Programul viceprim-ministrului Vasile-Daniel Suciu - 26 martie 2019

Luni, 25 Martie 2019

Viceprim-ministrul Vasile-Daniel Suciu, ministrul dezvoltării regionale ĊŸi administraĊ£iei publice, va semna, marĊ£i, 26 martie 2019, începând cu ora 12, patru contracte de finanĊ£are cu fonduri europene (prin Programul OperaĊ£ional Regional 2014-2020 ĊŸi Programul OperaĊ£ional Capacitate Administrativă 2014-2020), în valoare totală de 148,8 milioane de lei.

Evenimentul va avea loc la Consiliul JudeĊ£ean ConstanĊ£a.