Presedintia Romaniei la Consiliul Uniunii Europene: reuniuni ale directorilor generali responsabili cu coeziunea teritoriala si dezvoltarea urbana

Joi, 9 Mai 2019

Ministerul Dezvolt─ârii Regionale ╚Öi Administra╚Ťiei Publice (MDRAP), în calitate de institu╚Ťie de la nivel central responsabil─â cu coeziunea teritorial─â ╚Öi dezvoltarea urban─â, a organizat, în perioada 7-8 mai 2019, la Biblioteca Na╚Ťional─â a României din Bucure╚Öti, reuniunea Directorilor Generali responsabili cu Coeziunea Teritorial─â (DGCT), respectiv reuniunea Directorilor Generali responsabili cu Dezvoltarea Urban─â (DGUM).

Astfel, pe 7 mai, la reuniunea Directorilor Generali responsabili cu Coeziunea Teritorial─â:

  • au fost aprobate Concluziile Pre╚Öedin╚Ťiei României cu privire la primul bloc tematic al procesului de revizuire a Agendei Teritoriale 2020, respectiv Scopul strategic al Noii Agende Teritoriale 2020;
  • s-au dezb─âtut con╚Ťinutul ╚Öi m─âsurile de implementare ale Noii Agende Teritoriale 2020, precum ┼či conceptul proiectului de revizuire a Agendei Teritoriale 2020 a Uniunii Europene;
  • au avut loc o serie de prezent─âri ╚Öi dezbateri privind zonele func╚Ťionale (tema sus╚Ťinut─â de Pre╚Öedin╚Ťia României la Consiliul UE, în domeniul coeziunii teritoriale).

Pe 8 mai, la reuniunea Directorilor Generali responsabili cu Dezvoltarea Urban─â, au fost abordate urm─âtoarele subiecte:

  • implementarea Agendei Urbane pentru UE,
  • progresele înregistrate pân─â în prezent în cadrul parteneriatelor Agendei Urbane pentru UE,
  • activit─â╚Ťile urm─âtoare în cadrul Agendei Urbane a UE ╚Öi corelarea acesteia cu procesul de revizuire a Cartei de la Leipzig,
  • cea de-a doua versiune intermediar─â a Declara╚Ťiei de la Bucure╚Öti, document ce va fi aprobat în cadrul Reuniunii Informale a Mini╚Ötrilor Responsabili cu Dezvoltarea Urban─â, care va avea loc la Bucure╚Öti, în perioada 13-14 iunie 2019; documentul urm─âre╚Öte stabilirea unui acord politic pentru ini╚Ťierea activit─â╚Ťilor de dezvoltare a unui cadru strategic pentru Uniunea European─â prin implementarea ╚Öi continuarea Agendei Urbane a UE, corelarea cu procesul de revizuire a Cartei de la Leipzig ╚Öi asigurarea coordon─ârii între diferitele ini╚Ťiative din cadrul Agendei Urbane.

Am urm─ârit, prin demersurile întreprinse de Ministerul Dezvolt─ârii Regionale ╚Öi Administra╚Ťiei Publice în cadrul Pre╚Öedin╚Ťiei României la Consiliul Uniunii Europene, s─â contribuim la eforturile comune de a sprijini ╚Öi promova dimensiunea teritorial─â a politicii de coeziune, în acord cu rolul major pe care îl are pentru eficientizarea politicilor publice ╚Öi pentru îmbun─ât─â╚Ťirea calit─â╚Ťii vie╚Ťii de zi cu zi a cet─â╚Ťenilor europeni. Totodat─â, am depus toate eforturile în vederea implement─ârii ╚Öi continu─ârii Agendei Urbane a Uniunii Europene, contribuind, astfel, la procesul de cooperare informal─â în domeniul dezvolt─ârii urbane”, a declarat coordonatorul evenimentelor Pre╚Öedin╚Ťiei României la Consiliul Uniunii Europene la nivelul MDRAP, secretarul de stat Virgil-Alin Chiril─â.

La aceste reuniuni au participat reprezentan╚Ťi ai statelor membre ╚Öi ai unor organiza╚Ťii europene: Comisia European─â, Banca European─â de Investi╚Ťii (European Investment Bank - EIB), Programul ESPON, Consiliul Municipalit─â╚Ťilor ╚Öi Regiunilor Europene (Council of European Municipalities and Regions - CEMR), Comitetul Regiunilor (Committee of the Regions - CoR), Consiliul European al Urbani╚Ötilor (European Council of Spatial Planners - ECTP-CEU), Comisia Economic─â a ONU pentru Europa (United Nations Economic Commission for Europe - UNECE), UN Habitat, JPI Urban Europe, Eurocities ╚Öi Programul URBACT.

Mai multe informa╚Ťii: https://www.romania2019.eu / Agenda Urban─â a UE / Agenda Teritorial─â 2020+.