Prezentare conferinta Agenda Prezentare coeziune teritoriala Inregistrare conferinta - Termen limita 9 decembrie 2011 Informatii practice Contact

Scopul conferintei

Dimensiunea teritoriala a coeziunii a fost inclusa în Tratatul de la Lisabona, fiind adaugata coeziunii sociale si economice si devenind astfel un obiectiv asumat politic la nivelul UE. Coeziunea teritoriala implica pentru politicile comunitare o crestere a importantei dimensiunii teritoriale, a planificarii si abordarii integrate.

Coeziunea teritoriala reprezinta un concept complex, care nu poate fi explicat printr-o singura definitie. Exista însa câteva elemente care sunt general acceptate, acestea fiind dezvoltarea echilibrata a teritoriului, reducerea disparitatilor si valorificarea potentialului teritorial. O posibila definitie, conform raspunsului national la consultarea publica privind Cartea Verde a Coeziunii Teritoriale este: Coeziunea teritoriala este expresia dezvoltarii echilibrate, coerente si armonioase a teritoriului, sub aspectul activitatilor economice, sociale, al dotarilor, al accesibilitatii si al calitatii mediului, al existentei conditiilor de viata si de munca echitabile pentru toti cetatenii, indiferent de locul în care se afla. În cadrul sectinunii „Prezentare coeziune teritoriala” regasiti informatii detaliate care vin în srpijinul întelegerii conceptului de coeziune teritoriala.

Viitorul Politicii de Coeziune pentru perioada 2014 - 2020 se contureaza din ce în ce mai clar prin intermediul noilor regulamente lansate recent în dezbatere de catre Comisia Europeana. Propunerea Comisiei Europene evidentiaza o mai mare importanta acordata dimensiunii teritoriale si abordarii integrate a politicilor prin luarea în considerare a diversitati si particularitatilor de la nivel local si regional si convertirea acestora în politici localizate în teritoriu.

Este, astfel, un moment extrem de oportun pentru o dezbatere cu privire la conceptul de coeziune teritoriala în context national si european, care sa contribuie la orientarea dialogului dintre tara noastra si Uniunea Europeana în contextul viitorului Politicii de Coeziune.

Dorim sa sustinem acest demers prin intermediul Conferintei „Coeziune teritoriala si competitivitate în contextul Strategiei Europa 2020 - Contributii nationale la dezbaterea europeana privind conceptul de coeziune teritoriala”, Bucuresti, 15 decembrie 2011, Hotel Radisson Blu, Sala Atlas I.

Scopul evenimentului este de a lansa la nivel national o dezbatere privind coeziunea teritoriala în vederea adâncirii întelegerii acestui concept în noul context precum si a implicatiilor sale pentru formularea politicilor.

Astfel, conferinta se doreste a fi un mijloc prin care sa fie facilitat schimbul de opinii si puncte de vedere cu privire la semnificatia actuala a conceptului de coeziune teritoriala, în contextul Strategiei Europa 2020 si al propunerii privind Politica de Coeziune 2014 – 2020, urmarind sa atinga urmatoarele subiecte:

 • Perspective la nivel european, national, local si regional;
 • Coeziunea teritoriala - obiectiv, instrument, politica sau proces?
 • Dimensiunea teritoriala si abordarea integrata, elemente cheie ale coeziunii teritoriale;
 • Definitie, indicatori ai coeziunii teritoriale;
 • Cum este realizata coeziunea teritoriala la nivel national? Care sunt actorii principali?
 • Pozitia nationala privind viitorul politicii de coeziune - coeziunea teritoriala si competitivitatea în contextul Strategiei Europa 2020 si perspectiva viitorului exercitiu financiar;
 • Teritoriul - factor cheie pentru corelarea politicilor sectoriale;
 • Modalitati de întarire a dimensiunii teritoriale a politicilor;
 • Care sunt instrumentele care pot contribui la coeziunea teritoriala?
 • Cum va fi implementat conceptul de coeziune teritoriala în contextul noii agende teritoriale?
 • Contributia teritoriilor cu particularitati: macro-regiuni, zone transfrontaliere, zone montane, zone urbane (metropole, arii urbane functionale), zone rurale (periurban, zone agricole, zone profund rurale).

Organizatori

Conferinta este organizata de catre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului în colaborare cu Ministerul Afacerilor Europene ai este finantata din bugetul Programului Operational de Asistenta Tehnica 2007 – 2013, Facilitatea pentru Asistenta Tehnica.

Rezultate asteptate ale conferintei

Prin intermediul dezbaterii nationale cu privire la conceptul de coeziune teritoriala se urmareste atingerea unor obiective atât teoretice cât si practice:

 • Clarificari conceptuale cu privire la întelesul pe care coeziune teritoriala îl are pentru factorii de decizie/ autoritatile relevante pentru dezvoltarea teritoriului;
 • Rezultatele conferintei vor constitui un input consistent pentru formularea contributiilor nationale la dezbaterile europene asupra conceptului si modalitatilor de implementare a coeziunii teritoriale si vor contribui la orientarea dialogului dintre tara noastra si Uniunea Europeana în contextul viitorului Politicii de Coeziune;
 • Cresterea gradului de constientizare a factorilor de decizie cu privire la importanta reflectarii dimensiunii teritoriale la nivelul politicilor sectoriale pentru o mai buna corelare a politicilor;
 • Lansarea brosurii „Coeziune teritoriala si competitivitate în contextul Strategiei Europa 2020 - Contributii nationale la dezbaterea europeana a conceptului de coeziune teritoriala” care va include o colectie de harti care sa prezinte perspectiva nationala asupra utilizarii indicatorilor privind coeziunea teritoriala;
 • Facilitarea comunicarii si cooperarii dintre actorii cheie/factorii de decizie si reprezentantii mediului academic si de cercetare în ceea ce priveste implementarea la nivel national a conceptului de coeziune teritoriala;
 • Raportul Conferintei în care vor fi consemnate principalele mesaje si concluzii ale conferintei.

Contact

Pentru aspecte privind continutul evenimentului, persoana de contact este dna. Delia Elena POPA, Manager public, Serviciul Strategie si Corelare Politici Teritoriale, Directia Generala Dezvoltare Teritoriala, +40 0372 114 560, +40 0749 196 946, delia.popa@mdrap.ro.

Pentru aspecte privind organizarea evenimentului, persoana de contact este dra. Monica VRABIUTA, Junior Account Executive, Agrafics în asociere cu Ars Advertising, Mobil: +40 0788 406 000, Telefon: +40 0372 737 955, Fax: +40 0314 050 458, monica.vrabiuta@ars.ro.

Înregistrarea participarii - termen limita 9 decembrie 2011

Înregistrarea participarii la eveniment se realizeaza prin completarea formularului de înregistrare disponibil la http://www.mdrap.ro/conferinta_coeziune_teritoriala.

Va rugam sa confirmati participarea la eveniment prin completarea formularului de înregistrare si transmiterea acestuia pâna pe data de 9 decembrie 2011 la monica.vrabiuta@ars.ro.

Surse de informare

Pentru a fi conectati cu noutatile din cadrul evenimentului va invitam sa accesati pagina web a conferintei http://www.mdrap.ro/conferinta_coeziune_teritoriala

Proiect cofinantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin POAT 2007-2013

Publicat Marti, 6 Decembrie 2011