Rovana Plumb: Am modificat mai multe acte normative prin care urgentam accesul la fondurile europene

Marti, 4 Iulie 2017

Guvernul României a modificat, prin Ordonan╚Ťa de Urgen╚Ť─â nr. 49/2017, mai multe acte normative, în scopul de a accelera absorb╚Ťia de fonduri europene ╚Öi de a facilita implementarea proiectelor pe infrastructura de transport ╚Öi pe celelalte programe opera╚Ťionale.

Întrucât pân─â la data de 31 decembrie 2018 România trebuie s─â transmit─â Comisiei Europene aplica╚Ťii de plat─â în valoare de minim 3.4 miliarde euro, am considerat necesar─â urgentarea m─âsurilor care s─â asigure condi╚Ťiile recuper─ârii întârzierilor înregistrate în absorb╚Ťia fondurilor europene, afirm─â Rovana Plumb, ministru delegat pentru fonduri europene .

Noile prevederi ale Ordonan╚Ťei vizeaz─â urm─âtoarele:

1. Modificarea mecanismului prefinan╚Ť─ârii

Efect - reducerea presiunii de pe bugetele proprii ale beneficiarilor de fonduri europene

Prin prezenta OUG se introduce posibilitatea acord─ârii de prefinan╚Ťare pentru toate categoriile de cheltuieli eligibile, respectiv pentru toate proiectele implementate de autorit─â╚Ťi publice locale ╚Öi beneficiari priva╚Ťi, indiferent de fondul european care le finan╚Ťeaz─â.

Noul mecanism introdus reduce presiunea asupra bugetelor proprii ale beneficiarilor ╚Öi asigur─â, la nivelul autorit─â╚Ťilor de management, o gestionare mai eficient─â a fondurilor nerambursabile, precum ╚Öi o mai bun─â monitorizare a proiectelor finan╚Ťate.

M─âsura vine ╚Öi în sprijinul acceler─ârii implement─ârii proiectelor din fonduri europene. Ordonan╚Ťa are un efect direct ╚Öi asupra implement─ârii proiectelor, prin crearea unui mecanism care motiveaz─â beneficiarul s─â finalizeze lucr─ârile în termenele asumate, pentru a avea acces la întreaga sum─â de prefinan╚Ťare, în conformitate cu reglement─ârile OUG 49/2017.

Înainte de aceast─â modificare, era prev─âzut─â posibilitatea acord─ârii de prefinan╚Ťare beneficiarilor numai pentru cheltuielile salariale eligibile în cadrul proiectelor finan╚Ťate din fonduri europene.

2. Modificarea pragului de supracontractare

Efect – cre╚Öterea absorb╚Ťiei fondurilor europene

S-a decis l─ârgirea bazei de proiecte care pot genera cheltuieli eligibile prin majorarea procentului de contractare, astfel:

• La nivel de program din Fondul European de Dezvoltare Regional─â, Fondul de Coeziune ┼či cofinan┼úare de la bugetul de stat se poate contracta în limita a 50% din valoarea acestei aloc─âri, cu încadrarea în creditele de angajament aprobate cu aceast─â destina┼úie prin legile bugetare anuale;

• La nivel de program Fondul Social European, Fondul de Ajutor European destinat celor mai Defavorizate Persoane ┼či cofinan┼úare de la bugetul de stat în limita a 20% din valoarea acestei aloc─âri, cu încadrarea în creditele de angajament aprobate cu aceast─â destina┼úie prin legile bugetare anuale.

3. Modificarea eliber─ârii autoriza╚Ťiilor de construire pentru proiectele de infrastructur─â de transport de interes national

Efect - accelerarea implement─ârii proiectelor de infrastructur─â de transport de interes na╚Ťional cu finan╚Ťare european─â

Odat─â cu aceast─â modificare, se elibereaz─â autoriza╚Ťii de construire f─âr─â elaborarea ╚Öi aprobarea prealabil─â a unei documenta┼úii de amenajarea teritoriului sau de urbanism pentru proiectele de infrastructur─â de transport de interes na┼úional finan╚Ťate din fonduri europene.

De aseamenea, aceast─â modificare simplific─â legisla╚Ťia pentru proiectele de investi╚Ťii din România, m─âsur─â prev─âzut─â în Programul de Guvernare.

În conformitate cu reglement─ârile OUG 49/2017, se pot emite autoriza╚Ťii de construire f─âr─â elaborarea ╚Öi aprobarea prealabil─â a unei documenta┼úii de amenajarea teritoriului sau de urbanism pentru proiectele de infrastructura de transport de interes na┼úional, care sunt cuprinse în planul de amenajare a teritoriului na┼úional - sec┼úiunea I- Re┼úele de transport ┼či/sau în Master Planul General de Transport al României, cu excep╚Ťia porturilor, aeroporturilor, g─ârilor, triajelor, depourilor, metroului, terminalelor de transport combinat ┼či punctelor de trecere a frontierei, f─âr─â afectarea prevederilor referitoare la calitatea ╚Öi disciplina în construc╚Ťii.

Aceste m─âsuri vin în sprijinul acceler─ârii implement─ârii proiectelor de infrastructur─â de transport de interes na╚Ťional cu finan╚Ťare european─â.

4. Instituirea unei norme privind emiterea titlului de crean╚Ť─â pentru beneficiarii na╚Ťionali care pot fi din categoria universit─â╚Ťilor, institutelor de cercetare, organiza╚Ťii sau funda╚Ťii, institu╚Ťii/autorit─â╚Ťi publice

Efect - reîntregirea bugetului de stat

Având în vedere închiderea perioadei de programare 2007-2013, precum ╚Öi necesitatea finalizarii programelor aferente acestei perioade, se impune o interven╚Ťie legislativ─â, în sensul introducerii de reglementari care s─â fac─â posibil─â continuarea finan┼ú─ârii programelor pân─â la finalizarea, în bune condi╚Ťii, a acestora ┼či prevederea mecanismelor ┼či fluxurilor financiare necesare recuper─ârii debitelor ┼či regl─ârii soldurilor finale.

Prin complet─ârile aduse se instituie m─âsurile necesare pentru reîntregirea bugetului de stat. În lipsa acestor m─âsuri, recuperarea sumelor în instan╚Ť─â presupune un proces de durat─â cu impact asupra disponibilit─â╚Ťii unor fonduri necesare asigur─ârii altor finan┼ú─âri urgente.

Textul integral al OUG 49/2017 poate fi consultat în Monitorul Oficial nr.507/30.06.2017.