1016 Budapest, Gellerthegy u. 30-32
  Hungary
 • Autoritatea Nationala din Romania
  Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice

  Directia Generala Programe Europene
  Unitatea Autoritati Nationale pentru Programe Europene
  Alina SMARANDESCU
  phone: +4021 0372-111.369 int. 1934
  fax: +4021 0372-111.456
  email: alina.smarandescu@mdrap.ro
  www.mdrap.ro

 • Autoritatea Nationala din Ungaria
  National Development Agency
  H - 1133 Budapest, Pozsonyi ut 56
  Hungary
 • Biroul Regional Info Point din România
  BRECO Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontaliera Oradea
  Parcul IC Bratianu, nr.8, Oradea
  www.brecoradea.ro
  Tel. 0259 473 174; 0729 81 96 18
  Fax. 0259 473 175
 • Control de prim nivel
  BRECO Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontaliera Oradea
  Coordonator: Livia Banu, livia.banu@brecoradea.ro, 0729 819 618
  Parcul IC Bratianu, nr.8, Oradea
  www.brecoradea.ro
  Tel. 0259 473 174; 0729 81 96 18
  Fax. 0259 473 175
 • Coordonator national al controlului de prim nivel
  Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice
 • Marieta ENACHE
  Coordonator al sistemului de control de prim nivel
  B-dul. Libertatii, nr. 12, etaj 4, camera 425
  Sect.5 Bucuresti
  Tel. 0372 111 396
  Fax.  0372 111 376
  Mobil 074 919 6175

LEGISLATIE

 • Legislatie romaneasca
 • Regulamente
  • Council Regulation (EC) No 1989/2006 of 21 December 2006 amending Annex III to Regulation (EC) No 1083/2006 laying down general provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund and the Cohesion Fund and repealing Regulation (EC) No 1260/1999
  • Corrigendum to Council Regulation (EC) No 1989/2006 of 21 December 2006 amending Annex III to Regulation (EC) No 1083/2006 laying down general provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund and the Cohesion Fund and repealing Regulation (EC) No 1260/1999
  • Council Regulation (EC) No 1083/2006 of 11 July 2006 laying down general provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund and the Cohesion Fund and repealing Regulation (EC) No 1260/1999
  • Corrigendum to Council Regulation (EC) No 1083/2006 of 11 July 2006 laying down general provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund and the Cohesion Fund and repealing Regulation (EC) No 1260/1999
  • Rectificatif au règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil du 11 juillet 2006 portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion, et abrogeant le règlement (CE) no 1260/1999
  • Commission Regulation (EC) No 1828/2006 of 8 December 2006 setting out rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 1083/2006 laying down general provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund and the Cohesion Fund and of Regulation (EC) No 1080/2006 of the European Parliament and of the Council on the European Regional Development Fund
  • Corrigendum to Commission Regulation (EC) No 1828/2006 of 8 December 2006 setting out rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 1083/2006 laying down general provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund and the Cohesion Fund and of Regulation (EC) No 1080/2006 of the European Parliament and of the Council on the European Regional Development Fund
  • Regulation (EC) No 1080/2006 of the European Parliament and of the Council of 5 July 2006 on the European Regional Development Fund and repealing Regulation (EC) No 1783/1999
  • Commission Regulation (EC) No 951/2007 of 9 August 2007 laying down implementing rules for cross-border cooperation programmes financed under Regulation (EC) No 1638/2006 of the European Parliament and of the Council laying down general provisions establishing a European Neighbourhood and Partnership Instrument
  • Regulation (EC) No 1638/2006 of the European Parliament and of the Council of 24 October 2006 laying down general provisions establishing a European Neighbourhood and Partnership Instrument

EVENIMENTE

La initiativa Autoritatii de Management din Ungaria, Secretariatul Tehnic Comun Budapesta, a organizat în perioada 28-31 iulie 2008, 4 workshop-uri comune de pregatire a lansarii licitatiilor de proiecte pentru Programul de Cooperare Transfrontaliera Ungaria-România 2007-2013.

Prezentari din cadrul seminariilor:

Actualizat Joi, 4 Septembrie 2014