Presedintia romana a Consiliului UE: reuniunea comuna a Retelei Punctelor de Contact pentru Coeziune Teritoriala si a Grupului pentru Dezvoltare Urbana

Joi, 21 Martie 2019

Pe 20 martie 2019, a avut loc, la Bucure╚Öti, reuniunea comun─â a Re╚Ťelei Punctelor de Contact pentru Coeziune Teritorial─â (Network of Territorial Cohesion Contact Points - NTCCP) ╚Öi a Grupului pentru Dezvoltare Urban─â (Urban Development Group - UDG), urmat─â, pe 21 martie, de reuniunea Grupului de dezvoltare urban─â. Ambele evenimente au fost organizate de Ministerul Dezvolt─ârii Regionale ╚Öi Administra╚Ťiei Publice (MDRAP), în contextul Pre╚Öedin╚Ťiei române a Consiliului Uniunii Europene.

La cele dou─â reuniuni au participat exper╚Ťi din statele membre ╚Öi reprezentan╚Ťi ai institu╚Ťiilor europene relevante pentru domeniul coeziunii teritoriale ╚Öi dezvolt─ârii urbane, dup─â cum urmeaz─â: Asocia╚Ťia Regiunilor Europene de Frontier─â (Association of European Border Regions – AEBR), Conferin╚Ťa Regiunilor Maritime Periferice (Conference of Peripheral Maritime Regions – CPMR), Consiliul Municipalit─â╚Ťilor ╚Öi Regiunilor Europene (Council of European Municipalities and Regions - CEMR), Ecorys, Consiliul European al Urbani╚Ötilor (ECTP-CEU), Gruparea European─â de Cooperare Teritorial─â a Programului ESPON - EGTC ESPON, Comisia European─â – Direc╚Ťia General─â pentru Politic─â Regional─â ╚Öi Urban─â – DG REGIO, Centrul Comun de Cercetare al Comisiei Europene (Joint Research Center - JRC), Gruparea European─â de Cooperare Teritorial─â a Re╚Ťelei EUKN (EGTC EUKN), Asocia╚Ťia Ora╚Öelor Europene EUROCITIES, Comitetul European al Regiunilor (COR), Banca European─â de Investi╚Ťii (EIB), Programul URBACT.

Reuniunea comun─â a Re╚Ťelei Punctelor de Contact pentru Coeziune Teritorial─â ╚Öi a Grupului pentru dezvoltare urban─â din 20 martie s-a concentrat pe:

- Programul Trio-ului de Pre╚Öedin╚Ťii ale Consiliului UE: România - Finlanda - Croa╚Ťia (sem. I, 2019 – sem. I, 2020) în domeniile coeziunii teritoriale ╚Öi dezvolt─ârii urbane, elaborat pe baza activit─â╚Ťilor ╚Öi rezultatelor pre╚Öedin╚Ťiilor anterioare (Estonia - Bulgaria – Austria). În urma concluziilor ╚Öi recomand─ârilor exper╚Ťilor, tematicile Pre╚Öedin╚Ťiei trio-ului România - Finlanda – Croa╚Ťia reprezint─â continuarea procesului de revizuire a Agendei Teritoriale a UE ╚Öi sprijin─â implementarea ╚Öi continuarea Agendei Urbane a UE. Trio-ul va depune eforturi pentru a asigura o leg─âtur─â mai strâns─â între procesul de reînnoire a Agendei Teritoriale a UE ╚Öi Agenda Urban─â a UE ╚Öi va oferi direc╚Ťii pentru integrarea în continuare a dimensiunilor teritoriale ╚Öi urbane în politica de coeziune ╚Öi în alte politici ale UE (Agenda ONU 2030, politici sectoriale).

- conexiunile dintre Agenda Urban─â a UE ╚Öi Agenda Teritorial─â 2020+ - zonele urbane func╚Ťionale ╚Öi rolul acestora pentru coeziunea teritorial─â. Au fost prezentate primele rezultate ob╚Ťinute de parteneriatele realizate în cadrul Agendei Urbane a UE: Locuri de munc─â ╚Öi competen╚Ťe în economia local─â, Adaptarea la schimb─ârile climatice, Tranzi╚Ťia digital─â, S─âr─âcia urban─â. Conform prevederilor Pactului de la Amsterdam, activit─â╚Ťile acestor parteneriate sunt monitorizate de Grupul pentru Dezvoltare Urban─â (Urban Development Group - UDG) care func╚Ťioneaz─â atât ca organism consultativ, cât ╚Öi de monitorizare.

- dimensiunea teritorial─â ╚Öi urban─â în Pachetul de coeziune dup─â 2020 - regulamentul propus de Comisia European─â pentru politica de coeziune din urm─âtoarea perioad─â de programare, 2021-2027, din perspectiva Agendei Urbane a UE, ╚Öi oportunit─â╚Ťile de consolidare a dimensiunii teritoriale ╚Öi urbane în faza de programare. Viitoarea politic─â de coeziune va pune un accent sporit pe rolul ora╚Öelor ╚Öi dezvoltarea urban─â durabil─â: 6% din resursele Fondului European de Dezvoltare Regional─â (FEDER) ar putea fi alocate acestui domeniu, prin intermediul instrumentelor teritoriale, iar strategiile integrate de dezvoltare teritorial─â ╚Öi local─â ar asigura coeren╚Ťa interven╚Ťiilor. Propunerea de regulament include, de asemenea, crearea unei Ini╚Ťiative Urbane Europene (European Urban Initiative - EUI), care va sprijini consolidarea capacit─â╚Ťii actorilor, ac╚Ťiuni inovatoare, difuzarea cuno╚Ötin╚Ťelor, elaborarea politicilor ╚Öi comunicarea în domeniul dezvolt─ârii urbane durabile, reunind toate instrumentele de sprijin al dezvolt─ârii urbane într-un singur program.

- Cadrul European de Referin╚Ť─â pentru Ora╚Öe Durabile ╚Öi contribu╚Ťia Re╚Ťelei Punctelor de Contact pentru Coeziune Teritorial─â la identificarea unor solu╚Ťii inovatoare pentru obstacolele transfrontaliere.

Participan╚Ťii la Reuniunea Grupului pentru Dezvoltare Urban─â, care a avut loc pe 21 martie, au dezb─âtut proiectul viitoarei Declara╚Ťii de la Bucure╚Öti, ce va fi asumat─â în cadrul reuniunii informale a mini╚Ötrilor responsabili cu dezvoltarea urban─â, care va avea loc în perioada 13-14 iunie 2019. Documentul urm─âre╚Öte stabilirea unui acord politic pentru implementarea ╚Öi continuarea Agendei Urbane a UE, corelarea cu procesul de revizuire a Cartei de la Leipzig ╚Öi asigurarea coordon─ârii între diferitele ini╚Ťiative din cadrul Agendei Urbane.

Au fost discutate, de asemenea, implementarea ╚Öi primele rezultate ale ac╚Ťiunilor Agendei Urbane a UE, impactul acesteia asupra politicilor na╚Ťionale ╚Öi principalele realiz─âri ╚Öi beneficii dup─â 3 ani de implementare. Au fost prezentate bune practici ╚Öi rezultate dezvoltate sau ob╚Ťinute cu sprijinul Agendei Urbane, au fost identificate obstacole ╚Öi dificult─â╚Ťi ap─ârute ╚Öi s-au f─âcut propuneri de recomand─âri ╚Öi direc╚Ťii de ac╚Ťiune pentru ca Agenda Urban─â a UE s─â aib─â impact asupra politicilor Uniunii Europene ╚Öi s─â fie integrat─â în politicile urbane din statele membre.

Ultima parte a reuniunii a fost dedicat─â prezent─ârii noilor parteneriate: Cultur─â ╚Öi patrimoniu cultural ╚Öi Siguran╚Ť─â în spa╚Ťiul public, care vor fi demarate în timpul Pre╚Öedin╚Ťiei Române a Consiliului UE, ╚Öi dezbaterii evolu╚Ťiei parteneriatelor aflate în faza de implementare - Amsterdam, Bratislava ╚Öi Malta. În opinia exper╚Ťilor, procesul de coordonare ╚Öi corelare a parteneriatelor cu activit─â╚Ťile de dezvoltare urban─â ar trebui s─â evolueze de la o metod─â experimental─â de guvernan╚Ť─â pe mai multe niveluri spre un cadru opera╚Ťional de implementare a prevederilor Cartei de la Leipzig.

* * *

Agenda Urban─â a UE a fost lansat─â în mai 2016, prin Pactul de la Amsterdam (în timpul Pre╚Öedin╚Ťiei Olandei la Consiliul Uniunii Europene), ╚Öi constituie o metod─â de lucru pe mai multe niveluri pentru promovarea cooper─ârii între statele membre, ora╚Öe, Comisia European─â ╚Öi al╚Ťi parteneri, pentru a stimula dezvoltarea, cre╚Öterea calit─â╚Ťii vie╚Ťii ╚Öi inovarea în ora╚Öele Europei, ╚Öi pentru a identifica ╚Öi aborda problemele sociale. Agenda Urban─â sus╚Ťine contribu╚Ťia zonelor urbane la atingerea obiectivelor UE ╚Öi a celor na╚Ťionale, cu respectarea subsidiarit─â╚Ťii ╚Öi propor╚Ťionalit─â╚Ťii, ╚Öi contribuie la cre╚Öterea leg─âturilor dintre nivelul european ╚Öi cel local, prin implicarea masiv─â a ora╚Öelor europene în 12 parteneriate tematice. În cadrul acestor parteneriate, Comisia European─â ╚Öi statele membre colaboreaz─â pentru a asigura integrarea dimensiunii urbane în politicile UE, un acces mai bun al ora╚Öelor la fondurile europene, îmbun─ât─â╚Ťirea cuno╚Ötin╚Ťelor în domeniul dezvolt─ârii urbane ╚Öi schimbul de bune practici ╚Öi cooperarea între ora╚Öe.

MDRAP coordoneaz─â parteneriatul pentru Locuri de munc─â ╚Öi aptitudini în economia local─â ╚Öi particip─â la alte dou─â parteneriate: Mobilitate urban─â ╚Öi Tranzi╚Ťia digital─â. În perioada Pre╚Öedin╚Ťiei României la Consiliul Uniunii Europene, vor fi lansate ┼či parteneriatele Cultur─â ╚Öi patrimoniu cultural ╚Öi Securitate în spa╚Ťiul public. Obiectivele Pre╚Öedin╚Ťiei României la Consiliul UE în domeniul dezvolt─ârii urbane sunt: sus╚Ťinerea implement─ârii ac╚Ťiunilor stabilite în Agenda Urban─â a UE (109 de ac╚Ťiuni), stabilirea activit─â╚Ťilor urm─âtoare ╚Öi corelarea cu procesul de modificare a Cartei de la Leipzig ╚Öi cu cel de revizuire a Agendei Teritoriale. Aceste elemente sunt propuse pentru a fi incluse în Declara╚Ťia de la Bucure╚Öti.