Apel de proiecte Regio pentru entitatile de inovare si transfer tehnologic

Luni, 23 Iulie 2018

Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice (MDRAP), prin Autoritatea de Management pentru Programul Opera┼úional Regional 2014-2020, a aprobat, pe data de 20 iulie 2018, versiunea final─â a Ghidului Solicitantului pentru Prioritatea de Investi╚Ťii 1.1. – Opera╚Ťiunea A: M─âsuri de sprijin constând în acordarea unor ajutoare de stat ┼či ajutoare de minimis pentru entit─â┼úile de inovare ┼či transfer tehnologic (Axa prioritar─â 1 – Promovarea transferului tehnologic, Prioritatea de investi┼úii 1.1), în cadrul apelului de proiecte POR/2018/1/1.1.A./1.

Pot depune cereri de finan╚Ťare entit─â╚Ťile de inovare ┼či transfer tehnologic (ITT) legal constituite, autorizate provizoriu sau acreditate ori care urmeaz─â a fi autorizate provizoriu/ acreditate, din mediul urban ╚Öi rural, din regiunile mai pu╚Ťin dezvoltate ale României: Nord Est, Sud Est, Sud Muntenia, Sud Vest Oltenia, Vest, Nord Vest ╚Öi Centru.

Entit─â╚Ťile de inovare ╚Öi transfer tehnologic pot fi:

Unit─â╚Ťi ╚Öi institu╚Ťii de drept public Unit─â┼úi ┼či institu┼úii de drept privat
 • autorit─â╚Ťi publice centrale;
 • autorit─â╚Ťi publice locale;
 • institute na┼úionale de cercetare-dezvoltare, care func┼úioneaz─â în coordonarea Ministerului Educa┼úiei Na┼úionale;
 • institu┼úii de înv─â┼ú─âmânt superior de stat acreditate sau structuri de cercetare-dezvoltare ale acestora, f─âr─â personalitate juridic─â, constituite conform Cartei universitare;
 • institute, centre sau sta┼úiuni de cercetare-dezvoltare din subordinea Academiei Române sau a academiilor de ramur─â;
 • alte institute, centre sau sta┼úiuni de cercetare-dezvoltare organizate ca institu┼úii publice ori de drept public;
 • centre interna┼úionale de cercetare-dezvoltare înfiin┼úate în baza unor acorduri interna┼úionale;
 • institute sau centre de cercetare-dezvoltare organizate în cadrul societ─â┼úilor na┼úionale, companiilor na┼úionale ┼či regiilor autonome;
 • alte institu┼úii publice sau de drept public care au ca obiect de activitate ┼či cercetarea-dezvoltarea ori structuri ale acestora legal constituite.
 • institu┼úii de înv─â┼ú─âmânt superior particulare acreditate sau structuri de cercetare-dezvoltare ale acestora, f─âr─â personalitate juridic─â, constituite conform Cartei universitare;
 • institute sau centre de cercetare-dezvoltare f─âr─â scop patrimonial, recunoscute de utilitate public─â;
 • alte institute, centre sau sta┼úiuni de cercetare-dezvoltare organizate ca persoane juridice de drept privat, f─âr─â scop patrimonial;
 • alte organiza┼úii neguvernamentale, f─âr─â scop patrimonial;
 • societ─â┼úi  care au ca principal obiect de activitate cercetarea-dezvoltarea sau care au în obiectul de activitate ┼či cercetarea-dezvoltarea sau structuri ale acestora legal constituite;
 • Camere de comer┼ú (┼či industrie) (CC), (înfiin┼úate în baza Legii camerelor de comer┼ú nr. 335/2007, cu modific─ârile ╚Öi complet─ârile ulterioare).

Entit─â╚Ťile din infrastructur─â se pot constitui ╚Öi cu participarea mai multor persoane juridice din categoriile de mai sus, precum ╚Öi în parteneriat cu organiza╚Ťii similare din alte state.

Vor fi sprijinite activit─â╚Ťi specifice realiz─ârii de investi╚Ťii pentru dezvoltarea entit─â╚Ťilor de inovare ╚Öi transfer tehnologic (ITT)  ╚Öi a centrelor de competen╚Ť─â, în concordan┼ú─â cu Strategia Na┼úional─â de Cercetare, Dezvoltare ┼či Inovare ╚Öi cu documentele regionale de specializare inteligent─â: crearea ┼či dezvoltarea infrastructurilor de inovare ┼či transfer tehnologic (ITT) - construc┼úia, extinderea ┼či dotarea cu echipamente ╚Öi software, ╚Öi achizi╚Ťionarea de servicii de transfer tehnologic specific.

Pentru proiectele în care sunt incluse doar activit─â╚Ťi ce se încadreaz─â în prevederile ajutorului de stat regional, ca ╚Öi pentru cele care includ ╚Öi activit─â╚Ťi ce intr─â sub inciden╚Ťa ajutorului de minimis, valoarea finan╚Ť─ârii nerambursabile acordate este între minim 75.000 de euro ╚Öi maxim 3 milioane de euro, alocarea total─â a acestui apel fiind de 66 de milioane de euro.

Proiectele pot fi depuse începând cu data de 20 august 2018, ora 12.00, pân─â pe data de 20 februarie 2019, ora 12.00. Apelul de proiecte POR/2018/1/1.1.A/1 este non-competitiv (se men╚Ťine indiferent daca valoarea solicitat─â a proiectelor depuse dep─â╚Öe╚Öte alocarea regional─â a apelului).

Ghidul solicitantului a fost publicat ╚Öi este disponibil, împreun─â cu toate anexele, în site-ul www.inforegio.ro, sec╚Ťiunea APELURI DE PROIECTE.   

* * *

Programul Opera╚Ťional Regional (POR) 2014-2020 este unul dintre programele opera╚Ťionale din genera╚Ťia 2014-2020 implementate în România, cofinan╚Ťate din fondurile europene structurale ╚Öi de investi╚Ťii ┼či gestionate de MDRAP, în calitate de Autoritate de Management.
POR 2014–2020 are ca obiectiv general cre┼čterea competitivit─â┼úii economice ┼či îmbun─ât─â┼úirea condi┼úiilor de via┼ú─â ale comunit─â┼úilor locale ┼či regionale, prin sprijinirea dezvolt─ârii mediului de afaceri, infrastructurii ┼či serviciilor, pentru dezvoltarea durabil─â a regiunilor, astfel încât acestea s─â-┼či poat─â gestiona în mod eficient resursele ┼či s─â-┼či valorifice poten┼úialul de inovare ┼či de asimilare a progresului tehnologic.