Proiecte de 40 milioane lei pentru municipiul Suceava

Marti, 7 Mai 2019

Doamna Sirma Caraman, secretar de stat în Ministerul Dezvolt─ârii Regionale ┼či Administra┼úiei Publice (MDRAP), ┼či domnul Ioan Cristian ┼×ologon, subsecretar de stat în MDRAP, au participat ast─âzi, 7 mai, la reuniunea Comitetului de Coordonare pentru proiectele gestionate de municipiului Suceava, în cadrul Programului de Cooperare Elve┼úiano-Român.

Obiectivele principale ale acestui Program vizeaz─â:

 • reducerea disparit─â┼úilor economice ┼či sociale dintre România ┼či ┼ú─ârile mai dezvoltate din Uniunea European─â extins─â (UE) ┼či
 • reducerea disparit─â┼úilor economice ┼či sociale, în România, dintre centrele urbane dinamice ┼či regiunile periferice slabe din punct de vedere structural.

În cadrul Programului, MDRAP este Organism Intermediar pentru implementarea Ariei de concentrare 4 „Îmbun─ât─â╚Ťirea mediului înconjur─âtor”, cu un buget de 49,74 milioane de franci elve┼úieni (CHF). Municipiul Suceava gestioneaz─â urm─âtoarele proiecte finan┼úate din Aria 4:

 • „Management modern ┼či eficient al iluminatului public din municipiul Suceava”. Proiectul prevede montarea a 13.532 unit─â╚Ťi de iluminat folosind tehnologia LED ┼či implementarea unui sistem de telemanagement care s─â asigure controlul ╚Öi monitorizarea corpurilor de iluminat. Bugetul total al proiectului este de 6.731.149 CHF, iar implementarea lui se va finaliza în luna septembrie 2019.
 • „Electromobilitate - vehicule electrice pentru o municipalitate verde”. Proiectul are un buget total de 2.773.161 CHF ┼či vizeaz─â modernizarea parcului auto al Prim─âriei municipiului Suceava, prin:
  • achizi╚Ťionarea a 15 vehicule electrice (11 autoturisme electrice, 2 furgonete electrice, 1 autom─âtur─âtoare electric─â ┼či 1 autocistern─â electric─â); ­
  • achizi╚Ťionarea a 10 biciclete electrice al c─âror sistem de înc─ârcare este echipat cu panouri fotovoltaice;
  • ­ achizi╚Ťionarea a 5 autobuze electrice de mici dimensiuni;
  • ­realizarea infrastructurii aferente sistemului pilot de electromobilitate care cuprinde: 28 puncte de înc─ârcare pentru vehicule electrice, 1 centru de înc─ârcare biciclete electrice, 1 sistem fotovoltaic, 56 spa╚Ťii de parcare pentru vehicule electrice.

Felicit colegii din echipa de implementare de la nivelul municipiului Suceava, care au dovedit implicare ╚Öi un interes permanent, fiind un exemplu de bune practici ╚Öi pentru alte prim─ârii. Proiectele acestea, implementate cu succes, pot fi considerate dovada faptului c─â se poate, iar pe viitor, pe baza experien╚Ťei dumneavoastr─â, sper─âm s─â putem implica ╚Öi alte unit─â╚Ťi administrativ-teritoriale pentru a dezvolta proiecte asem─ân─âtoare, care s─â contribuie la managementul energiei durabile”, a subliniat doamna secretar de stat Sirma Caraman.

În prezent, toate cele 37 proiecte finan┼úate de Confedera┼úia Elve┼úian─â în cadrul Obiectivului 1 al Ariei de concentrare 4 se afl─â în faza de implementare, în diferite etape, cele mai avansate fiind cele derulate de municipiul Suceava.

Obiectivele asumate de beneficiari în cadrul proiectelor derulate vizeaz─â, în principal:

 • îmbun─ât─â╚Ťirea infrastructurii locale;
 • consolidarea capacit─â╚Ťilor de gestionare ╚Öi con╚Ötientizarea cu privire la eficien╚Ťa energetic─â ╚Öi energia regenerabil─â, pentru a cre╚Öte calitatea vie╚Ťii cet─â╚Ťenilor, a diminua costurile energetice ╚Öi a oferi un r─âspuns la schimb─ârile climatice.

Evenimentul de la Suceava s-a desf─â┼čurat în prezen┼úa E.S. Arthur Mattli (ambasadorul Confedera┼úiei Elve┼úiene în România), a domnului Ion Lungu (primarul municipiului Suceava), a membrilor echipelor de implementare a proiectelor, precum ┼či a reprezentan┼úilor Secretariatului de Stat pentru Afaceri Economice din Confedera┼úia Elve┼úian─â, ai Ministerului Finan┼úelor Publice, ai Ministerului Fondurilor Europene ┼či ai MDRAP.

* * *

La data de 7 decembrie 2009, Parlamentul elve┼úian a aprobat contribu┼úia financiar─â nerambursabil─â pentru România, în valoare de 181 de milioane de franci elve╚Ťieni (aproximativ 800 de milioane de lei), pentru o perioad─â de angajament de 5 ani (contractare 2009-2014) ┼či o perioad─â de plat─â de pân─â la 10 ani (pl─â╚Ťi 2009-2019), începând cu data aprob─ârii contribu┼úiei de c─âtre Parlamentul elve┼úian.

Acordul – cadru con┼úine 9 arii de concentrare tematic─â:

1. „Securitate”;
2. „Reforme în domeniul s─ân─ât─â┼úii”;
3. „Reforme privind societatea civil─â ┼či incluziunea romilor ┼či a altor grupuri vulnerabile”;
4. „Îmbun─ât─â┼úirea mediului înconjur─âtor”;
5. „Îmbun─ât─â┼úirea mediului de afaceri ┼či accesului la finan┼úare a IMM-urilor”;
6. „Îmbun─ât─â┼úirea reglement─ârilor în sectorul financiar ┼či înt─ârirea pie┼úelor ┼či institu┼úiilor financiare”;
7. „Dezvoltarea sectorului privat ┼či promovarea exportului IMM-urilor ┼či/sau promovarea standardelor”;
8. „Burse, cercetare ┼či instruire voca┼úional─â”;
9. „Intensificarea parteneriatului ┼či suport pentru exper┼úi”.