ANL - Modificari in aplicarea Normelor metodologice ale Legii/ 152/1998

Luni, 11 Iunie 2018

Guvernul a aprobat, în ┼čedin┼úa de vineri, 8 iunie a.c., o Hot─ârâre privind modificarea ╚Öi completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiin┼úarea Agen┼úiei Na┼úionale pentru Locuin┼úe (ANL), aprobate prin Hot─ârârea Guvernului nr. 962/2001.

Actul normativ aduce modificari în aplicarea prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiin╚Ťarea ANL, care a fost modificat─â ╚Öi completat─â prin Legea nr. 151/2017, OG nr. 28/2017 ╚Öi Legea nr. 278/2017.

Astfel, principalele reglement─âri vizeaz─â:

  • modul de stabilire ╚Öi clarificare a regimului juridic al terenului pe care se realizeaz─â locuin╚Ťele, pe baza planurilor urbanistice aprobate anterior promov─ârii investi╚Ťiilor;
  • diminuarea cuantumului penalit─â╚Ťilor de întârziere de la 0,1% la 0,05%;
  • stabilirea caracterului multianual al programelor guvernamentale de construc╚Ťii locuin╚Ťe;
  • armonizarea prevederilor legii cu cele ale HG nr. 907/2016 prin care se stabile╚Öte con┼úinutul-cadru al documenta┼úiilor tehnico-economice aferente obiectivelor de investi┼úii finan┼úate din fonduri publice;
  • lista de priorit─â╚Ťi în repartizarea locuin╚Ťelor se poate reface ori de câte ori este cazul, dac─â în anul respectiv urmeaz─â s─â se finalizeze ┼či s─â se repartizeze locuin┼úe noi pentru tineri, destinate închirierii, dac─â titularii cererilor de locuin╚Ťe înscri╚Öi în lista aprobat─â ini╚Ťial nu mai îndeplinesc criteriile de acces la locuin╚Ť─â, sau dac─â exist─â locuin╚Ťe pentru tineri r─âmase vacante. Pentru refacerea listei de priorit─â╚Ťi se iau în considerare cererile depuse pân─â la sfâr┼čitul lunii anterioare aprob─ârii acesteia. Astfel se va permite accesul la locuin╚Ťele devenite vacante tinerilor care aveau cereri depuse la momentul reparti╚Ťiei ini╚Ťiale, dar nu îndeplineau toate criteriile de acces, precum ╚Öi tinerilor care nu aveau cereri depuse la momentul reparti╚Ťiei ini╚Ťiale;
  • completarea criteriilor de ierarhizare în vederea prioritiz─ârii investi╚Ťiilor, pentru o repartizare mai echilibrat─â a fondurilor publice;
  • armonizarea cu prevederile din lege a criteriilor de repartizare ┼či a modelului calcul cu privire la determinarea cuantumului sumei reprezentând recuperarea investi╚Ťiei propor╚Ťional din valoarea chiriei.

Modific─ârile au fost necesare în contextul în care problema locuirii este partea de politic─â public─â a Guvernului care se modific─â în func┼úie de condi╚Ťiile economice existente la un moment dat. Având în vedere necesitatea asigur─ârii accesului la locuire a tuturor cet─â╚Ťenilor, care reprezint─â o precondi┼úie pentru exercitarea unor drepturi fundamentale de care trebuie s─â beneficieze orice persoan─â, prin aspectele ┼či implica┼úiile de ordin social ┼či economic, solu┼úionarea problemelor legate de locuire constituie, permanent, un obiectiv important în Programul de Guvernare al României, pe termen scurt, mediu ╚Öi lung.