Agenda Teritoriala 2020 si Agenda Urbana a Uniunii Europene in atentia MDRAP in contextul Presedintiei Romaniei la Consiliul UE

Joi, 31 Ianuarie 2019

Ministerul Dezvolt─ârii Regionale ╚Öi Administra╚Ťiei Publice (MDRAP) a organizat pe 30 ╚Öi 31 ianuarie 2019, primele reuniuni ale grupurilor de lucru pentru revizuirea Agendei Teritoriale 2020 ╚Öi preg─âtirea tehnic─â a Agendei Urbane a Uniunii Europene/ EU Urban Agenda, din cadrul Pre╚Öedin╚Ťiei României la Consiliul Uniunii Europene.

Grupul de lucru pentru revizuirea Agendei Teritoriale 2020 (“Task Force for the Renewal of the Territorial Agenda 2020” - TFTAEU) a fost constituit în cadrul Pre╚Öedin╚Ťiei Bulgare la Consiliul UE, cu scopul de a asigura continuarea activit─â╚Ťilor de revizuire a Agendei Teritoriale 2020, începute în anul 2018. În acord cu priorit─â╚Ťile asumate de România, pe durata PRESRO 2019 vor fi preluate ╚Öi dezvoltate rezultatele pre╚Öedin╚Ťiilor anterioare, pentru corelarea Agendei Teritoriale 2020 cu alte ini╚Ťiative europene sau interna╚Ťionale ╚Öi atingerea unor perspective comune.

Reuniunea Grupului pentru Preg─âtirea Tehnic─â a Agendei Urbane (“Urban Agenda Technical Preparatory Group” - UATPG) a urm─ârit sus╚Ťinerea procesului de elaborare ╚Öi implementare a Agendei Urbane a Uniunii Europene. Discu╚Ťiile din cadrul întâlnirii au avut în vedere identificarea propunerilor de îmbun─ât─â╚Ťire a procesului de implementare a Agendei Urbane, de continuare a acesteia ╚Öi de sus╚Ťinere a activit─â╚Ťilor parteneriatelor.

Faptul c─â UATPG a avut loc dup─â întâlnirea privind procesul de revizuire a Agendei Teritoriale trebuie privit în perspectiva necesit─â╚Ťii ca regiunile ╚Öi ora╚Öele s─â î╚Öi dezvolte capacitatea de a colabora în domeniile de politic─â legate de viitorul cet─â╚Ťenilor europeni. În acela╚Öi timp, modelul parteneriatului promovat prin Agenda Urban─â a Uniunii Europene reprezint─â o oportunitate pentru consolidarea coeziunii Europei prin promovarea colabor─ârii dintre autorit─â╚Ťi locale, guverne na╚Ťionale ╚Öi institu╚Ťii europene.

Au fost dezb─âtute obiectivele ╚Öi temele Declara╚Ťiei de la Bucure╚Öti, document care va fi adoptat în cadrul Reuniunii Ministeriale a Mini╚Ötrilor Responsabili cu Dezvoltarea Urban─â, ce va avea loc la Bucure╚Öti, în luna iunie a acestui an.

La cele dou─â reuniuni au participat exper╚Ťi din state membre UE, din Comisia European─â, Comitetul Regiunilor, ESPON, Consiliul European al Municipalit─â╚Ťilor ╚Öi Regiunilor ╚Öi EUROCITIES.