Presedintia romana a Consiliului UE: reuniunea Retelei Punctelor de Contact pentru Coeziune Teritoriala

Joi, 21 Martie 2019

În perioada 19-20 martie 2019, a avut loc, la Bucure╚Öti, reuniunea Re╚Ťelei Punctelor de Contact pentru Coeziune Teritorial─â (National Territorial Cohesion Contact Points - NTCCP), organizat─â de Ministerul Dezvolt─ârii Regionale ╚Öi Administra╚Ťiei Publice (MDRAP), în contextul Pre╚Öedin╚Ťiei române a Consiliului Uniunii Europene.

La reuniune au participat exper╚Ťi din statele membre ╚Öi reprezentan╚Ťi ai institu╚Ťiilor europene relevante pentru domeniul coeziunii teritoriale (Association of European Border Regions - AEBR, Conference of Peripheral Maritime Regions - CPMR, Council of European Municipalities and Regions - CEMR, ECORYS, ECTP-CEU, ESPON EGTC European Commission – Directorate General for Regional and Urban Policy, EUKN EGTC, EUROCITIES, European Committee of the Regions - COR, European Investment Bank - EIB, URBACT).

Principalele teme ale reuniunii au vizat:

- Strategia de Dezvoltare Teritorial─â a României (SDTR) - documentul-cadru pe termen lung care reune╚Öte principalele linii directoare pentru dezvoltarea teritorial─â a României, la diferite niveluri teritoriale, pornind de la un concept strategic, precum ╚Öi direc╚Ťiile de implementare având ca orizont de timp anul 2035. ­

proiectul Cadrului European Teritorial de Referin╚Ť─â (European Territorial Reference Framework - ETRF), elaborat în cadrul Programului ESPON 2020, care analizeaz─â provoc─ârile cheie identificate pentru Europa ╚Öi mega-tendin╚Ťele care ar putea influen╚Ťa viitorul Europei, precum ╚Öi posibilele scenarii ╚Öi evolu╚Ťii, în baza c─ârora vor fi propuse recomand─âri privind procesul de elaborare a politicilor de dezvoltare teritorial─â la nivel european.

- domeniul de aplicare, con╚Ťinutul ╚Öi implementarea Agendei Teritoriale 2020+ care a cunoscut o dezvoltare sub Pre╚Öedin╚Ťia român─â a Consiliului UE, fiind elaborate mai multe propuneri privind procesul de reînnoire a acesteia, dup─â cum urmeaz─â:

• ob╚Ťinerea unei concluzii cu privire la domeniul de aplicare strategic ╚Öi integrarea politic─â a Agendei Teritoriale 2020+,

• stabilirea unor acorduri preliminare pentru sincronizarea con╚Ťinutului tematic al Agendei Teritoriale 2020+ cu evolu╚Ťiile recente ╚Öi tendin╚Ťele emergente,

• adoptarea unor m─âsuri pentru o Agend─â Teritorial─â 2020+ orientat─â spre ac╚Ťiune, care s─â ╚Ťin─â seama de principiul subsidiarit─â╚Ťii.

Participan╚Ťii la dezbateri au apreciat propunerea României de a promova conceptul de „zon─â urban─â func╚Ťional─â”, relevant în contextul noii Politici de Coeziune (2021-2027). Una dintre nout─â╚Ťile prezentate de c─âtre reprezentan╚Ťii Comisiei Europene a fost documentul explicativ privind Ini╚Ťiativa Urban─â European─â (lansat pe 18 martie 2019), prin care se prezint─â modul în care va func╚Ťiona acest nou instrument ╚Öi cum va fi sus╚Ťinut─â continuarea activit─â╚Ťilor din cadrul Agendei Urbane a Uniunii Europene.

* * *

Reuniunile Re╚Ťelei Punctelor de Contact privind Coeziunea Teritorial─â au loc de dou─â ori pe an ╚Öi sunt organizate de statul care de╚Ťine pre╚Öedin╚Ťia rotativ─â la Consiliului UE, la nivel de exper╚Ťi, de directori generali ╚Öi de mini╚Ötri, pentru a asigura o abordare coerent─â ╚Öi coordonarea la nivel european. Începând cu 1 ianuarie 2019, odat─â cu debutul mandatului României la Pre╚Öedin╚Ťia Consiliului UE, MDRAP coordoneaz─â activitatea Grupului de lucru informal privind coeziunea teritorial─â ╚Öi a Grupului de lucru privind Dezvoltarea Urban─â.

Pe 30 ╚Öi 31 ianuarie 2019, MDRAP a organizat primele reuniuni ale grupurilor de lucru pentru revizuirea Agendei Teritoriale 2020 ╚Öi preg─âtirea tehnic─â a Agendei Urbane a Uniunii Europene, din cadrul Pre╚Öedin╚Ťiei României la Consiliul UE.

Mai multe informa╚Ťii: https://www.romania2019.eu/