ANCPI - peste 53.000 de extrase de carte funciara eliberate online in luna octombrie

Marti, 6 Noiembrie 2018

Agen╚Ťia Na╚Ťional─â de Cadastru ╚Öi Publicitate Imobiliar─â (ANCPI) a eliberat online, în luna octombrie 2018, peste 53.000 de extrase de carte funciar─â. Num─ârul documentelor eliberate online luna trecut─â este de dou─â ori ╚Öi jum─âtate mai mare fa╚Ť─â de luna octombrie a anului trecut, când utilizatorii platformei epay.ancpi.ro au solicitat aproximativ 21.000 de extrase. Documentele, care sunt acceptate în prezent de mai multe institu╚Ťii bancare ╚Öi nebancare, pot fi ob╚Ťinute în doar câteva minute.

În luna octombrie 2018, pe platforma www.epay.ancpi.ro au fost înregistra╚Ťi peste patru mii de utilizatori care au plasat peste 35.000 de comenzi ╚Öi au pl─âtit 1.142.040 de lei pentru serviciile online oferite de ANCPI, respectiv pentru eliberarea extraselor de carte funciar─â pentru informare ╚Öi a extraselor de carte funciar─â pentru autentificare. În prezent, num─ârul de imobile înregistrate în sistemul informatic integrat de cadastru ╚Öi carte funciar─â este de aproximativ 12 milioane, reprezentând tot atâtea c─âr╚Ťi funciare. Cifra reprezint─â aproape 30% din num─ârul total estimat de imobile din România.

Extrasul de carte funciar─â pentru informare eliberat online de platforma http://epay.ancpi.ro cost─â 20 de lei. Extrasul de carte funciar─â pentru autentificare cost─â 40 de lei ╚Öi poate fi solicitat doar de c─âtre notarii publici în vederea întocmirii actelor notariale prin care se transmite, se modific─â sau se constituie un drept real imobiliar. Pe perioada valabilit─â┼úii acestuia nu se pot efectua înscrieri în cartea funciar─â, cu excep╚Ťia celei pentru care a fost solicitat extrasul.

Documentele solicitate online sunt eliberate pe loc dac─â actele respective sunt disponibile în format electronic. În situa╚Ťia în care cartea funciar─â nu este introdus─â în sistemul electronic, angaja╚Ťii oficiilor de cadastru ╚Öi publicitate imobiliar─â fac conversia documentului în format electronic ╚Öi îl expediaz─â solicitantului.

Extrasul de carte funciar─â generat prin sistemul informatic al ANCPI con╚Ťine informa╚Ťiile din cartea funciar─â, active la data gener─ârii. Acesta este valabil în condi╚Ťiile prev─âzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001, coroborat cu art. 3 din OUG nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activit─â╚Ťi ╚Öi procese administrative prev─âzute de legisla╚Ťia în vigoare. Valabilitatea poate fi extins─â ╚Öi în forma fizic─â a documentului, f─âr─â semn─âtur─â olograf─â, cu acceptul expres sau procedural al institu╚Ťiei publice ori entit─â╚Ťii care a solicitat prezentarea acestui extras.

Informa╚Ťiile con╚Ťinute de document pot fi verificate la adresa www.ancpi.ro/verificare, folosind codul de verificare online disponibil în antet, care este valabil 30 de zile lucr─âtoare de la momentul gener─ârii documentului.

Extrasele de carte funciar─â eliberate online sunt acceptate de 14 b─ânci, dar ╚Öi de institu╚Ťii financiare nebancare importante. Lista acestora este afi╚Öat─â pe site.

În prezent, este în curs de definitivare un document prin care cele peste 570 de birouri din toat─â ╚Ťara ale Direc╚Ťiei pentru Eviden╚Ťa Persoanelor ╚Öi Administrarea Bazelor de Date vor accepta extrasele de carte funciar─â eliberate online de ANCPI.