Claritate si eficienta in administratia publica, prin adoptarea Codului Administrativ

Marti, 25 Iunie 2019

Guvernul României a aprobat ast─âzi, 25 iunie, prin Ordonan╚Ť─â de urgen╚Ť─â, Codul Administrativ al României, un act normativ care aduce claritate ╚Öi eficien╚Ť─â în administra╚Ťia public─â, integrând mai multe acte normative pentru îmbun─ât─â╚Ťirea serviciilor publice.

În ultimele dou─â luni, am avut întâlniri cu reprezentan╚Ťii structurilor asociative ale administra╚Ťiei publice din România, care ne-au solicitat adoptarea Codului Administrativ. De altfel, de 15 ani, reprezentan╚Ťii administra╚Ťiei publice locale, indiferent de culoarea lor politic─â, ne solicit─â ajutor pentru a simplifica toate procedurile”, a precizat viceprim-ministrul Vasile-Daniel Suciu, ministrul dezvolt─ârii regionale ╚Öi administra╚Ťiei publice.

Codul Administrativ creează un cadru legal unitar, coerent, clar și simplificat pentru activitatea administraţiei publice și reglementează următoarele domenii:

 • administra╚Ťia public─â central─â
 • administra╚Ťia public─â local─â
 • prefectul, institu╚Ťia prefectului ╚Öi serviciile publice deconcentrate
 • reguli specifice propriet─â╚Ťii publice ╚Öi private a statului sau a unit─â╚Ťilor administrativ-teritoriale
 • statutul func╚Ťionarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual din administra╚Ťia public─â ╚Öi eviden╚Ťa personalului pl─âtit din fonduri publice
 • r─âspunderea administrativ─â
 • serviciile publice.

Avem ast─âzi un act normativ complex, care creeaz─â cadrul necesar pentru modernizarea ╚Öi eficientizarea administra╚Ťiei publice. Acest cod nu este pentru conduc─âtorii administra╚Ťiei publice, ci pentru func╚Ťionarea corect─â a institu╚Ťiilor în interesul cet─â╚Ťenilor”, a precizat viceprim-ministrul Vasile-Daniel Suciu.

Codul administrativ stabilește, printre altele:

 • procedurile ╚Öi termenele pentru numirea în func╚Ťia de membru al Guvernului în caz de remaniere guvernamental─â sau de vacantare a postului;
 • validarea mandatelor consilierilor locali ale╚Öi prin hot─ârârea instan╚Ťei, nu prin hot─ârârea unei comisii de validare;
 • r─âspunderea ale╚Öilor locali pentru aprecierea necesit─â╚Ťii ╚Öi oportunit─â╚Ťii actelor administrative;
 • atestarea domeniului public prin hot─ârâre de Consiliu local sau jude╚Ťean, ╚Öi nu prin hot─ârâre de guvern;
 • constituirea de venit la bugetul local a redeven╚Ťelor ob╚Ťinute prin concesionare din activit─â╚Ťi de exploatare a resurselor la suprafa╚Ť─â (40% la nivelul bugetului local al jude╚Ťului pe pe teritoriul asupra c─âruia exist─â activit─â╚Ťi de exploatare, 40% la bugetul local al comunei, ora╚Öului sau municipiului ╚Öi 20% la bugetul de stat);
 • organizarea concursurilor na╚Ťionale pentru înal╚Ťii func╚Ťionari publici;
 • condi╚Ťiile de transfer al func╚Ťionarilor publici din administra╚Ťia public─â central─â în cea local─â ╚Öi invers.

* * *

Elaborarea unui Cod Administrativ în România a fost solicitat─â, pentru prima dat─â în spa╚Ťiul public românesc, de c─âtre Asocia╚Ťia Comunelor din România, în anul 2004.

În perioada 2014 – 2017, proiectul Codului Administrativ a fost definitivat la nivelul Ministerului Dezvolt─ârii Regionale ┼či Administra┼úiei Publice (MDRAP), în colaborare cu un grup de lucru interinstitu╚Ťional, format din preprezentan┼úi ai mai multor institu┼úii publice, structurilor asociative ale administra┼úiei publice, mediului universitar ┼či organiza┼úiilor neguvernamentale.

Proiectul definitivat la nivelul MDRAP transpune m─âsuri prev─âzute în documentele strategice asumate de România în contextul condi╚Ťionalit─â╚Ťilor ex-ante privind administra╚Ťia public─â. În urma rundelor de întâlniri bilaterale cu reprezentan╚Ťi ai Comisiei Europene, ace╚Ötia ╚Öi-au exprimat aprecierea fa╚Ť─â de proiectul realizat.