POR - Aproape 16 milioane de euro, disponibili pentru dezvoltarea zonei ITI Delta Dunarii

Vineri, 20 Iulie 2018

Pe data de 19 iulie 2018 a fost aprobat─â, prin ordin al viceprim-ministrului, ministrul dezvolt─ârii regionale ╚Öi administra╚Ťiei publice, versiunea final─â a Ghidului Solicitantului - Condi╚Ťii specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte POR/2018/7/7.1/ITI/2.

Ghidul con╚Ťine informa╚Ťiile necesare pentru ob╚Ťinerea finan╚Ť─ârii oferite de Programul Opera╚Ťional Regional, Axa prioritar─â 7, Prioritatea de investi╚Ťii 7.1 – “Sprijinirea unei cre╚Öteri favorabile ocup─ârii for╚Ťei de munc─â, prin dezvoltarea poten╚Ťialului endogen ca parte a unei strategii teritoriale pentru anumite zone, care s─â includ─â reconversia regiunilor industriale aflate în declin, precum ╚Öi sporirea accesibilit─â╚Ťii ╚Öi dezvoltarea resurselor naturale ╚Öi culturale specifice” - în cadrul celui de-al II-lea apel dedicat zonei de Investi┼úii Teritoriale Integrate (ITI) Delta Dun─ârii.

Apelul este destinat investi╚Ťiilor teritoriale integrate în 38 de unit─â╚Ťi administrativ-teritoriale (UAT) din cadrul Rezerva╚Ťiei Biosfera Delta Dun─ârii (jud. Tulcea ╚Öi nordul jud. Constan╚Ťa):

a. comunele Ceatalchioi, Pardina, Chilia Veche, C.A. Rosetti, Cri┼čan, Maliuc, Sfântu Gheorghe ┼či ora┼čul Sulina;

b. municipiul Tulcea, ora┼čul Isaccea, ora╚Öul Babadag ┼či comunele Murighiol, Mahmudia, Be╚Ötepe, Nuf─âru, Somova, Niculi╚Ťel, Luncavi╚Ťa, Grindu, Valea Nucarilor, Sarichioi, Jurilovca, Ceamurlia de Jos, Mihai Bravu, Baia (jude╚Ťul Tulcea) ╚Öi Mihai Viteazu, Istria, S─âcele ╚Öi Corbu (jude╚Ťul Constan╚Ťa);

c. ora╚Öul M─âcin ╚Öi comunele I.C. Br─âtianu, Smârdan, Jijila, V─âc─âreni, Greci, Frec─â╚Ťei, Mihail Kog─âlniceanu, Slava Cerchez─â.

Finan╚Ťarea poate fi solicitat─â de c─âtre unit─â┼úile administrativ-teritoriale men┼úionate, de parteneriate între acestea ┼či autorit─â┼úi ┼či institu┼úii ale administra┼úiei publice centrale, precum ┼či de orice alte autorit─â┼úi/institu┼úii publice care pot contribui la buna implementare a proiectului.

Valoarea minim─â eligibil─â a unui proiect este între 100.000 ╚Öi 5.000.000 de euro, alocarea total─â pentru acest apel fiind de 15.985.481 euro, din care 13.864.958 de euro reprezint─â contribu┼úia FEDR, iar 2.120.523 euro provin din bugetul de stat.

Activit─â╚Ťile care pot fi finan╚Ťate includ: crearea ┼či extinderea infrastructurii de agrement ╚Öi a utilit─â┼úilor; amenajarea obiectivelor turistice naturale de utilitate public─â (forma┼úiuni geologice, saline, pe╚Öteri, mine, lacuri) ┼či crearea/ modernizarea infrastructurilor conexe; dezvoltarea de infrastructuri publice la scar─â mic─â pentru valorificarea atrac╚Ťiilor turistice; activit─â╚Ťi de marketing ╚Öi promovare turistic─â a obiectivului finan╚Ťat.

Cofinan╚Ťarea este asigurat─â din Fondul European de Dezvoltare Regional─â (FEDR) - 85% din valoarea eligibil─â - ╚Öi de la bugetul de stat - 13%, beneficiarul urmând s─â contribuie cu 2% din valoarea eligibil─â. Proiectele vor putea fi depuse prin sistemul electronic MY SMIS, începând cu data de 19.08.2018, ora 12, pân─â pe 19.02.2019, ora 12. Apelul de proiecte este de tip non-competitiv, cu termen limit─â de depunere a cererilor de finan┼úare. Proiectele care ob╚Ťin punctajul minim de 50 de puncte vor fi contractate în ordinea depunerii cererii de finan╚Ťare, dup─â principiul „primul depus, primul evaluat”.

Ghidul solicitantului este disponibil în site-ul programului.

* * *

Programul Opera╚Ťional Regional (POR) 2014-2020 este unul dintre programele opera╚Ťionale din genera╚Ťia 2014-2020 implementate în România, cofinan╚Ťate din fondurile europene structurale ╚Öi de investi╚Ťii ┼či gestionate de Ministerul Dezvolt─ârii Regionale ┼či Administra┼úiei Publice, în calitate de Autoritate de Management.

POR 2014–2020 are ca obiectiv general cre┼čterea competitivit─â┼úii economice ┼či îmbun─ât─â┼úirea condi┼úiilor de via┼ú─â ale comunit─â┼úilor locale ┼či regionale, prin sprijinirea dezvolt─ârii mediului de afaceri, infrastructurii ┼či serviciilor, pentru dezvoltarea durabil─â a regiunilor, astfel încât acestea s─â-┼či poat─â gestiona în mod eficient resursele ┼či s─â-┼či valorifice poten┼úialul de inovare ┼či de asimilare a progresului tehnologic.