Programul INTERREG Europe: viitorul cooperarii interregionale, dezbatut la Forumul ''Europe, let's cooperate!''

Marti, 16 Aprilie 2019

În perioada 9-11 aprilie 2019, a avut loc, la Bruxelles, cea de-a 5-a edi┼úie a Forumului cooper─ârii interregionale europene, "Europe, let’s cooperate!", organizat de programul Interreg Europe. Evenimentul a reunit reprezentan╚Ťi ai statelor partenere în program, ai Comitetului Regiunilor, ai Comisiei Europene, ai Autorit─â╚Ťii de Management a programului (Regiunea Nord-Pas de Calais, Fran╚Ťa), ai Autorit─â╚Ťii Na╚Ťionale (Ministerul român al Dezvolt─ârii Regionale ╚Öi Administra╚Ťiei Publice - MDRAP) ╚Öi ai organiza╚Ťiilor care deruleaz─â proiecte finan╚Ťate prin Interreg Europe. Ziua de 9 aprilie a fost dedicat─â unui seminar privind activit─â╚Ťile ╚Öi managementul financiar al proiectelor, pentru partenerii lideri de proiect care vor primi finan╚Ťare prin cel de-al patrulea apel de propuneri: http://tinyurl.com/y4nx5azl .

În sesiunea plenar─â din 10 aprilie, participan╚Ťii au dezb─âtut rolul programului Interreg Europe în atingerea obiectivelor politicii de coeziune: importan╚Ťa colabor─ârii interregionale, rolul acesteia în dezvoltarea continu─â a regiunilor ╚Öi impactul pe termen lung al programului.

Au fost abordate ╚Öi subiecte referitoare la viitorul programelor de cooperare teritorial─â în urm─âtorul exerci╚Ťiu financiar, deciziile care vor trebui luate privind continuarea sau abandonarea unor programe, în contextul presiunii tot mai mari asupra bugetului UE, sau necesitatea ca programele opera╚Ťionale mari s─â-╚Öi asume un rol mai activ în promovarea cooper─ârii interregionale ╚Öi a schimbului de experien╚Ť─â.

În calitate de reprezentant al Pre╚Öedin╚Ťiei române a Consiliului UE ╚Öi de Autoritate Na╚Ťional─â pentru programul Interreg Europe, MDRAP a afirmat sprijinul ferm al României pentru continuarea programelor de cooperare interregional─â în perioada 2021-2027, subliniind importan╚Ťa pe care o au pentru partenerii români ╚Öi pentru politica de coeziune a UE schimburile de experien╚Ť─â ╚Öi bune practici la nivel european, realizate prin program. Sesiunea a continuat cu prezentarea rezultatelor proiectelor finan╚Ťate, facilitând interac╚Ťiunea între parteneri în domeniul cooper─ârii interregionale - un bun prilej pentru a promova Platforma de înv─â╚Ťare de politici (Policy Learning Platform) - instrument de capitalizare a rezultatelor, creat prin programul Interreg Europe.

În cadrul atelierelor tematice pentru cele patru priorit─â╚Ťi ale Programului ╚Öi sesiunilor de networking, participan╚Ťii i-au putut aborda direct pe exper╚Ťii programului ╚Öi ai Platformei de înv─â┼úare de politici ╚Öi au schimbat idei despre modalit─â╚Ťile de influen╚Ťare a politicilor publice în domeniul dezvolt─ârii regionale.

O expozi╚Ťie de proiecte realizate în cadrul celor 4 arii tematice cofinan╚Ťate prin program (cercetare ╚Öi inovare, competitivitatea IMM, economie cu emisii sc─âzute de carbon ╚Öi mediul înconjur─âtor) a fost vizitat─â de cei prezen╚Ťi la eveniment; informa╚Ťii despre proiecte sunt disponibile ╚Öi online, în site-ul programului.

Mai multe detalii despre eveniment, la http://tinyurl.com/y368tb3l .

* * *

Programul INTERREG Europe urm─âre╚Öte îmbun─ât─â╚Ťirea punerii în aplicare a politicilor ╚Öi programelor de dezvoltare regional─â, în principal a celor care urm─âresc investi╚Ťiile pentru cre╚Ötere economic─â ╚Öi a locurilor de munc─â ╚Öi, dup─â caz, a celor de cooperare teritorial─â european─â, prin promovarea schimbului de experien╚Ť─â ╚Öi a înv─â╚Ť─ârii de noi politici de c─âtre actorii de interes regional.

Pentru perioada 2014-2020, programul are un buget de 359 de milioane de euro, din care:

  • 322,4 milioane de euro pentru proiecte de cooperare interregional─â implementate de partenerii din Uniunea European─â (partenerii din Norvegia ╚Öi Elve╚Ťia vor fi cofinan╚Ťa╚Ťi din fonduri na╚Ťionale de ╚Ť─ârile respective);
  • 15,3 milioane de euro pentru platforme de înv─â╚Ťare de politici publice;
  • 21,3 milioane de euro pentru asisten╚Ťa tehnic─â a programului (configurare, implementare, monitorizare etc.).

Programul este activ în 30 de ╚Ť─âri: cele 28 de state membre ale Uniunii Europene, Elve╚Ťia ╚Öi Norvegia. Autoritatea de Management a programului este Fran╚Ťa (prin Regiunea Nord-Pas de Calais), iar Secretariatul Comun are sediul în Lille. Autoritatea Na╚Ťional─â, din partea României, este Ministerul Dezvolt─ârii Regionale ╚Öi Administra╚Ťiei Publice, prin Direc╚Ťia Programe de Cooperare Teritorial─â European─â.