UNITATEA DE MANAGEMENT A “PROIECTULUI DE DIMINUARE A RISCURILOR ÎN CAZUL PRODUCERII CALAMITaTILOR NATURALE SI PREGaTIREA PENTRU SITUATII DE URGENTa”

Unitatea de Management a Proiectului (UMP MDRAP) îsi desfasoara activitatea în cadrul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publicei, pentru asigurarea conditiilor de implementare a prevederilor Acordului de Împrumut si a Acordului de asistenta financiara nerambursabila încheiate între România si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare (BIRD), pentru finantarea „Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamitatilor naturale si pregatirea pentru situatii de urgenta”. Unitatea de Management a Proiectului (UMP MDRAP) este subordonata direct Ministrului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice.

Obiectivul principal al Unitatii de Management a Proiectului îl reprezinta implementarea Componentei B a Proiectului - Reducerea Riscului Seismic, precum si coordonarea si consolidarea Rapoartelor Trimestriale Generale pentru întregul Proiect privind managementul financiar, activitatea de achizitii si contractare, respectiv raportarea privind stadiul implementarii întregului Proiect.  


PROGRAMUL DE CONSOLIDARE A CLADIRILOR PUBLICE - PROIECTUL DE DIMINUARE A RISCURILOR IN CAZUL PRODUCERII CALAMITATILOR NATURALE SI PREGATIREA PENTRU SITUATII DE URGENTA - COMPONENTA B: REDUCEREA RISCULUI SEISMIC  


     

Cadru legislativ

 • Legea nr.389/2004 pentru ratificarea Acordului de Împrumut dintre România si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare (BIRD) privind finantarea “Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamitatilor naturale si pregatirea pentru situatii de urgenta” si a Acordului de Asistenta Financiara Nerambursabila dintre România si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare (BIRD), actionând în calitate de agentie de implementare a Facilitatii Globale de Mediu privind finantarea “Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamitatilor naturale si pregatirea pentru situatii de urgenta”, semnate la Bucuresti la 26 mai 2004, cu modificarile si completarile ulterioare.
 • HG nr.523/2004 privind aprobarea „Programului pentru Prevenirea si Managementul Riscului la Dezastre Naturale, Componenta B: Reducerea Riscului Seismic” si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivele de investitii prevazute în etapa I de implementare a programului, cu modificările şi completările ulterioare.

Scop: Consolidarea cladirilor publice de importanta vitala si cladiri în care se desfasoara servicii publice de importanta vitala si ridicarea capacitatii institutionale în domeniul reducerii riscului seismic.

Obiective:

 1. Subcomponenta B1: Consolidarea cladirilor publice de importanta vitala si a celor in care se desfasoara servicii publice de importanta vitalã
  • are în vedere consolidarea cladirilor publice de importanta vitala, cu rol esential în raspunsul la situatii de urgenta a caror functionalitate în timpul si imediat dupa producerea unui cutremur trebuie asigurata (se asigura si functionalitatea integrala post consolidare),
  • selectia constructiilor eligibile a avut în vedere toata zona seismica Vrancea si s-a facut de catre experti tehnici atestati, în colaborare cu specialistii Bancii Mondiale, cu pornire de la un numar de peste 300 obiective inventariate,
  • proiectul cuprinde constructii amplasate în zona seismica Vrancea si pentru care intensitatea seismica (exprimat în grade MSK) este minim VIII, încadrate în principal la clasa I de importanta, respectiv constructii de importanta vitala pentru societate a caror functionalitate în timpul si imediat dupa producerea unui cutremur puternic trebuie sa se asigure integral; lista obiectivelor a fost aprobata de Banca Mondiala în luna ianuarie 2004, cu ocazia Misiunii de evaluare finala a Proiectului si de Guvernul României prin HG nr. 523/2004, cu urmatoarea structura: constructii pentru interventii în caz de urgenta si dezastru: puncte de comanda protectie civila si statii pompieri, sedii structuri pentru asigurarea ordinii publice, sedii centre de control în caz de dezastru, prefecturi, consilii judetene, primarii, centre de salvare
  • Spitale de urgenta (cladiri/corpuri cu blocuri operatorii si sectii de reanimare) nominalizate în Planurile de Aparare
  • Constructii în domeniul educatiei: unitati de învatamânt superior si centre pentru protectia copilului
  • Cladiri publice importante.
 2. Subcomponenta B2: Proiectare si supervizare - aceasta componenta finanteaza activitatea de proiectare pentru constructiile eligibile nominalizate la subcomponenta B1, asistenta tehnica pentru managementul contractelor, precum si supervizarea lucrarilor de executie
 3. Subcomponenta B3: Evaluarea riscului în sectorul energetic - are ca scop evaluarea globala a gradului de vulnerabilitate si a riscului aferent asupra functionarii în conditii optime a constructiilor pentru productie, transport si distributie a energiei electrice a gazelor naturale si a petrolului, care este esentiala dupa producerea unui dezastru, în conditiile în care România este vulnerabila la seisme
 4. Subcomponenta B4: Revizuirea Codului de proiectare anti-seismic - are ca scop actualizarea si armonizarea cu experienta internationala (apropierea de formatul folosit în Uniunea Europeana) a Codului de proiectare anti-seismic, în vederea includerii recentelor evolutii în materie de metodologie si tehnologie
 5. Subcomponenta B5: Perfectionare profesionala în metode cost-eficiente de consolidare - are ca scop introducerea conceptelor tehnice actualizate referitoare la cutremure, care sunt integrate cu codurile de proiectare revizuite, având la baza criteriul de performanta

Autoritatea de implementare: Unitatea de Management a „Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamitatilor naturale si pregatirea pentru situatii de urgenta” – Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice.

Beneficiari:

 • Autoritati Publice Centrale:
  • Ministerul Afacerilor Interne
  • Ministerul Sanatatii
  • Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului
  • Ministerul Apararii Nationale
  • Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale - Compania Nationala Posta Româna S.A.
  • Ministerul Transporturilor si Infrastructurii
 • Autoritati Publice Locale
  • Municipiul Bucuresti: Consiliul Local al Sectorului 1 si Consiliul Local al Sectorului 4
  • Judetul Bacau: Consiliul Judetean Bacau
  • Judetul Calarasi: Consiliul Judetean Calarasi
  • Judetul Dâmbovita: Consiliul Judetean Dâmbovita
  • Judetul Galati: Consiliul Judetean Galati
  • Judetul Ialomita: Consiliul Judetean Ialomita
  • Judetul Ilfov: Consiliul Judetean Ilfov
  • Judetul Iasi: Consiliul Judetean Iasi si Consiliul Local Iasi
  • Judetul Vrancea: Consiliul Judetean Vrancea, Consiliul Local Adjud, Consiliul Local Panciu, Consiliul Local Odobesti
  • Judetul Vaslui: Consiliul Judetean Vaslui si Consiliul Local Bârlad
  • Judetul Prahova: Consiliul Local Mizil, Consiliul Local Ploiesti, Consiliul Local Sinaia
  • Judetul Tulcea: Consiliul Judetean Tulcea
 • Alte Institutii
  • Societatea Nationala de Cruce Rosie din România
  • Filiala Zonala de Cruce Rosie Târgoviste
  • Filiala Zonala de Cruce Rosie Bacau

Parteneri: Pentru implementarea Componentei B a Proiectului, UMP MDRAP colaboreaza cu: Ministerul Finantelor Publice, Banca Mondiala, Unitatile de Management a Proiectelor din cadrul Agentiilor de Implementare care asigura implementarea celorlalte componente ale proiectului, autoritati publice centrale si locale, beneficiari directi ai Proiectului, institute de cercetare si firme de proiectare, directiile din structura Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice care, conform competentelor, sunt implicate în implementarea Proiectului.

Surse de finantare: Finantarea Componentei B este asigurata dintr-un împrumut BIRD si o co-finantare a Guvernului României, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice. Investitiile complementare pentru asigurarea functionalitatii integrale a cladirilor sunt finantate din alte surse legal constituite de beneficiarii directi.

Buget total program: Potrivit Acordului de Împrumut, costul Componentei B si a managementului Proiectului aferent este de 73,758 milioane dolari USD. Co-finantarea beneficiarilor se ridica la peste 140 milioane USD.

Termen de depunere a cererilor pentru obtinere de finantare: Nu exista.

Durata: 2005 - 2011.

Persoana de contact:
Petrescu Stela, Director general al Unitatii de Management a Proiectului
E-mail: stela.petrescu@mdrap.ro
Tel. 0372.114.508
Fax. 0372.114.541

       

Actualizat Joi, 10 Ianuarie 2013