A fost semnat contractul pentru Stadionul Giulesti "Valentin Stanescu"

Vineri, 2 Noiembrie 2018

Compania Na╚Ťional─â de Investi╚Ťii (institu┼úie aflat─â sub autoritatea Ministerului Dezvolt─ârii Regionale ╚Öi Administra┼úiei Publice) a semnat ieri, 1 noiembrie 2018, contractul privind execu╚Ťia lucr─ârilor aferente obiectivului de investi╚Ťii ”Stadionul Giule╚Öti «Valentin St─ânescu»” din Calea Giule╚Öti, nr. 18, Bucure╚Öti, cu ASOCIEREA CONSTRUC╚ÜII ERBA╚śU SA, CONCELEX SRL ╚śI TERRA GAZ CONSTRUCT SRL.

În urma demar─ârii procedurii de achizi╚Ťie public─â privind atribuirea contractului prin publicarea anun╚Ťului nr. CN1000299 din 09.05.2018, au fost depuse 3 oferte din partea a trei asocieri:

• ASOCIEREA PORR CONSTRUCT S.R.L. - PORR BAU GmbH

• ASOCIEREA SC EUROMATERIA SRL - SC UTI GRUP SA

• ASOCIEREA SC CONSTRUCTII ERBASU SA - SC CONCELEX SRL - SC TERRA GAZ CONSTRUCT SRL

Potrivit ofertei câ╚Ötig─âtoare, valoarea contractului este de 98.318.052,33 lei f─âr─â TVA, cote ╚Öi taxe, urmând ca, pân─â la data organiz─ârii Campionatului European de Fotbal EURO 2020, la Bucure╚Öti, stadionul s─â îndeplineasc─â criteriile în vederea asigur─ârii condi╚Ťiilor de antrenament pentru echipele participante.

În perioada urm─âtoare, va fi emis ordinul privind începerea serviciilor de proiectare ╚Öi ob╚Ťinere a avizelor, acordurilor ╚Öi autoriza╚Ťiilor. Noua aren─â va avea o capacitate de aproximativ 14.000 de locuri (din care peste 250 de locuri pentru persoanele cu dizabilit─â╚Ťi ╚Öi înso╚Ťitorii lor) ╚Öi se dore╚Öte îndeplinirea criteriilor impuse de UEFA pentru derularea de competi╚Ťii sportive pentru nivelul de clasificare UEFA 4, astfel încât arena s─â poat─â g─âzdui competi╚Ťii cu public la nivel na╚Ťional ╚Öi interna╚Ťional. Suprafa╚Ťa total─â înierbat─â va fi de 80x120 m (inclusiv suprafa╚Ťa de gard─â). Arena va cuprinde ╚Öi zona de s─ârituri în lungime ╚Öi zona pistei de alergare 60m outdoor. Complexul va fi prev─âzut cu s─âli de sport pentru diverse discipline sportive precum haltere, box, lupte/judo/karate, tenis/volei/baschet, atletism, precum ╚Öi s─âli de for╚Ť─â sau recuperare ╚Öi pist─â de popice. Totodat─â, va beneficia ┼či de spa╚Ťii de cazare pentru sportivi, precum ╚Öi de spa╚Ťii de alimenta╚Ťie public─â sau spa╚Ťii administrative.

Lucr─ârile vor fi finan╚Ťate de Ministerul Dezvolt─ârii Regionale ╚Öi Administra╚Ťiei Publice, prin Compania Na╚Ťional─â de Investi╚Ťii, în conformitate cu prevederile OG 25/2001, privind înfiin╚Ťarea Companiei Na╚Ťionale de Investi╚Ťii C.N.I. - S.A., cu modific─ârile ╚Öi complet─ârile ulterioare.

* * *

Prin Programul Na╚Ťional de Construc╚Ťii de Interes Public sau Social, coordonat de CNI, se realizeaz─â obiectivele de investi╚Ťii necesare derul─ârii EURO 2020 la Bucure╚Öti.

La aceast─â dat─â, la Stadionul Steaua au fost finalizate lucr─ârile de demolare a fostei arene ╚Öi s-au demarat lucr─ârile de excavare. Se a╚Öteapt─â emiterea avizelor în vederea depunerii documenta╚Ťiei pentru ob╚Ťinerea autoriza╚Ťiei de construc╚Ťie ╚Öi, ulterior emiterii acesteia, se vor demara lucr─ârile de execu╚Ťie.

La Stadionul Arcul de Triumf, se afl─â în curs de finalizare etapa de proiectare ╚Öi de ob╚Ťinere a avizelor necesare.

In cazul Stadionului Dinamo, a fost finalizat studiul de prefezabilitate, îns─â se a╚Öteapt─â aprobarea de c─âtre Prim─âria Sectorului 2 a PUZ-ului (realizat de Clubul Sportiv Dinamo). Ulterior aprob─ârii acestuia, va fi supus aprob─ârii studiul de prefezabilitate ╚Öi apoi se vor demara procedurile de realizare ╚Öi avizare a studiului de fezabilitate.