POR 2014-2020: MDRAP va lansa un nou apel de proiecte pentru microintreprinderi

Luni, 22 Aprilie 2019

Ministerul Dezvolt─ârii Regionale ╚Öi Administra╚Ťiei Publice (MDRAP) va lansa un nou apel de proiecte în cadrul priorit─â╚Ťii de investi╚Ťii POR 2.1.A – Microîntreprinderi. Conform calendarului estimativ, Ghidul specific ar putea fi publicat în site-ul programului, pe data de 6 mai 2019.

Proiectele vor putea fi depuse doar prin intermediul MySMIS, în perioada 8 iulie – 8 noiembrie 2019.

Fa╚Ť─â de primul apel de proiecte, lansat în cadrul priorit─â╚Ťii de investi╚Ťii 2.1.A – Microîntreprinderi în luna mai 2016, principalele modific─âri ╚Öi actualiz─âri urm─âresc:

  • Apelul va fi lansat doar pentru regiunile de dezvoltare în care alocarea financiar─â disponibil─â permite acest lucru: Nord Est, Sud Est, Sud Vest Oltenia, Vest ╚Öi Centru.
  • Termenul de depunere a autoriza╚Ťiei de construire, în etapa precontractual─â, este de 90 de zile calendaristice.
  • Au fost introduse prevederi privind p─âstrarea num─ârului mediu de salaria╚Ťi cel pu╚Ťin la nivelul înregistrat în anul fiscal anterior depunerii cererii de finan╚Ťare.
  • Au fost actualizate referin╚Ťele la anii fiscali relevan╚Ťi pentru anumite criterii ╚Öi paginile web.
  • Au fost actualizate categoriile de cheltuieli eligibile, conform HG 907/2016 privind etapele de elaborare ┼či con┼úinutul-cadru al documenta┼úiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investi┼úii finan┼úate din fonduri publice.
  • Cererea de finan╚Ťare va putea fi semnat─â în MySMIS, în cazul în care reprezentantul legal al solicitantului este un cet─â┼úean str─âin nerezident.
  • Grila de verificare a conformit─â╚Ťii administrative ╚Öi a eligibilit─â╚Ťii cererii de finan╚Ťare a fost completat─â cu situa╚Ťiile în care pot fi solicitate clarific─âri.
  • Condi╚Ťiile contractuale au fost actualizate, ca ╚Öi cele precontractuale, prin eliminarea obligativit─â╚Ťii depunerii Avizului administratorului/ custodelui/ clasarea solicit─ârii pentru interven┼úiile care au loc într-o arie natural─â protejat─â ╚Öi a Avizului Natura 2000/ Clasarea notific─ârii, dup─â caz, conform prevederilor OUG 57/2007.
  • Formularul cererii de finan╚Ťare a fost actualizat conform modific─ârilor MySMIS.

În cadrul acestui apel nu se vor putea depune proiecte pentru investi╚Ťiile localizate în regiunile de dezvoltare Sud Muntenia, Nord Vest, Bucure╚Öti Ilfov sau pe teritoriul acoperit de instrumentul Investi┼úii Teritoriale Integrate (ITI) Delta Dun─ârii (arealul format din 38 de unit─â╚Ťi administrativ-teritoriale din cadrul Rezerva╚Ťiei Biosfera Delta Dun─ârii, jude╚Ťul Tulcea ╚Öi nordul jude╚Ťului Constan╚Ťa, în zonele identificate ca prioritare în cadrul Strategiei Integrate de Dezvoltare Durabil─â a Deltei Dun─ârii).

Pentru acest apel de proiecte vor putea solicita finan╚Ťare societ─â╚Ťile comerciale ╚Öi cooperativele care se încadreaz─â în categoria microîntreprinderilor, pentru construirea, modernizarea ╚Öi extinderea spa╚Ťiilor de produc╚Ťie sau prestare a serviciilor, dotarea cu active corporale ╚Öi necorporale, inclusiv instrumente de comercializare online.

Valoarea minim─â eligibil─â a unui proiect este 25.000 de euro, iar valoarea maxim─â a finan╚Ť─ârii nerambursabile solicitate trebuie s─â respecte normele de acordare a ajutorului de minimis: valoarea maxim─â a ajutorului de minimis ce poate fi acordat unei întreprinderi unice, din fonduri publice, pe o perioad─â de 3 ani fiscali consecutivi (ultimii 2 ani fiscali înainte de data depunerii cererii de finan┼úare ┼či anul curent depunerii cererii de finan┼úare) este de 200.000 de euro, echivalent în lei.

Finan╚Ťarea nerambursabil─â solicitat─â poate reprezenta cel mult 90% din valoarea eligibil─â a proiectului.

* * *

Programul Opera╚Ťional Regional-POR 2014-2020 este succesorul POR 2007-2013 ╚Öi unul dintre programele prin care România poate accesa fondurile europene structurale ╚Öi de investi╚Ťii provenite din Fondul European pentru Dezvoltare Regional─â (FEDR), în perioada actual─â de programare.

Programul este gestionat de Autoritatea de Management pentru POR (AMPOR) din cadrul MDRAP ╚Öi a fost adoptat de Comisia European─â pe data de 23 iunie 2015. Obiectivul s─âu general este cre╚Öterea competitivit─â╚Ťii economice ╚Öi îmbun─ât─â┼úirea condi╚Ťiilor de via╚Ť─â ale comunit─â╚Ťilor locale ╚Öi regionale, prin sprijinirea dezvolt─ârii mediului de afaceri, infrastructurii ╚Öi serviciilor, pentru dezvoltarea durabil─â a regiunilor, astfel încât acestea s─â-╚Öi poat─â gestiona în mod eficient resursele ╚Öi s─â-╚Öi valorifice poten╚Ťialul de inovare ╚Öi de asimilare a progresului tehnologic.