Prezentarea proiectului "Sistematizarea legislatiei din domeniul amenajarii teritoriului, urbanismului si constructiilor si consolidarea capacitatii administrative a structurilor de specialitate din institutiile publice centrale"

Miercuri, 14 Noiembrie 2018

Ast─âzi, 14 noiembrie 2018, a avut loc evenimentul de prezentare a proiectului „Sistematizarea legisla╚Ťiei din domeniul amenaj─ârii teritoriului, urbanismului ┼či construc┼úiilor ┼či consolidarea capacit─â╚Ťii administrative a structurilor de specialitate din institu╚Ťiile publice centrale cu responsabilit─â╚Ťi în domeniu”, cod SIPOCA 50.

Derulat de Ministerul Dezvolt─ârii Regionale ╚Öi Administra╚Ťiei Publice (MDRAP) în perioada 2018 – 2020, proiectul este finan╚Ťat prin Programul Opera╚Ťional Capacitate Administrativ─â (POCA). Prin sistematizarea legisla╚Ťiei din domeniul amenaj─ârii teritoriului, urbanismului ┼či construc┼úiilor ┼či prin consolidarea capacit─â╚Ťii administrative a structurilor de specialitate din institu╚Ťiile publice centrale cu responsabilit─â╚Ťi în domeniu, acesta va contribui la cre┼čterea calit─â╚Ťii cadrului legislativ ╚Öi metodologic, cu impact asupra mediului de afaceri ┼či asupra cet─â┼úenilor.

Cu un buget de 11.794.031,49 lei, din care 9.905.083,23 lei valoare eligibil─â nerambursabil─â din Fondul Social European ╚Öi 1.888.948,26 lei cofinan╚Ťare MDRAP, proiectul este structurat astfel:

´âś Componenta 1 - Sistematizarea fondului activ al legisla╚Ťiei din domeniul amenaj─ârii teritoriului, urbanismului ╚Öi construc╚Ťiilor;

´âś Componenta 2 – Elaborarea de proceduri pentru optimizarea fluxurilor de proces ╚Öi informa╚Ťionale, ghiduri pentru dezvoltare urban─â ╚Öi gestiunea localit─â╚Ťilor, pentru asigurarea aplic─ârii unitare a legisla╚Ťiei ╚Öi principiilor de dezvoltare durabil─â de c─âtre autorit─â╚Ťile administra╚Ťiei publice locale ╚Öi publicarea centralizat─â a acestora;

´âś Componenta 3 – Administra╚Ťie public─â mai eficient─â prin consolidarea structurilor institu╚Ťionale responsabile din domeniul amenaj─ârii teritoriului, urbanismului ╚Öi construc╚Ťiilor.

Prin intemediul proiectului vor fi elaborate mai multe documente: codul amenaj─ârii teritoriului, urbanismului ╚Öi construc╚Ťiilor, proceduri ╚Öi ghiduri, standarde de cost, un protocol de cooperare cadru pentru opera╚Ťionalizarea ghi╚Öeului unic între autorit─â╚Ťile administra╚Ťiei publice locale ╚Öi entit─â╚Ťile avizatoare în vederea abord─ârii unitare a problematicii amenaj─ârii teritoriului, urbanismului ╚Öi construc╚Ťiilor la nivel na╚Ťional.

De asemenea, vor fi organizate cel pu╚Ťin 2 sesiuni de diseminare a procedurilor, metodologiilor ╚Öi ghidurilor la nivelul celor 8 regiuni de dezvoltare, programe de formare profesional─â pentru specializarea structurilor responsabile cu amenajarea teritoriului, urbanismului ╚Öi construc╚Ťiilor din MDRAP ╚Öi pentru structurile de specialitate din cadrul autorit─â╚Ťilor administra╚Ťiei publice locale.

Nu în ultimul rând, vor fi realizate un manual de bune practici pentru asocia╚Ťiile de dezvoltare intercomunitar─â în vederea asigur─ârii furniz─ârii în comun a serviciilor publice de planificare urban─â ╚Öi teritorial─â ╚Öi un sistem optimizat de avizare al MDRAP.

Mai multe informa╚Ťii privind proiectul sunt disponibile pe site-ul institu╚Ťiei.

Persoana de contact:

Oana CONE

E-mail: oana.cone@mdrap.ro

Telefon: 0372111617