Programul viceprim-ministrului Vasile-Daniel Suciu - 5 aprilie 2019

Joi, 4 Aprilie 2019

Viceprim-ministrul Vasile-Daniel Suciu, ministrul dezvoltării regionale ĊŸi administraĊ£iei publice, se va afla, vineri, 5 aprilie 2019, în judeĊ£ul Sibiu, după următorul program:

  • Ora 10.00 - întâlnire cu autorităĊ£ile publice locale din judeĊ£ (la InstituĊ£ia Prefectului JudeĊ£ului Sibiu)
  • Ora 12.00 - semnarea unui contract de finanĊ£are, prin Programul OperaĊ£ional Regional 2014-2020, pentru modernizarea, extinderea ĊŸi dotarea UnităĊ£ii de Primiri UrgenĊ£e din cadrul Spitalului Clinic JudeĊ£ean de UrgenĊ£Äƒ Sibiu (la Unitatea de Primiri UrgenĊ£e - Spitalul Clinic JudeĊ£ean de UrgenĊ£Äƒ Sibiu)

Vizita în judeĊ£ul Sibiu va continua cu verificarea stadiului lucrărilor la obiective de investiĊ£ii finanĊ£ate de MDRAP în oraĊŸele Ocna Sibiului ĊŸi Dumbrăveni, precum ĊŸi în comunele Hoghilag, Laslea ĊŸi Ċžura Mare.