Consultari pentru pregatirea viitorului program de cooperare Interreg Romania-Ungaria

Luni, 24 Iunie 2019

În vederea preg─âtirii viitorului program de cooperare transfrontalier─â Interreg România-Ungaria 2021-2027, Ministerul Dezvolt─ârii Regionale ╚Öi Administra╚Ťiei Publice (MDRAP), în calitate de Autoritate de management pentru actualul Program Interreg V-A România-Ungaria, a demarat seria consult─ârilor la nivel na╚Ťional, în scopul contur─ârii unei pozi╚Ťii unitare privind domeniile de interes strategic care vor fi abordate pentru urm─âtoarea perioad─â de programare.

La prima reuniune organizat─â de MDRAP au fost punctate prevederile relevante pentru cooperarea teritorial─â european─â incluse în noile propuneri de Regulamente europene ╚Öi au fost dezb─âtute orient─ârile formulate de Comisia European─â în documentul elaborat ca instrument de sprijin pentru elaborarea viitorului program. De asemenea, au fost analizate domeniile de interes ╚Öi ariile de interven╚Ťie corelate cu viitorul program, pentru fiecare dintre institu╚Ťiile reprezentate la întâlnire.

La reuniune au participat reprezentan╚Ťi ai ministerelor ╚Öi altor institu╚Ťii considerate relevante pentru procesul de programare a perioadei 2021-2027: Ministerul Fondurilor Europene, MDRAP (Direc╚Ťia General─â Dezvoltare Regional─â ╚Öi Infrastructur─â), Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul S─ân─ât─â╚Ťii, Ministerul Transporturilor, Ministerul Cercet─ârii ╚Öi Inov─ârii, Ministerul Apelor ╚Öi P─âdurilor, Ministerul Comunica╚Ťiilor ╚Öi Societ─â╚Ťii Informa╚Ťionale, Ministerul Economiei, Ministerul Muncii ╚Öi Justi╚Ťiei Sociale, Ministerul Educa╚Ťiei Na╚Ťionale, Institutul Na╚Ťional de Statistic─â.

Procesul de consultare va continua cu o serie de ateliere de lucru ce urmeaz─â a fi organizate în aria eligibil─â, cu participarea actorilor relevan╚Ťi pentru domeniile corelate cu obiectivele de politic─â stabilite de Comisie, considerate prioritare pentru investi╚Ťiile finan╚Ťate din Fondul European de Dezvoltare Regional─â (FEDR):

1. O Europ─â mai inteligent─â: interven╚Ťii care vizeaz─â consolidarea capacit─â╚Ťilor de cercetare ╚Öi inovare ╚Öi adoptarea de tehnologii avansate; beneficiile digitaliz─ârii pentru cet─â╚Ťeni, companii ╚Öi autorit─â╚Ťi publice; accelerarea cre╚Öterii ╚Öi competitivit─â╚Ťii IMM-urilor; dezvoltarea abilit─â╚Ťilor de specializare inteligent─â, tranzi╚Ťia industrial─â ╚Öi spiritul antreprenorial.

2. O Europ─â mai ecologic─â, cu emisii reduse de carbon: promovarea eficien╚Ťei energetice ╚Öi reducerea emisiilor de gaze cu efect de ser─â; promovarea energiei regenerabile; dezvoltarea sistemelor inteligente de energie, a re╚Ťelelor ╚Öi a stoc─ârii în afara re╚Ťelelor TEN-E; adaptarea la schimb─ârile climatice; prevenirea riscurilor ╚Öi managementul dezastrelor; promovarea tranzi╚Ťiei c─âtre o economie circular─â; promovarea managementului durabil al apelor; protec╚Ťia naturii ╚Öi a biodiversit─â╚Ťii; infrastructura verde ╚Öi reducerea polu─ârii; promovarea mobilit─â╚Ťii multimodale urbane durabile.

3. O Europ─â mai conectat─â: dezvoltarea unei re╚Ťele transeuropene de transport, inteligent─â, durabil─â, rezistent─â la schimb─ârile climatice, inclusiv îmbun─ât─â╚Ťirea accesului la re╚Ťelele transeuropene pentru transporturi; mobilitate na╚Ťional─â, regional─â ╚Öi transfrontalier─â;

4. O Europ─â mai social─â: investi╚Ťii prioritare pentru a îmbun─ât─â╚Ťi accesul la ocuparea for╚Ťei de munc─â prin intermediul politicilor active privind pia╚Ťa for╚Ťei de munc─â, anticiparea nevoilor de competen╚Ťe ╚Öi sprijinirea tranzi╚Ťiilor ╚Öi mobilit─â╚Ťii pe pia╚Ťa for╚Ťei de munc─â;

5. O Europ─â mai aproape de cet─â╚Ťeni: prin încurajarea dezvolt─ârii durabile ╚Öi integrate a zonelor urbane, rurale ╚Öi de coast─â ╚Öi a ini╚Ťiativelor locale. Zonele metropolitane au nevoie de investi╚Ťii în inovare, productivitate ╚Öi cre╚Öterea capacit─â╚Ťii administrative ╚Öi sprijinirea sprijinirea zonelor sensibile din perspectiva problematicii de mediu.

* * *

Programul Interreg V-A România-Ungaria este destinat finan╚Ť─ârii unor proiecte comune româno-ungare, care abordeaz─â nevoi identificate pe ambele laturi ale grani╚Ťei ┼či care necesit─â o abordare comun─â ┼či solu╚Ťii inovative, contribuind astfel la dezvoltarea sustenabil─â a zonei eligibile. Programul este o continuare a programelor de cooperare transfrontalier─â implementate în regiune ┼či dispune de un buget total de aproximativ 232 milioane de euro, din care 189 milioane de euro reprezint─â finan┼úarea nerambursabil─â din Fondul European de Dezvoltare Regional─â. Zona eligibil─â a programului cuprinde jude┼úele Arad, Bihor, Satu Mare ┼či Timi┼č pe partea român─â a grani╚Ťei ┼či, respectiv, jude┼úele Békés, Csongrád, Hajdú-Bihar ╚Öi Szabolcs-Szatmár-Bereg, pe partea ungar─â a acesteia: https://interreg-rohu.eu.