Programul de interventii în prima urgenta la constructii vulnerabile si care prezinta pericol publicCadru legislativ:

  • Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificarile ulterioare,
  • Legea nr. 293/2011 a bugetului de stat pe anul 2012,
  • Hotararea Guvernului nr.203/2003 pentru aprobarea Regulamentului privind tipurile de reglementari tehnice si de cheltuieli aferente activitatii de reglementare in constructii, urbanism, amenajarea teritoriului si habitat, precum si a Normelor metodologice privind criteriile si modul de alocare a sumelor necesare unor lucrari de interventie in prima urgenta la constructii vulnerabile si care prezinta pericol public, cu completarile si modificarile ulterioare.

Scop:

Prevenirea, limitarea si/sau diminuarea efectelor riscurilor naturale cauzate de cutremure de pamant, inundatii, tasari/prabusiri/alunecari de teren, prin consolidarea/repararea elementelor structurale si, dupa caz, a elementelor nestructurale ale constructiilor si/sau introducerea unor elemente structurale suplimentare, demolari partiale, lucrari de imbunatatire/consolidare a terenurilor, inclusiv ale celor de fundare, precum si reabilitari la constructii si instalatiile aferente.

Obiectiv: Executarea de lucrari de interventii la constructii existente, aflate in proprietatea/administrarea autoritatilor publice, a celorlalte institutii publice si, dupa caz, in proprietatea persoanelor fizice/juridice, amplasate in zone de risc natural cauzat de cutremure de pamant, inundatii si/sau alunecari de teren si care, din punct de vedere al cerintei esentiale de calitate rezistenta mecanica si stabilitate, prezinta pericol de prabusire/avariere a elementelor de constructie si instalatiilor aferente, generator de pierderi de vieti omenesti si/sau raniri grave de persoane, distrugeri de bunuri materiale, culturale si/sau artistice de valoare.

Eligibilitatea:  Primarii municipiilor/oraselor/comunelor/sectoarelor municipiului Bucuresti identifica si inventariaza constructiile vulnerabile, care prezinta pericol public si necesita lucrari de interventie in prima urgenta, intocmesc impreuna cu experti tehnici atestati fisele de identificare a constructiilor inventariate, emit autorizatiile necesare lucrarilor de interventie in prima urgenta si transmit consiliilor judetene listele de inventariere.

Primarii municipiilor/oraselor/comunelor/sectoarelor municipiului Bucuresti raspund pentru necesitatea si oportunitatea executarii si, dupa caz, expertizarii tehnice si proiectarii lucrarilor de interventie in prima urgenta la constructii vulnerabile si care prezinta pericol public. Programele anuale de actiuni se elaboreaza de Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, in baza prioritatilor stabilite de consiliilor judetene si avizate de comitetele judetene/al municipiului Bucuresti pentru situatii de urgenta, si se aproba prin ordin al ministrului dezvoltarii regionale si locuintei.

Autoritate de implementare: Compania Nationala de Investitii CNI SA.

Beneficiari: directi: proprietarii/administratorii constructiilor vulnerabile si care prezinta pericol public si indirecti: autoritatile administratiei publice locale in a caror responsabilitate intra gestionarea situatiilor de urgenta provocate de calamitati naturale (cutremure, alunecari de teren, inundatii) si comunitatile locale.

Buget total program: in limita fondurilor financiare alocate anual cu aceasta destinatie din veniturile proprii ale Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, existente in contul de disponibil.

Conform Legii bugetului de stat pe anul 2012 nr. 293/2011 pentru Programul de actiuni pe anul 2012 a fost alocata suma de 12.800.000 lei din veniturile proprii ale Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice prevazute la TITLUL VII-ALTE TRANSFERURI-Cod bugetar 55 01 18. Alte transferuri curente interne Transferuri catre Compania Nationala de Investitii C.N.I.-S.A..

Surse de finantare: Sustinerea financiara asigurata din venituri proprii ale MDRAP se refera la cofinantarea, in limita fondurilor aprobate anual cu aceasta destinatie in bugetul Ministerului Dezvoltãrii Regionale si Administratiei Publice, a lucrarilor de interventie in prima urgenta strict necesare pentru asigurarea rezistentei mecanice si stabilitatii sistemului structural al constructiilor si respectiv pentru prevenirea/diminuarea efectelor alunecarilor de teren.

Includerea constructiilor vulnerabile si care prezinta pericol public in Programele anuale de actiuni finantate de Ministerul Dezvoltãrii Regionale si Administratiei Publice, nu exonereaza de raspundere detinatorii acestora, persoane fizice sau juridice, pentru punerea in siguranta a constructiilor, in conditiile legii. In acest sens, detinatorii cladirilor publice si autoritatile publice locale in a caror responsabilitate intra gestionarea situatiilor de urgenta provocate de calamitati naturale (cutremure, alunecari de teren, inundatii) vor asigura sustinerea financiara a lucrarilor din devizul general, altele de cat cele finantate din veniturile proprii de Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice.

Durata: Programul a fost initiat in anul 2004 si continua prin programe anuale de actiuni.

Programul de actiuni pe anul 2012 cuprinde:

Cap.  A - Lucr─âri de interven┼úie/consolidare la cl─âdiri existente –  cuprinde un numar de 6 obiective;
Cap. B - Lucr─âri de interven┼úie pentru atenuarea efectelor alunec─ârilor de teren ┼či inunda┼úiilor asupra construc┼úiilor existente - cuprinde un numar de 29 obiective.

Persoana de contact:
Negoita Dragos, Consilier
E-mail: dragos.negoita@mdrap.ro

Actualizat Luni, 4 Martie 2013