POR 2014-2020, in valoare de 8,25 miliarde euro, adoptat de Comisia Europeana

Marti, 23 Iunie 2015

| 2014-2020: buget total de 8,25 miliarde euro - aloc─âri pe axe ╚Öi activit─â╚Ťi | Transcriptul declara╚Ťiei de pres─â | Video |

Programul Opera╚Ťional Regional (POR) 2014-2020, gestionat de Ministerul Dezvolt─ârii Regionale ╚Öi Administra╚Ťiei Publice în calitate de Autoritate de Management, a fost adoptat de Comisia European─â (CE). 

Doamna Corina Cre╚Ťu, comisarul european pentru politica regional─â, ╚Öi doamna Sevil Shhaideh, ministrul dezvolt─ârii regionale ╚Öi administra╚Ťiei publice, au participat mar╚Ťi, 23 iunie a.c., la Bruxelles, la semnarea deciziei Comisiei Europene de adoptare a Programului Opera╚Ťional Regional (POR) 2014-2020.

Comisarul european pentru politic─â regional─â Corina Cre╚Ťu a declarat: „Am adoptat ast─âzi unul dintre cele mai mari programe de investi╚Ťii din Uniunea European─â. Acesta va aduce beneficii concrete pentru to╚Ťi cet─â╚Ťenii României. Prin sprijinirea întreprinderilor mici, prin promovarea mobilit─â╚Ťii urbane, prin îmbun─ât─â╚Ťirea conectivit─â╚Ťii regionale ╚Öi prin oferirea unui acces mai bun la servicii sociale pentru to╚Ťi cet─â╚Ťenii, în special pentru cei mai s─âraci ╚Öi mai vulnerabili, aceste investi╚Ťii vor duce la îmbun─ât─â╚Ťirea semnificativ─â a vie╚Ťii românilor. În plus, investi╚Ťiile în eficien╚Ťa energetic─â vor sc─âdea facturile la energie pentru consumatorii casnici ╚Öi vor proteja mediul. Le doresc românilor s─â profite la maximum de oportunit─â╚Ťile oferite de acest program”.

Ministrul dezvolt─ârii regionale ╚Öi administra╚Ťiei publice Sevil Shhaideh a ad─âugat: „Programul Opera╚Ťional Regional 2014-2020, adoptat ast─âzi, este programul cu cea mai mare contribu╚Ťie la dezvoltarea regional─â a României. Programul prevede aloc─ârile financiare pentru cele 11 axe prioritare (plus axa 12 - Asisten╚Ť─â Tehnic─â) în care vor fi investi╚Ťi în urm─âtorii 7 ani cei 8,25 miliarde euro aloca╚Ťi României pentru dezvoltare regional─â. Din bugetul total, 6,7 miliarde euro reprezint─â sprijinul UE, prin Fondul European de Dezvoltare Regional─â. Marc─âm, practic, începutul unei noi etape în dezvoltarea României”.

Programul prevede obiectivele urm─ârite, domeniile finan╚Ťate ┼či planul de finan╚Ťare, care sunt beneficiarii eligibili pentru fiecare ax─â în parte, mecanismul institu╚Ťional, principiile de prioritizare a investi┼úiilor ╚Öi instrumentele de lucru. POR 2014-2020 acoper─â 9 dintre cele 11 obiective tematice avute în vedere de Politica de Coeziune a Uniunii Europene.

POR 2014-2020 va continua s─â finan╚Ťeze investi╚Ťii din perioada 2007-2013: infrastructur─â social─â, de s─ân─âtate ┼či educa┼úional─â, IMM-uri, drumuri jude╚Ťene ╚Öi turism, dar va finan╚Ťa ╚Öi noi categorii de proiecte fa╚Ť─â de programul precedent: reabilitarea termic─â a cl─âdirilor publice, lucr─âri de cadastru ╚Öi centre de transfer tehnologic.

„Noul program este o versiune mai bun─â, mai accesibil─â pentru beneficiari, pentru c─â au fost înglobate recomand─ârile Comisiei de simplificare a regulilor: apeluri de proiecte uniformizate pentru toate axele, un num─âr mai mic de documente depuse odat─â cu cererea de finan╚Ťare, proiectele aflate în stadiu avansat de preg─âtire vor primi punctaj suplimentar, iar etapele de evaluare ╚Öi selec╚Ťie vor dura mai pu╚Ťin”, a precizat ministrul dezvolt─ârii regionale.

Programul a fost elaborat pe baza nevoilor de dezvoltare a României, identificate prin analize ┼či studii regionale (Planurile regionale de dezvoltare) ╚Öi din documentele strategice na╚Ťionale ╚Öi europene conexe. Preg─âtirea programului a început în luna august 2012, prin înfiin╚Ťarea Comitetului Consultativ pentru Dezvoltare Regional─â 2014-2020 ╚Öi a grupurilor de lucru subsecvente, la care au participat reprezentan┼úi ai autorit─â┼úilor publice centrale ┼či locale, ai organismelor regionale, ai mediului economic, social, academic ╚Öi societatea civil─â.

În martie 2014, programul a fost lansat în consultare public─â, în august a fost trimis─â Comisiei Europene versiunea oficial─â, iar în mai 2015 a fost lansat în consultare public─â ghidul general al solicitantului.

Exemple de activităţi ce se pot finanţa prin POR 2014-2020

Circa 206 milioane euro vor fi aloca╚Ťi pentru centrele de transfer tehnologic, o noutate fa╚Ť─â de programul anterior, iar 877 milioane euro – pentru a sprijini IMM s─â devin─â mai competitive. Pentru o economie cu emisii de carbon reduse, sunt aloca╚Ťi 2,37 miliarde euro pentru activit─â╚Ťi de cre╚Ötere a eficien╚Ťei energetice a cl─âdirilor publice, reziden╚Ťiale sau pentru investi╚Ťii în iluminat public ╚Öi transport urban.

O alt─â noutate a programului o reprezint─â conceptul de Dezvoltare local─â plasat─â sub responsabilitatea comunit─â╚Ťii locale (CLLD), pentru care sunt alocate fonduri în valoare de 101,41 milioane euro. CLLD vizeaz─â proiecte pentru comunit─â╚Ťile marginalizate: investi┼úii în infrastructura de s─ân─âtate, educa╚Ťie, servicii sociale, locuin┼úe sociale, activit─â╚Ťi de economie social─â, amenajarea spa╚Ťiului urban degradat..

Din categoria investi╚Ťiilor noi face parte ╚Öi Axa Prioritar─â 11 - Extinderea geografic─â a sistemului de înregistrare a propriet─â┼úilor în cadastru ┼či cartea funciar─â, cu un buget alocat de 312,89 milioane euro. Pentru aceast─â ax─â, beneficiarul eligibil este Agen┼úia Na┼úional─â de Cadastru ┼či Publicitate Imobiliar─â (ANCPI).

Un alt instrument nou pentru perioada 2014-2020 îl reprezint─â Investi╚Ťiile Teritoriale Integrate (ITI): o zon─â desemnat─â, care are o strategie de dezvoltare teritorial─â integrat─â, are asigurate surse de finan╚Ťare prin mai multe programe opera┼úionale, cu scopul de a accelera dezvoltarea respectivei zone. În România, ITI se aplic─â în Delta Dun─ârii, în 38 de unit─â╚Ťi administrativ-teritoriale din Delt─â, din jude╚Ťul Tulcea ╚Öi din nordul jude╚Ťului Constan╚Ťa. Din alocarea indicativ─â pentru ITI Delta Dun─ârii, de circa 1,3 miliarde euro, prin POR 2014-2020 sunt alocate 411,7 milioane euro.

În ceea ce prive╚Öte Strategia UE pentru Regiunea Dun─ârii (SUERD), implementarea acesteia este, de asemenea, finan╚Ťat─â prin contribu╚Ťia mai multor fonduri/programe europene, fie prin aloc─âri dedicate, fie prin acordarea de punctaje suplimentare în etapa de evaluare a proiectelor. Pentru perioada 2014-2020, POR a alocat un buget de 500 de milioane de euro pentru cele 12 jude╚Ťe riverane Dun─ârii.

Informa╚Ťii suplimentare

Programul Opera╚Ťional Regional este unul dintre cele 7 programe opera╚Ťionale din genera╚Ťia 2014-2020 implementate în România, cofinan╚Ťate din fondurile europene structurale ╚Öi de investi╚Ťii ╚Öi unul dintre cele 2 programe opera╚Ťionale gestionate de MDRAP în calitate de Autoritate de Management. MDRAP gestioneaz─â, în perioada 2014-2020, 2 programe opera╚Ťionale ╚Öi 12 programe de cooperare teritorial─â.