Proiect POCA privind eficienta energetica si riscul seismic

Miercuri, 12 Iunie 2019

Ministerul Dezvolt─ârii Regionale ╚Öi Administra╚Ťiei Publice (MDRAP), în calitate de beneficiar, implementeaz─â proiectul „Consolidarea capacit─â╚Ťii de planificare strategic─â a Ministerului Dezvolt─ârii Regionale ╚Öi Administra╚Ťiei Publice în renovarea fondului construit na╚Ťional din perspectiva eficien╚Ťei energetice ╚Öi a riscului seismic”, cod SIPOCA 606/cod MySmis 127562.

Proiectul, realizat în parteneriat cu Institutul Na╚Ťional de Cercetare-Dezvoltare în Construc╚Ťii, Urbanism ╚Öi Dezvoltare Teritorial─â Durabil─â “URBAN-INCERC” ╚Öi cu sprijinul B─âncii Mondiale în baza Acordului de prest─âri servicii de asisten┼ú─â tehnic─â rambursabile, este cofinan┼úat din Fondul Social European (FSE), prin Programul Opera┼úional Capacitate Administrativ─â (POCA) 2014 – 2020, Axa prioritar─â 1 Administra╚Ťie public─â ╚Öi sistem judiciar eficiente, Obiectiv Specific 1.1 Dezvoltarea ╚Öi introducerea de sisteme ╚Öi standarde comune în administra╚Ťia public─â ce optimizeaz─â procesele decizionale orientate c─âtre cet─â╚Ťeni ╚Öi mediul de afaceri în concordan╚Ť─â cu SCAP.

Obiectivul principal al proiectului îl reprezint─â consolidarea capacit─â╚Ťii de planificare strategic─â ╚Öi opera╚Ťional─â a MDRAP, în vederea îndeplinirii obliga╚Ťiilor europene privind eficien╚Ťa energetic─â ╚Öi a eficientiz─ârii ac╚Ťiunilor ministerului în domeniul riscului seismic.

Astfel, problematica eficien╚Ťei energetice ╚Öi cea a riscului seismic vor fi abordate în mod integrat, pe dou─â componente:

1. Asigurarea cadrului strategic privind renovarea parcului na╚Ťional de cl─âdiri reziden╚Ťiale ╚Öi nereziden╚Ťiale, în conformitate cu cerin╚Ťele Directivei 2010/31/UE privind performan╚Ťa energetic─â a cl─âdirilor;

2. Asigurarea cadrului de politici publice pentru eficientizarea programelor na╚Ťionale gestionate de administra╚Ťia public─â central─â ╚Öi local─â în domeniul riscului seismic.

Proiectul vizează următoarele rezultate așteptate:

  • Elaborarea strategiei na╚Ťionale de renovare pe termen lung pentru sprijinirea renov─ârii parcului na╚Ťional de cl─âdiri reziden╚Ťiale ╚Öi nereziden╚Ťiale;
  • Realizarea instrumentelor de monitorizare a ╚Ťintelor ╚Öi de raportare corect─â ╚Öi în termen la Comisia European─â conform obliga╚Ťiilor referitoare la eficien╚Ťa energetic─â;
  • Revizuirea legisla╚Ťiei privind programul de finan╚Ťare a reducerii riscului seismic;
  • Optimizarea mecanismului de monitorizare a programului de finan╚Ťare;
  • Îmbun─ât─â╚Ťirea cuno╚Ötin╚Ťelor ╚Öi abilit─â╚Ťilor în domeniul eficien╚Ťei energetice ╚Öi riscului seismic pentru 25 persoane din cadrul MDRAP ╚Öi 10 persoane din cadrul Inspectoratului de Stat în Construc╚Ťii, raportat la atribu╚Ťiile specifice privind riscul seismic ╚Öi eficien╚Ťa energetic─â.

Proiectul are o perioad─â de implementare de 24 de luni, respectiv 23 mai 2019 – 23 mai 2021, ┼či un buget de 10.570.554,24 lei, din care 9.033.771,46 lei reprezint─â valoarea eligibil─â nerambursabil─â din FSE, iar 1.536.782,78 lei este cofinan╚Ťarea eligibil─â total─â a beneficiarului (MDRAP) ╚Öi a partenerului INCD URBAN-INCERC.

Persoane de contact: Elena-Andreea Călărașu, asistent manager de proiect (e-mail: elena.calarasu@mdrap.ro; telefon: 0372114585; fax: 0372114533) și Cristina Mazilu, expert comunicare (e-mail: cristina.mazilu@mdrap.ro; telefon: 0372111421).