PROGRAMUL ANUAL DE ACTIUNI PENTRU PROIECTAREA SI EXECUTIA LUCRARILOR DE CONSOLIDARE LA CLADIRI DE LOCUIT MULTIETAJATE, ÎNCADRATE PRIN RAPORT DE EXPERTIZA TEHNICA ÎN CLASA I DE RISC SEISMIC SI CARE PREZINTA PERICOL PUBLIC
(cladiri cu bulina rosie)

Cadru legislativ:

 • Ordonanta Guvernului nr. 20/1994, privind masuri pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente, republicata; (actualizat 09-07-2015)
 • Ordonanta Guvernului nr. 16/2011 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 20/1994 privind masuri pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente; (actualizat 09-07-2015)
 • Legea nr. 217/2012 privind aprobarea Ordonanta Guvernului nr. 16/2011 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 20/1994 privind masuri pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente; (actualizat 09-07-2015)
 • Normele metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 20/1994, republicata, aprobate prin Hotarârea de Guvern nr. 1364/2001(actualizat 09-07-2015)
 • Hotarârea de Guvern nr. 206/2012 pentru modificarea si completarea Normele metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 20/1994, privind masuri pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente, republicata, aprobate prin Hotarârea de Guvern nr. 1364/2001; (actualizat 09-07-2015)
 • Hotarârea de Guvern nr. 249/2012 pentru aprobarea Programului de actiuni pe anul 2012 privind proiectarea si executia lucrarilor de interventie pentru reducerea riscului seismic la constructiile cu destinatia de locuinta multietajate, încadrate prin raport de expertiza tehnica în clasa I de risc seismic si care prezinta pericol public (actualizat 09-07-2015)

Scop: Reducerea riscului seismic, în principal în ceea ce priveste constructiile cu destinatia de locuinte multietajate cu peste P+3 etaje si care au fost încadrate prin raport de expertiza tehnica în clasa I de risc seismic (aplicarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 20/1994, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare).

Obiectiv: Programul vizeaza consolidarea constructiile cu destinatia de locuinte multietajate încadrate în clasa I de risc seismic si care prezinta pericol public.

Prioritatile in ceea ce priveste reducerea riscului seismic sunt:

 • constructiile de locuit înalte din beton armat realizate înainte de anul 1941;
 • cladirile cu peste P+3 etaje, construite înainte de anul 1978 si care detin spatii publice la parter sau alte nivele ale cladirii.

Cladirile prioritare sunt stabilite pe baza urmatoarele criterii tehnice:

 • cuprind spatii publice cu alta destinatie decât aceea de locuinta, având suprafata utila totala de peste 50 mp, ocupate temporar/permanent;
 • prezinta un regim de înaltime cu peste P+3 etaje si minim 10 apartamente;
 • sunt amplasate în localitati pentru care valoarea de vârf a acceleratiei terenului pentru proiectare la cutremur ag, potrivit hartii de zonare a teritoriului Romaniei din Codul de proiectare seismica P100-1, este mai mare sau egala cu 0,16g.

Eligibilitate: Beneficiaza de acest program proprietarii locuintelor, persoanele fizice din constructiile cu destinatia de locuinte multietajate încadrate în clasa I de risc seismic si, implicit, autoritatile publice locale în a caror responsabilitate intra gestionarea situatiilor de urgenta provocate de calamitati naturale, respectiv cutremure de pamânt. Pentru a intra în program asociatiile de proprietari trebuie sa întocmeasca o cerere conform anexei nr. 7 din Normele metodologice aprobate prin HG nr. 1364/2001 pentru expertizarea tehnica, pe care trebuie sa o depuna la Consiliul local însotita de urmatoarele documente: fisa de identificare a constructiei tip cladire cu destinatia de locuinta, întocmita conform anexei nr. 5 si lista proprietarilor si destinatia spatiilor din cladire, întocmita conform anexei nr. 6.

Etape de derulare:

 • identificarea constructiilor din proprietate sau din administrare, care prezinta niveluri insuficiente de protectie la actiuni seismice, degradari sau avarieri în urma unor actiuni seismice;
 • expertizarea tehnica a constructiilor de catre experti tehnici atestati, în conformitate cu reglementarile tehnice;
 • aprobarea deciziei de interventie si continuarea actiunilor în functie de concluziile fundamentate din raportul de expertiza tehnica, respectiv proiectarea si executia lucrarilor de interventie.

Beneficiari: Proprietarii locuintelor, persoane fizice din constructiile cu destinatia de locuinte multietajate încadrate în clasa I de risc seismic. Autoritatile publice locale în a caror responsabilitate intra gestionarea situatiilor de urgenta provocate de calamitati naturale, respectiv cutremure de pamânt.

Buget total program: Fondurile pentru finantarea proiectarii si executiei lucrarilor de interventie aferente locuintelor proprietate privata a persoanelor fizice din constructiile cu destinatia de locuinte multietajate incluse în programele anuale se asigura de la bugetul de stat în limita fondurilor aprobate anual cu aceasta destinatie în bugetul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice. Programele anuale se elaboreaza de Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, în baza propunerilor fundamentate de Consiliul General al Municipiului Bucuresti si de consiliile judetene si avizate de Comitetele judetene, respectiv al municipiului Bucuresti, pentru situatii de urgenta si de Comisia Nationala pentru Reducerea Riscului Seismic al Constructiilor.

Conform Legii bugetului de stat pe anul 2012 nr. 293/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, a fost alocata suma de 5.263.000 lei în bugetul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice pentru finantarea  executiei lucrarilor de interventie la constructiile cu destinatia de locuinte multietajate încadrate în clasa I de risc seismic si care prezinta pericol public, incluse în programul de actiuni pe anul 2012. (actualizat 14-07-2015)

Surse de finantare: Fondurile necesare pentru finantarea cheltuielilor privind proiectarea si executia lucrarilor de interventie la cladirile incluse în programele anuale se vor asigura astfel:

 • din transferuri de la bugetul de stat si/sau din credite, în limita fondurilor aprobate anual cu aceasta destinatie în bugetul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, pentru locuintele proprietate privata ale persoanelor fizice;
 • din bugetele locale, pentru locuintele si spatiile cu alta destinatie decât cea de locuinta, aflate în proprietatea sau în administrarea unitatilor administrativ-teritoriale, respectiv în proprietatea persoanelor fizice;
 • din bugetul de stat, din bugetele locale, dupa caz, în limita fondurilor stabilite anual cu aceasta destinatie pentru locuintele si spatiile cu alta destinatie decât cea de locuinta, existente în proprietatea sau în administrarea celorlalte institutii publice, în functie de subordonarea institutiilor respective;
 • din fondurile proprii ale agentilor economici, pentru locuintele si spatiile cu alta destinatie decât cea de locuinta, aflate în proprietatea sau în administrarea acestora;
 • din sursele proprii ale proprietarilor, persoane fizice si/sau juridice, dupa caz, ai spatiilor cu alta destinatie decât aceea de locuinta.

Termene de depunere a cererilor pentru obtinere de finantare: conform prevederilor OG nr. 20/1994 republicata, cu completarile si modificarile ulterioare. 

Durata: Programe anuale de actiuni.

Persoana de contact:
Dudau Constantin, Consilier
E-mail: constantin.dudau@mdrap.ro

Actualizat Marti, 14 Iulie 2015
Subsectiuni