Standardele de control intern managerial in administratie - finalizate printr-un proiect POCA

Vineri, 19 Aprilie 2019

Un Manual de implementare a standardelor de control intern managerial (SCIM), cu machete ┼či exemple de activit─â┼úi necesare implement─ârii fiec─ârui standard, un Ghid de elaborare a procedurilor opera┼úionale ┼či a celor de sistem, Metodologia de management al riscurilor ╚Öi Codul controlului intern managerial al entit─â┼úilor publice: acestea sunt rezultatele proiectului Consolidarea implement─ârii standardelor de control intern managerial la nivel central ╚Öi local” (cod SIPOCA 34).

Realizat de Secretariatul General al Guvernului, în calitate de Beneficiar, împreun─â cu Ministerul Dezvolt─ârii Regionale ╚Öi Administra╚Ťiei Publice (MDRAP) ca Partener, proiectul s-a derulat timp de 30 luni, în intervalul septembrie 2016 – martie 2019, ╚Öi a fost cofinan╚Ťat din Fondul Social European (FSE) prin Programul Opera╚Ťional Capacitate Administrativ─â (POCA) - Axa Prioritar─â 2: Administra╚Ťie ╚Öi sistem judiciar accesibile ╚Öi transparente, Obiectivul Specific 2.2: Cre╚Öterea transparen╚Ťei, eticii ╚Öi integrit─â╚Ťii în cadrul autorit─â╚Ťilor ╚Öi institu╚Ťiilor publice.

Valoarea total─â a proiectului a fost de 4.902.217,06 lei, din care 4.117.071,25 lei reprezint─â cofinan╚Ťarea din partea Fondului Social European.

Proiectul a urm─ârit cre┼čterea capacit─â╚Ťii administrative a autorit─â┼úilor publice centrale ┼či locale, prin dezvoltarea ╚Öi implementarea sistemului de control intern managerial (SCIM) ╚Öi îmbun─ât─â┼úirea competen┼úelor personalului în acest domeniu. În acest scop, au fost elaborate trei metodologii de lucru pentru entit─â╚Ťile publice de la nivel central ╚Öi local:

1. Manual de implementare a SCIM - cu machete ┼či exemple de activit─â┼úi necesare implement─ârii fiec─ârui standard - Metodologii SCIM

2. Ghid de elaborare a procedurilor opera┼úionale ┼či a celor de sistem - Metodologii SCIM

3. Metodologia de management al riscurilor - Metodologii SCIM

De asemenea, a fost adoptat Ordinul SGG nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice.

Echipa proiectului a acordat sprijin metodologic unui num─âr de 35 de unit─â╚Ťi administrativ-teritoriale din cele 8 regiuni de dezvoltare ale României, pentru implementarea SCIM, prin intermediul a 48 de vizite de lucru. 300 de persoane din administra┼úia public─â central─â ┼či local─â au fost formate în domeniul SCIM.

Tot în cadrul proiectului a fost realizat primul sistem informatic integrat în domeniul controlului intern managerial, pentru a cre┼čte gradul de implementare ┼či a facilita raportarea implement─ârii SCIM de c─âtre autorit─â┼úile centrale.

Toate rezultatele proiectului, manualul, ghidul și metodologia de management al riscurilor sunt disponibile aici.

* * *

Programul Opera╚Ťional Capacitate Administrativ─â (POCA) promoveaz─â crearea unei administra╚Ťii publice moderne, capabil─â s─â faciliteze dezvoltarea socio-economic─â, prin servicii publice competitive, investi╚Ťii ╚Öi reglement─âri de calitate, contribuind astfel la atingerea obiectivelor Strategiei Europa 2020. Pentru a putea îndeplini acest rol, administra╚Ťia public─â are nevoie de resurse umane competente ╚Öi bine gestionate, un management eficient ╚Öi transparent al utiliz─ârii resurselor, o structur─â institu╚Ťional-administrativ─â adecvat─â, precum ╚Öi de proceduri clare, simple ╚Öi predictibile de func╚Ťionare.

POCA 2014-2020 se adreseaz─â tuturor celor 8 regiuni de dezvoltare ale României. În cadrul Programului pot ob╚Ťine finan╚Ťare autorit─â╚Ťi ╚Öi institu╚Ťii publice centrale, autorit─â╚Ťi administrative autonome, ONG-uri, parteneri sociali, institu╚Ťiile de înv─â╚Ť─âmânt superior acreditate ╚Öi de cercetare, Academia Român─â, autorit─â╚Ťi ╚Öi institu╚Ťii publice locale de la nivelul jude╚Ťelor ╚Öi municipiilor, autorit─â╚Ťi ╚Öi institu╚Ťii publice locale beneficiare ITI, institu╚Ťiile din sistemul judiciar.

Alocarea financiar─â a programului din Fondul Social European pentru perioada 2014-2020 este de 553,19 milioane de euro. Bugetul este structurat pe 3 axe prioritare:

  • Administra╚Ťie public─â ╚Öi sistem judiciar eficiente, cu o alocare financiar─â de 326,38 de milioane de euro (59%);
  • Administra╚Ťie public─â ╚Öi sistem judiciar accesibile ╚Öi transparente - 187,69 de milioane de euro FSE (33,93%);
  • Asisten╚Ť─â tehnic─â - 39,11 de milioane de euro (7,07%): www.poca.ro.