ANCPI a infiintat 41 de birouri de relatii cu publicul

Vineri, 5 Octombrie 2018

Agen╚Ťia Na╚Ťional─â de Cadastru ╚Öi Publicitate Imobiliar─â (ANCPI) a înfiin╚Ťat 41 de birouri de rela╚Ťii cu publicul prin care cet─â╚Ťenii ╚Öi speciali╚Ötii vor avea acces mai rapid la serviciile de cadastru ╚Öi publicitate imobiliar─â. În aceste loca╚Ťii, persoanele fizice ╚Öi juridice vor depune ╚Öi ridica actele f─âr─â a mai fi nevoie s─â se deplaseze la oficiile din re╚Öedin╚Ťa de jude╚Ť sau în localitatea unde func╚Ťioneaz─â birouri de cadastru.

Actul normativ care modific─â ╚Öi completeaz─â Ordinul directorului general al Agen╚Ťiei Na╚Ťionale de Cadastru ╚Öi Publicitate Imobiliar─â nr. 1445/2016 privind aprobarea organigramei oficiilor de cadastru ┼či publicitate imobiliar─â, a Centrului Na┼úional de Cartografie, precum ┼či a regulamentelor de organizare ┼či func┼úionare ale acestora a fost publicat ast─âzi, 5 octombrie 2018, în Monitorul Oficial.

Ordinul, elaborat în aplicarea Legii nr. 7/1996, stabile╚Öte modul de organizare ┼či func┼úionare, num─ârul, precum ┼či arondarea birourilor teritoriale ╚Öi a celor de rela╚Ťii cu publicul. Potrivit art. 3 alin. (3) din Legea nr. 7/1996, republicat─â, cu modific─ârile ╚Öi complet─ârile ulterioare:

Pân─â la data de 31 decembrie 2018 la nivelul fiec─ârei circumscrip┼úii judec─âtore┼čti se va constitui ┼či va func┼úiona cel pu┼úin un birou de cadastru ┼či publicitate imobiliar─â, denumit în continuare birou teritorial, sau, dup─â caz, un birou de rela┼úii cu publicul, ca unit─â┼úi f─âr─â personalitate juridic─â, în subordinea oficiilor teritoriale.”

Astfel, vor fi deschise birouri de rela╚Ťii cu publicul ╚Öi în circumscrip╚Ťiile judec─âtore╚Öti unde nu au putut fi înfiin╚Ťate pân─â în prezent, din cauza deficitului de personal sau a lipsei de fonduri.

ANCPI a f─âcut demersurile necesare, inclusiv prin promovarea m─âsurilor legislative ╚Öi opera╚Ťionale pentru alocarea personalului ╚Öi a fondurilor necesare func╚Ťion─ârii acestor birouri. Pân─â în prezent au fost identificate spa╚Ťiile în care vor func╚Ťiona birourile nou înfiin╚Ťate.

Existen╚Ťa birourilor de rela╚Ťii cu publicul va facilita accesul cet─â╚Ťenilor, notarilor publici, executorilor judec─âtore╚Öti, dar ╚Öi al altor speciali╚Öti la serviciile de cadastru ╚Öi publicitate imobiliar─â. Totodat─â, vor fi eliminate impedimentele sesizate în timp de c─âtre beneficiarii serviciilor de cadastru ╚Öi carte funciar─â, care erau nevoi╚Ťi s─â se deplaseze la re╚Öedin╚Ťa de jude╚Ť, sau, dup─â caz, în localitatea în care func╚Ťioneaz─â birouri de cadastru ╚Öi publicitate imobiliar─â, pentru a depune ╚Öi ridica documente, ceea ce implica timp ╚Öi costuri suplimentare.

Astfel, potrivit dispozi╚Ťiilor art. 24 alin. (11) ╚Öi alin. (12), din actul normativ intrat în vigoare: “Birourile de cadastru ┼či publicitate imobiliar─â efectueaz─â opera┼úiunile de cadastru ┼či publicitate imobiliar─â cu privire la imobilele aflate în unit─â┼úile administrativ-teritoriale arondate.”, iar “Birourile de rela┼úii cu publicul sunt competente s─â efectueze opera┼úiunile de înregistrare a cererilor, de eliberare a documentelor ╚Öi, dup─â caz, de solu╚Ťionare a cererilor de eliberare a extraselor de carte funciar─â.”