Întâlnire româno-niponă la MDRAP

Vineri, 21 Iunie 2019

Secretarul de stat Nicolae Tudose, împreună cu o echipă de experți ai Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (MDRAP) și ai Ministerului Afacerilor Externe, s-a întâlnit joi, 20 iunie, cu o delegație formată din reprezentanți ai Institutului de Economie a Energiei din Japonia (Institute of Energy Economics - IEEJ) și ai unor companii nipone (Kawasaki Heavy Industries, Ltd. și Kawasaki Gas Turbine Europe GmbH) pentru a discuta despre posibilitatea dezvoltării de noi proiecte pentru creșterea eficienței energetice a sistemelor de alimentare centralizată cu energie termică aflate în responsabilitatea autorităţilor administraţiei publice locale din România.

Reprezentanţii MDRAP au prezentat părții nipone atribuțiile ministerului privind serviciul public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat şi trăsăturile specifice ale sistemului de termoficare din România. Decizia privind dezvoltarea de proiecte în acest domeniu aparține autorităților administrației publice locale, iar rolul MDRAP constă, în principal, în:

  • promovarea legislației în domeniul serviciilor publice
  • oferirea de expertiză și îndrumare pentru autoritățile administraţiei publice locale
  • gestionarea Programului Termoficare 2006-2020 – căldură şi confort, care finanțează lucrări de investiții în sistemele centralizate de termoficare, beneficiarii fiind exclusiv unități administrativ-teritoriale (UAT).

În Parlamentul României există un proiect de act normativ prin care legislația actuală va fi modificată, completată și actualizată, astfel încât să fie întărit rolul administrației publice locale în producerea, transportul și distribuția energiei termice, să fie clar partajate atribuțiile Ministerului Economiei, MDRAP și Autorităţii Naţionale pentru Reglementare în domeniul Energiei, în ceea ce privește politica serviciului public de alimentare cu energie termică și reglementarea acestuia şi să fie promovate măsuri pentru creșterea calității serviciului public, însoţite de reducerea costurilor pentru încălzirea locuințelor la un nivel suportabil de către cetățeni”, a afirmat secretarul de stat Nicolae Tudose.

La rândul lor, oficialii şi experţii niponi (care derulează, începând din 2018, un proiect privind Europa Centrală și de Est, cu accent deosebit pe România) și-au exprimat interesul privind perspectivele de realizare a unor parteneriate public-private (PPP) în domeniu, cu autoritățile publice interesate din România.

Reuniunea a fost organizată de MDRAP și MAE, ca urmare a propunerii făcute în cursul vizitei prim-ministrului Japoniei, Shinzō Abe, la București, în ianuarie 2018, de realizare a unui Parteneriat strategic între cele două state, în mai multe domenii: cooperare politică, apărare, cooperare economică, cooperare științifică și culturală.