Programul Termoficare, aprobat de Guvern

Marti, 25 Iunie 2019

Guvernul României a aprobat, în ┼čedin┼úa de ast─âzi, 25 iunie, printr-o Ordonan┼ú─â de urgen┼ú─â, Programul multianual de finan╚Ťare a investi╚Ťiilor pentru modernizarea, reabilitarea, retehnologizarea ┼či extinderea sau înfiin┼úarea sistemelor de alimentare centralizat─â cu energie termic─â ale localit─â╚Ťilor ┼či pentru modificarea ┼či completarea Legii serviciilor comunitare de utilit─â╚Ťi publice nr. 51/2006.

Este vorba de instituirea unui nou program de finanţare, denumit Programul Termoficare, cu caracter multianual, prin care lucrările de investiţii să se realizeze eficient.

Astfel, se propune extinderea finan┼ú─ârilor acordate, de la reabilitarea sistemelor de alimentare centralizat─â cu energie termic─â, pân─â la modernizarea ╚Öi dezvoltarea celor existente ┼či înfiin┼úarea altora întrucât starea tehnic─â a centralelor de producere a energiei termice este precar─â, majoritatea având durata de via╚Ť─â expirat─â ╚Öi o capacitate supradimensionat─â, raportat la necesarul actual de consum de energie termic─â.

Prin Programul Termoficare vor fi finan┼úate lucr─âri de investi┼úii, pentru modernizarea/ extinderea sau înfiin┼úarea sistemelor de alimentare centralizat─â cu energie termic─â în:

  • unitatea/unit─â┼úile de produc┼úie a agentului termic;
  • re┼úeaua de transport al agentului termic primar (ap─â fierbinte);
  • punctele de termoficare sau modulele termice la nivel de imobil, acolo unde se justific─â economic;
  • re┼úeaua de distribu┼úie a apei calde ┼či a agentului termic de înc─âlzire.

Lucr─ârile de investi┼úii vor avea finan╚Ťarea asigurat─â din urm─âtoarele surse:

• transferuri de la bugetul de stat;

• transferuri din sumele gestionate de Administra┼úia Fondului pentru Mediu, din valorificarea la licita┼úie a certificatelor de emisii de gaze cu efect de ser─â atribuite României la nivelul Uniunii Europene, potrivit prevederilor art. 10, alin. (1) din Ordonan╚Ťa de urgen╚Ť─â a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului institu┼úional ┼či autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finan┼úelor Publice, de a scoate la licita┼úie certificatele de emisii de gaze cu efect de ser─â atribuite României la nivelul Uniunii Europene; valoarea sumelor transferate de la Administra┼úia Fondului pentru Mediu este de 400 de milioane de lei, fiind fundamentat─â pe disponibilul declarat în luna februarie 2019;

  • bugetele locale. Sumele vor fi alocate în baza evalu─ârii îndeplinirii condi┼úiilor de conformitate ┼či eligibilitate a proiectelor care vor fi depuse de unit─â┼úile administrativ-teritoriale interesate s─â participe la Program, iar proiectele depuse vor fi ierarhizate în baza urm─âtoarelor criterii:
  • între 0 ╚Öi 40 de puncte, în func┼úie de economia de energie/reducerea emisiilor de gaze cu efect de ser─â realizat─â ca urmare a implement─ârii proiectului, exprimat─â în tone de echivalent petrol/an ╚Öi tone de dioxid de carbon echivalent /an;
  • între 0 ╚Öi 20 de puncte, raportat la eficien╚Ťa investi╚Ťiei, respectiv raportul între valoarea total─â a investi╚Ťiei ╚Öi economia de energie/reducerea emisiilor de gaze cu efect de ser─â ob╚Ťinut─â prin exploatarea instala╚Ťiilor realizate în cadrul proiectului pe durata de recuperare a investi╚Ťiei, exprimat─â în lei/ton─â de echivalent petrol ╚Öi lei/ton─â de dioxid de carbon echivalent;
  • între 0 ╚Öi 20 de puncte, corespunz─âtoare ratei de bran╚Öare la sistemul centralizat de termoficare (num─ârul actual de apartamente bran╚Öate/num─ârul de apartamente bran╚Öate ini╚Ťial).
  • între 0 ╚Öi 20 de puncte, raportat la capacitatea financiar─â a unit─â╚Ťii administrativ – teritoriale beneficiare, calculat─â potrivit formulei prev─âzute la art. 33, alin. (2), lit. a) din Legea nr. 273/2006 privind finan┼úele publice locale, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare. Programul va fi coordonat de o Comisie interministerial─â, format─â din pre┼čedinte ┼či 4 membri, cu func┼úie de secretar de stat, din cadrul Ministerului Dezvolt─ârii Regionale ┼či Administra┼úiei Publice, Ministerului Finan┼úelor Publice, Ministerului Mediului ┼či al Ministerului Energiei.

Întrucât unele unit─â╚Ťi administrativ-teritoriale care au beneficiat de finan╚Ťare în cadrul programului „Termoficare 2006-2020 c─âldur─â ┼či confort” au programat investi┼úii în derulare, prin proiectul de act normativ se prevede c─â, în cadrul noului program, vor fi continuate investi┼úiile în curs.

În prezent, Programul „Termoficare 2006-2020 c─âldur─â ┼či confort” este finan┼úat anual, ceea ce presupune o activitate de analiz─â, evaluare a proiectelor ┼či, mai ales, încheierea contractelor de finan┼úare în fiecare an calendaristic, f─âr─â asigurarea unei predictibilit─â┼úi a finaliz─ârii investi┼úiilor.