Inchiderea proiectului ''Elaborarea planului de dezinstituționalizare a copiilor din institutii si asigurarea tranzitiei ingrijirii acestora in comunitate''

Joi, 15 Noiembrie 2018

Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție a implementat proiectul ”Elaborarea planului de dezinstituționalizare a copiilor din instituții și asigurarea tranziției îngrijirii acestora în comunitate”, cod SIPOCA 2/MySMIS 119193, finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020.

Scopul proiectului a fost acela de a realiza proceduri și metodologii comune la nivelul autorităților administrației publice centrale și locale în vederea eficientizării activității acestora în ceea ce privește asigurarea tranziției de la îngrijirea instituțională a copiilor la îngrijirea lor în comunitate.

Proiectul a contribuit la atingerea următoarelor rezultate:

1. Un studiu de diagnoză complexă a situației centrelor de plasament clasice și a nevoilor beneficiarilor acestora, care să stea la baza unui plan de închidere.

2. O hartă a serviciilor de prevenire din comunitățile sursă din care provin copiii din centrele de plasament clasice (pentru familia în care este reintegrat copilul care a fost în sistem, dar și pentru familiile care au în îngrijire copii aflați în risc de separare) și a serviciilor alternative la îngrijirea rezidențială (asistență maternală, plasament) dezvoltate de direcțiile generale de asistență socială și protecția copilului.

3. O metodologie unitară la nivel național care să stea la baza elaborării planurilor individuale de închidere a centrelor de plasament.

4. O metodologie unitară de elaborare a planurilor de dezvoltare a serviciilor de prevenire în comunitățile sursă din mediul rural.

Perioada de implementare a proiectului este 30.03.2016 – 31.12.2018, iar valoarea totală a acestuia a fost de 13.265.818,94 Lei, dintre care 11.141.147,18 lei asistență financiară din partea Uniunii Europene și 2.124.671,76 lei contribuție proprie a Beneficiarului.

Pentru detalii și informații suplimentare referitoare la acest proiect poate fi contactată d-na Elena TUDOR, manager proiect, la tel. 021 310 07 89 sau e-mail: office@anpfdc.ro.