Codul Administrativ - sustinut de toate structurile asociative ale unitatilor administrativ-teritoriale

Luni, 10 Iunie 2019

Codul Administrativ este pentru cet─â┼úeni ┼či nu urm─âre╚Öte politizarea niciunei func╚Ťii publice, ┼či nici prejudicierea vreunei institu╚Ťii fundamentale. Proiectul este sus╚Ťinut, în forma ce va fi adoptat─â de Guvernul României, de toate structurile asociative ale unit─â╚Ťilor administrativ-teritoriale ┼či creeaz─â un cadru legal unitar, coerent, clar ╚Öi simplificat pentru activitatea administra┼úiei publice”, a precizat viceprim-ministrul Vasile-Daniel Suciu, ministrul dezvolt─ârii regionale ┼či administra┼úiei publice, în cadrul conferin┼úei de pres─â pe care a sus┼úinut-o ast─âzi, 10 iunie, având ca tem─â proiectul Codului Administrativ.

Codul Administrativ:

 • aduce claritate ╚Öi eficien╚Ť─â în administra╚Ťia public─â, integrând 17 acte normative;
 • are ca scop îmbun─ât─â╚Ťirea serviciilor publice, prin înl─âturarea consecin╚Ťelor negative semnalate în special de practicieni;
 • reglementeaz─â urm─âtoarele domenii:
  • administra╚Ťia public─â central─â;
  • administra╚Ťia public─â local─â;
  • prefectul, institu╚Ťia prefectului ╚Öi serviciile publice deconcentrate;
  • reguli specifice propriet─â╚Ťii publice ╚Öi private a statului sau a unit─â╚Ťilor administrativ-teritoriale;
  • statutul func╚Ťionarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual din administra╚Ťia public─â ╚Öi eviden╚Ťa personalului pl─âtit din fonduri publice;
  • r─âspunderea administrativ─â;
  • serviciile publice.

La evenimentul de ast─âzi, au participat ┼či reprezentan┼úi ai structurilor asociative ale autorit─â┼úilor administra┼úiei publice locale: Emil Dr─âghici (pre╚Öedintele Asocia┼úiei Comunelor din România, primarul comunei Vulcana B─âi – jud. Dâmbovi┼úa), Csaba Boncidai (primarul comunei Pericei - jud. S─âlaj), Alin Adrian Nica (primarul comunei Dude╚Ötii Noi - jud. Timis), Aladin Georgescu (pre╚Öedintele Consiliului Jude╚Ťean Mehedin┼úi), Costel Fotea (pre╚Öedintele Consiliului Jude╚Ťean Gala┼úi).

* * *

Elaborarea unui Cod Administrativ în România a fost solicitat─â, pentru prima dat─â în spa╚Ťiul public românesc, de c─âtre Asocia╚Ťia Comunelor din România, în anul 2004.

În perioada 2014 – 2017, proiectul Codului Administrativ a fost definitivat la nivelul Ministerului Dezvolt─ârii Regionale ┼či Administra┼úiei Publice (MDRAP), în colaborare cu un grup de lucru interinstitu╚Ťional, format din preprezentan┼úi ai mai multor institu┼úii publice, structurilor asociative ale administra┼úiei publice, mediului universitar ┼či organiza┼úiilor neguvernamentale.

Proiectul definitivat la nivelul MDRAP transpune m─âsuri prev─âzute în documentele strategice asumate de România în contextul condi╚Ťionalit─â╚Ťilor ex-ante privind administra╚Ťia public─â. În urma rundelor de întâlniri bilaterale cu reprezentan╚Ťi ai Comisiei Europene, ace╚Ötia ╚Öi-au exprimat aprecierea fa╚Ť─â de proiectul realizat.