Programul Romania-Serbia - 193 de propuneri de proiecte depuse pentru primul apel de proiecte

Marti, 2 Februarie 2016

Un num─âr de 193 de cereri de finan╚Ťare au fost depuse pân─â la 1 februarie 2016 - data limit─â de depunere a propunerilor de proiecte în cadrul primului apel de proiecte al Programului Interreg IPA de cooperare transfrontalier─â România-Serbia. Num─ârul de proiecte depuse la Secretariatul Comun din cadrul Biroului Regional pentru Cooperare Transfrontalier─â –Timi╚Öoara arat─â interesul semnificativ al poten╚Ťialilor beneficiari pentru atragerea de fonduri europene prin acest program.

Cu un buget de 50 milioane de euro, apelul a avut termen limit─â pentru depunerea propunerilor de proiecte data de 1 februarie 2016. Apelul r─âmâne deschis pân─â la 15 martie 2016 pentru depunerea de proiecte strategice, pentru care este alocat un buget de 22 de milioane de euro, în cadrul acestui prim apel. Se estimeaz─â c─â proiectele câ╚Ötig─âtoare vor fi selectate în luna iunie a.c.

Ghidurile aplicantului pot fi consultate pe site-ul programului.

Programul Interreg IPA de Cooperare Transfrontalier─â România-Serbia continu─â finan╚Ťarea proiectelor de cooperare transfrontalier─â în zona de grani╚Ť─â româno-sârb─â pentru perioada de programare 2014-2020, prin intermediul Instrumentului de Asisten╚Ť─â pentru Preaderare (IPA II), cu sprijinul Uniunii Europene ╚Öi al guvernelor celor dou─â state. Programul a fost aprobat de Comisia European─â pe 6 august 2015, iar primul apel a fost lansat pe 15 septembrie 2015.

Bugetul total al programului este de 88.124.999 de euro, din care 74.906.248 de euro reprezint─â finan╚Ťare nerambursabil─â din fondurile Uniunii Europene. În perioada 2014-2020, vor putea fi finan╚Ťate proiecte pe 4 axe prioritare, în domeniile:

- promovarea ocup─ârii for╚Ťei de munc─â ╚Öi serviciilor pentru o cre╚Ötere favorabil─â incluziunii - 18 milioane de euro,

- protec╚Ťia mediului ╚Öi managementului riscurilor - 21 milioane de euro,

- mobilitate ┼či accesibilitate sustenabile - 21 milioane de euro

- atractivitate pentru turism sustenabil - 18 milioane de euro.

Aria eligibil─â a Programului este constituit─â din jude╚Ťele Timi╚Ö, Cara╚Ö Severin ╚Öi Mehedin╚Ťi (din România) ╚Öi districtele Severno Banatski, Srednje Banatski, Ju┼żno Banatski, Brani─Źevski, Borski, Podunavski (din Republica Serbia).

România îndepline╚Öte în continuare rolul de Autoritate de Management (prin Ministerul Dezvolt─ârii Regionale ╚Öi Administra╚Ťiei Publice), Autoritatea Na╚Ťional─â fiind stabilit─â în cadrul Biroului de Integrare European─â - Guvernul Republicii Serbia, iar Secretariatul Comun este organizat la Timi┼čoara, în cadrul Biroului Regional pentru Cooperare Transfrontalier─â Timi┼čoara, fiind sprijinit de Antena SC stabilit─â la Vršac, Republica Serbia. Auditul la nivelul Programului va fi realizat de c─âtre Autoritatea de Audit de pe lâng─â Curtea de Conturi din România, iar atribu╚Ťiile de certificare vor fi îndeplinite de c─âtre Autoritatea de Management.

Poten╚Ťialii beneficiari, precum ╚Öi to╚Ťi cei interesa╚Ťi de cooperarea transfrontalier─â româno-sârb─â în cadrul Programului Interreg IPA de Cooperare Transfrontalier─â România - Serbia pot ob╚Ťine mai multe informa╚Ťii accesând sec╚Ťiunea 2014-2020 din cadrul site-urilor: www.brct-timisoara.ro ╚Öi www.romania-serbia.net.

***

Informaţii suplimentare

MDRAP gestioneaz─â, în perioada de programare 2014-2020, 14 programe opera┼úionale cu cofinan┼úare din fonduri europene: Programul Opera┼úional Regional - POR, Programul Operational Capacitate Administrativ─â – POCA ┼či 12 programe de cooperare teritorial─â european─â.

Programele de Cooperare Teritorial─â European─â presupun cooperarea, prin intermediul unor proiecte gestionate ┼či administrate în comun de partenerii din statele participante, a unor regiuni din România:

cu regiuni din statele vecine, în cadrul cooper─ârii transfrontaliere - prin care se finan╚Ťeaz─â proiecte de accesibilitate (transport ┼či tehnologia informa┼úiei), mediu ┼či prevenirea riscurilor, dezvoltare economic─â ┼či social─â ┼či ac┼úiuni „people to people”;

cu regiunile dintr-un anumit spa┼úiu geografic, în cadrul cooper─ârii transna┼úionale - prin care se finan╚Ťeaz─â ac┼úiuni ┼či dezvoltarea de re┼úele care s─â duc─â la dezvoltare teritorial─â integrat─â în domenii precum: inova┼úia, mediul, accesibilitatea ╚Öi dezvoltarea urban─â;

cu regiuni din orice stat membru al Uniunii Europene, în cadrul cooper─ârii interregionale – cooperarea între autorit─â┼úile publice pe probleme de interes comun, prin transfer de experien┼ú─â ┼či bune practici între regiunile UE, prin constituirea de re┼úele între ora┼čele ┼či între cercet─âtorii din UE. Principiile de implementare a acestor programe includ: cooperarea între statele participante (toate proiectele trebuie s─â fie dezvoltate ┼či implementate în comun), competitivitatea deschis─â (în cadrul unor licita┼úii de propuneri de proiecte comune) ┼či dezvoltarea ┼či implementarea de proiecte în parteneriat,între aplican┼úi/beneficiari provenind din statele participante la program.

REGULAMENTUL (UE) NR. 1299/2013 privind obiectivul de cooperare teritorial─â european─â

HG 274/22.04.2015 privind constituirea secretariatelor comune, a secretariatelor tehnice comune, a punctului na┼úional, a punctelor na┼úionale de contact ┼či a persoanei na┼úionale de contact, precum ┼či a unit─â┼úilor de control de prim nivel, în vederea implement─ârii programelor de cooperare la care particip─â România în perioada de programare 2014-2020.