SNA - Peste 400 de reprezentanti ai APL au fost instruiti de catre MDRAP

Marti, 9 Octombrie 2018

În perioada 26 august – 3 octombrie 2018, Ministerul Dezvolt─ârii Regionale ┼či Administra┼úiei Publice (MDRAP) a organizat 16 sesiuni de instruire pentru personalul responsabil cu implementarea Strategiei Na╚Ťionale Anticorup╚Ťie (SNA) 2016 -2020 de la nivelul administra╚Ťiei publice locale.

Cele 16 sesiuni au fost sus╚Ťinute de reprezentan╚Ťi ai Direc╚Ťiei Integritate, Bun─â Guvernare ╚Öi Politici Publice (DIBGPP), structur─â responsabil─â cu coordonarea ╚Öi monitorizarea implement─ârii prevederilor SNA 2016-2020 la nivelul administra╚Ťiei publice locale. Peste 400 de persoane, responsabili SNA din cadrul prim─âriilor ╚Öi consiliilor jude╚Ťene aferente celor 8 regiuni de dezvoltare ale României, au participat la cursurile desf─â╚Öurate în municipiile Bra╚Öov, Constan╚Ťa, Cluj-Napoca, Ia╚Öi, Suceava, Oradea, Craiova, Timi╚Öoara ╚Öi Bucure╚Öti.

Cei prezen╚Ťi au fost instrui╚Ťi cu privire la legisla╚Ťia în domeniu ╚Öi la etapele specifice implement─ârii prevederilor SNA 2016-2020 la nivelul autorit─â╚Ťilor administra╚Ťiei publice locale, respectiv:

  • aspecte privind opera╚Ťionalizarea SNA
  • modalit─â╚Ťi de identificarea a riscurilor de corup╚Ťie ╚Öi a m─âsurilor de remediere a acestora;
  • elemente necesare elabor─ârii planului de integritate la nivelul institu╚Ťiei;
  • întocmirea raport─ârilor periodice necesare monitoriz─ârii centralizate realizat─â de MDRAP la nivel na╚Ťional.

În cadrul sesiunilor au fost dezb─âtute studii de caz relevante în domeniul integrit─â╚Ťii, au fost efectuate exerci╚Ťii specifice tematicii ╚Öi au fost prezentate exemple de bune practici identificate în procesul de monitorizare al SNA 2016-2020 la nivelul administra╚Ťiei publice locale în anii preceden╚Ťi, care urmeaz─â a fi incluse în Harta bunelor practici, instrument interactiv dezvoltat de MDRAP.

Pe parcursul celor 16 sesiuni de instruire a fost subliniat─â necesitatea promov─ârii tuturor exemplelor de bun─â practic─â ╚Öi a aspectelor pozitive din propria activitate, pe toate canalele de comunicare, acestea putând constitui atât solu╚Ťii binevenite pentru alte administra╚Ťii, cât ╚Öi vectori pentru îmbun─ât─â╚Ťirea percep╚Ťiei cet─â╚Ťenilor cu privire la activitatea administra╚Ťiei locale.

Atât din feedback-ul scris al participan╚Ťilor, cât ╚Öi din opiniile exprimate în mod direct de c─âtre ace╚Ötia, se constat─â c─â ac╚Ťiunile MDRAP ╚Öi-au atins scopul pentru care au fost ini╚Ťiate. Astfel, au fost clarificate unele aspecte, teoretice ╚Öi practice, considerate de responsabilii SNA de la nivel local, anterior particip─ârii la sesiunile de instruire, ca fiind anevoioase/ neclare/ dificil de implementat. În acela╚Öi timp, s-a reiterat de c─âtre personalul din administra╚Ťia public─â local─â nevoia instruirii cu privire la m─âsuri preventive anticorup╚Ťie prev─âzute în SNA 2016-2020, precum conflictul de interese, incompatibilit─â╚Ťile, protec╚Ťia avertizorului de intagritate ╚Öi pantouflage.

***

În prezent, MDRAP desf─â╚Öoar─â cursuri în vederea form─ârii unei re╚Ťele de exper╚Ťi prevenire ╚Öi combatere a corup╚Ťiei atât pentru personalul din cadrul ministerului, al structurilor din subordinea/ sub autoritatea acestuia, cât ╚Öi pentru personalul administra╚Ťiei publice locale.