Dezvoltare urbana durabila: Investitii REGIO in mijloace de transport moderne

Luni, 11 Iunie 2018

Guvernul a aprobat, în ┼čedin┼úa de vineri, 8 iunie a.c., o ordonan╚Ť─â de urgen╚Ť─â privind stabilirea unor m─âsuri de cre╚Ötere a absorb╚Ťiei fondurilor europene în contextul în care, pentru anul 2019, este necesar─â atingerea unei ┼úinte minime de realizat la nivelul Programului Opera╚Ťional Regional 2014-2020 ╚Öi ╚Ťinând cont de faptul c─â mobilitatea urban─â reprezint─â una dintre principalele provoc─âri la care trebuie s─â r─âspund─â ora╚Öele din România, în contextul procesului de dezvoltare urban─â durabil─â.

M─âsurile privind mobilitatea urban─â sunt finan╚Ťate în cadrul POR 2014-2020 prin Axa prioritar─â 3 – Sprijinirea tranzi╚Ťiei c─âtre o economie cu emisii reduse de carbon, Obiectivul specific 3.2 - Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazat─â pe planurile de mobilitate urban─â durabil─â ╚Öi prin Axa prioritar─â 4 – Sprijinirea dezvolt─ârii urbane durabile, Obiectivul specific 4.1 - Reducerea emisiilor de carbon în municipiile re╚Öedin╚Ť─â de jude╚Ť prin investi╚Ťii bazate pe planurile de mobilitate urban─â durabil─â. Solicitan╚Ťii eligibili ai Obiectivului specific 4.1 sunt 39 de municipii re╚Öedin╚Ťa de jude╚Ť, iar pentru Obiectivul specific 3.2, solicitan╚Ťii eligibili sunt toate celelalte ora╚Öe ╚Öi municipii din România, inclusiv Municipiul Bucure╚Öti ╚Öi municipiul re╚Öedin╚Ť─â de jude╚Ť Tulcea.

Alocarea financiar─â cumulat─â pentru apelurile Obiectivului specific 3.2 ┼či ale Obiectivului specific 4.1 este 1.474,14 milioane euro (din fonduri FEDR, cu rezerva de performan┼ú─â), ceea ce reprezint─â aproximativ 21,80% din alocarea POR 2014-2020, de 6.760 milioane euro (FEDR, cu rezerva de performan┼ú─â). Pân─â în prezent aceste Obiective specifice nu au generat cheltuieli care s─â poat─â fi rambursate conform procedurilor de c─âtre Comisia European─â.

În acest context ordonan╚Ťa stabile┼čte cadrul institu┼úional pentru participarea Ministerului Dezvolt─ârii Regionale ╚Öi Administra╚Ťiei Publice (MDRAP) la preg─âtirea ╚Öi implementarea unor proiecte, în parteneriat cu autorit─â╚Ťile publice locale, ce au ca obiect dotarea unit─â╚Ťilor administrativ-teritoriale cu mijloace de transport. Este vorba despre tramvaie, troleibuze, autobuze electrice, inclusiv puncte de reînc─ârcare ╚Öi alte echipamente, utilizate pentru prestarea serviciului de transport public local ╚Öi de autobuze ╚Öcolare de tip Euro 6, utilizate pentru transportul elevilor din înv─â┼ú─âmântul preuniversitar de stat.

Proiectele vor fi finan╚Ťate cu fonduri din cadrul Programului Opera╚Ťional Regional 2014-2020 ╚Öi se vor implementa în baza acordului de parteneriat, încheiat în condi╚Ťiile legii între MDRAP, ca lider de proiect, ╚Öi unit─â╚Ťile administrativ-teritoriale care îndeplinesc condi┼úiile de eligibilitate specifice.

MDRAP, în calitate de lider al parteneriatului poate organiza ┼či poate derula procedurile de atribuire a contractelor de furnizare a mijloacelor de transport ╚Öi a echipamentelor pentru unit─â╚Ťile administrativ teritoriale partenere, în condi╚Ťiile legii.

Ordonan╚Ťa a fost necesar─â în condi╚Ťiile în care transportul public de persoane trebuie s─â preia într-o propor╚Ťie mult mai mare nevoile de mobilitate ale popula╚Ťiei din ora╚Öele din România, contribuind astfel la diminuarea traficului ╚Öi reducerea emisiilor de carbon. Prin urmare, autorit─â╚Ťile publice locale trebuie sus╚Ťinute în procesul de îmbun─ât─â╚Ťire a serviciului de transport public, avându-se în vedere faptul c─â, în lipsa acestui suport, infrastructura specific─â a fost deteriorat─â ╚Öi diminuat─â în ultimii 25 de ani.

Totodat─â, prin aceast─â ordonan╚Ť─â se creaz─â condi╚Ťiile pentru rezolvarea unei alte probleme înregistrate la nivel local ╚Öi anume asigurarea accesului copiilor la unit─â╚Ťile de înv─â╚Ť─âmânt din mediul preuniversitar prin achizi╚Ťionarea de microbuze ╚Öcolare în ora╚Öele sub 50.000 de locuitori, unit─â╚Ťi administrativ teritoriale unde, de regul─â, nu exist─â transport public.