A fost lansat proiectul - Sistematizarea legislatiei din domeniul amenajarii teritoriului, urbanismului si constructiilor si consolidarea capacitatii administrative din institutiile publice centrale cu responsabilitati in domeniu

Marti, 22 Mai 2018

Ministerul Dezvolt─ârii Regionale ╚Öi Administra╚Ťiei Publice (MDRAP), în calitate de beneficiar, implementeaz─â începând cu data de 9.05.2018 proiectul „Sistematizarea legisla╚Ťiei din domeniul amenaj─ârii teritoriului, urbanismului ┼či construc┼úiilor ┼či consolidarea capacit─â╚Ťii administrative a structurilor de specialitate din institu╚Ťiile publice centrale cu responsabilit─â╚Ťi în domeniu”, cod SIPOCA 50 (cod MySmis 121858).

Proiectul, cu o durat─â de 30 de luni (9 mai 2018 – 8 noiembrie 2020), este cofinan┼úat din Fondul Social European (FSE) prin Programul Opera┼úional Capacitate Administrativ─â (POCA) 2014 – 2020, Axa prioritar─â: Administra╚Ťie public─â ╚Öi sistem judiciar eficiente, Obiectiv Specific 1.1: Dezvoltarea ╚Öi introducerea de sisteme ╚Öi standarde comune în administra╚Ťia public─â ce optimizeaz─â procesele decizionale orientate c─âtre cet─â╚Ťeni ╚Öi mediul de afaceri în concordan╚Ť─â cu SCAP ╚Öi are un buget de 11.794.031,49 lei reprezentând:

 • 9.905.083,23 lei - valoare eligibil─â nerambursabil─â din Fondul Social European;
 • 1.888.948,26 lei - cofinan╚Ťarea eligibil─â a beneficiarului (MDRAP).

Obiectivul general are în vedere cre┼čterea calit─â┼úii cadrului legislativ ╚Öi metodologic cu inciden┼ú─â asupra mediului de afaceri ┼či asupra cet─â┼úenilor prin sistematizarea legisla╚Ťiei din domeniul amenaj─ârii teritoriului, urbanismului ┼či construc┼úiilor ┼či prin consolidarea capacit─â╚Ťii administrative a structurilor de specialitate din institu╚Ťiile publice centrale cu responsabilit─â╚Ťi în domeniu.

Proiectul vizeaz─â realizarea unui set de ac╚Ťiuni care s─â conduc─â la atingerea urm─âtoarelor obiective specifice:

 • Asigurarea cadrului legislativ sistematizat ╚Öi optimizat prin elaborarea Codului amenaj─ârii teritoriului, urbanismului ┼či construc┼úiilor;
 • Asigurarea unor instrumente metodolgice, opera╚Ťionale ╚Öi de informare ╚Öi comunicare pentru aplicarea legisla╚Ťiei modificate;
 • Formarea unui aparat administrativ eficient care s─â se bazeze pe instrumente obiective, cuantificabile ┼či u┼čor de monitorizat ┼či actualizat.

Proiectul are trei componente:

COMPONENTA 1 - Sistematizarea fondului activ al legisla┼úiei din domeniul amenaj─ârii teritoriului, urbanismului ╚Öi construc╚Ťiilor;

COMPONENTA 2 – Elaborarea de proceduri pentru optimizarea fluxurilor de proces ╚Öi informa╚Ťionale, ghiduri pentru dezvoltare urban─â ╚Öi gestiunea localit─â╚Ťilor, pentru asigurarea aplic─ârii unitare a legisla╚Ťiei ╚Öi principiilor de dezvoltare durabil─â de c─âtre autorit─â╚Ťile administra╚Ťiei publice locale ╚Öi publicarea centralizat─â a acestora;

COMPONENTA 3 – Administra┼úie public─â mai eficient─â prin consolidarea structurilor insti╚Ťutionale responsabile din domeniul amenaj─ârii teritoriului, urbanismului ┼či construc┼úiilor.

Rezultatele corespunz─âtoare fiec─ârei componente a proiectului sunt prezentate:

COMPONENTA 1 Sistematizarea fondului activ al legisla╚Ťiei din domeniul amenaj─ârii teritoriului, urbanismului ╚Öi construc╚Ťiilor.

R.1.a. - Raport de analiz─â diagnostic pentru fundamentarea Codul amenaj─ârii teritoriului, urbanismului ╚Öi construc╚Ťiilor;

R.1.b. - Codul amenaj─ârii teritoriului, urbanismului ╚Öi construc╚Ťiilor elaborat;

R.1.c. - Sistemul de reglement─âri tehnice din domeniul amenaj─ârii teritoriului, urbanismului ╚Öi construc╚Ťiilor auditat ╚Öi revizuit;

R.1.d.- Organizarea unei conferin╚Ťe interna╚Ťionale cu scopul aducerii la cuno╚Ötin╚Ťa factorilor interesa╚Ťi a rezultatelor R.1.a., R.1.b. si R.1.c.

COMPONENTA 2 Elaborarea de proceduri pentru optimizarea fluxurilor de proces ╚Öi informa╚Ťionale, ghiduri pentru dezvoltare urban─â ╚Öi gestiunea localit─â╚Ťilor, pentru asigurarea aplic─ârii unitare a legisla╚Ťiei ╚Öi principiilor de dezvoltare durabil─â de c─âtre autorit─â╚Ťile administra╚Ťiei publice locale ╚Öi publicarea centralizat─â a acestora.

R.2.a. - Trei proceduri elaborate, respectiv :

 • Procedura privind avizarea ╚Öi aprobarea documenta╚Ťiilor de amenajarea teritoriului ╚Öi de urbanism;
 • Procedura pentru ob┼úinerea certificatelor de urbanism, avizelor ╚Öi acordurilor necesare ╚Öi autoriza┼úiilor de construire în sistemul de ghi╚Öeu unic;
 • Proceduri opera╚Ťionale necesare pentru facilitarea schimbului electronic de informa┼úii între entit─â┼úile avizatoare ale documenta┼úiilor de urbanism, respectiv ministere sau institu╚Ťii deconcentrate, operatorii economici gestionari ai re╚Ťelelor edilitare ╚Öi autorit─â╚Ťilor emitente a certificatelor de urbanism ╚Öi autoriz─ârii construc╚Ťiilor.

R.2.b. – Un protocol de cooperare cadru pentru opera╚Ťionalizarea ghi╚Öeului unic între autorit─â┼úile administra╚Ťiei publice locale, entit─â╚Ťile avizatoare, pentru reducerea birocra╚Ťiei, costurilor ╚Öi riscurilor de corup╚Ťie, în vederea abord─ârii unitare a problematicii amenaj─ârii teritoriului, urbanismului ╚Öi construc╚Ťiilor la nivel na╚Ťional.

R.2.c. - 5 Ghiduri respectiv:

 • Ghid privind gestionarea ╚Öi implementarea documenta╚Ťiilor de amenajarea teritoriului ╚Öi de urbanism, inclusiv în sistem GIS;
 • Ghid privind dezvoltarea localit─â╚Ťilor ╚Öi implementarea investi╚Ťiilor publice utilizând instrumentele de planificare teritorial─â;
 • Ghid privind planificarea urban─â pentru limitarea ╚Öi combaterea schimb─ârilor climatice ╚Öi a expansiunii urbane necontrolate;
 • Ghid de dezvoltare urban─â privind mobilitatea urban─â sustenabil─â, cu propuneri concrete privind diferitele abord─âri urbanistice ce pot fi luate de c─âtre autorit─â╚Ťile locale;
 • Ghid privind reabilitarea cartierelor inclusiv reabilitarea cl─âdirilor afectate de riscul seismic.

R.2.d. – Minim 3 proceduri de control actualizate ╚Öi sistem îmbun─ât─â╚Ťit de colectare a taxelor ╚Öi a cotelor datorate de investitori în procesul de autorizare;

R.2.e. – Standard de cost ┼či de calitate pentru elaborarea ╚Öi actualizarea documenta╚Ťiilor de amenajarea teritoriului ╚Öi urbanism;

R.2.f. - Legisla╚Ťie specific─â ╚Öi fond de reglement─âri tehnice, proceduri de avizare ╚Öi autorizare, ghiduri ╚Öi metodologii, registre de exper╚Ťi atesta╚Ťi din domeniul urbanismului ╚Öi construc╚Ťiilor publicate pe internet;

R.2.g. - Sesiuni de diseminare la nivel regional la nivelul celor 8 regiuni de dezvoltare a procedurilor, metodologiilor ╚Öi ghidurilor (cel pu╚Ťin 2 sesiuni de diseminare la nivel regional).

COMPONENTA 3 Administra┼úie public─â mai eficient─â prin consolidarea structurilor insti╚Ťutionale responsabile din domeniul amenaj─ârii teritoriului, urbanismului ┼či construc┼úiilor

R.3.a. - Program de formare profesional─â pentru specializarea structurilor responsabile cu amenajarea teritoriului, urbanismul ┼či construc┼úiilor dezvoltat ╚Öi implementat (adresat personalului din cadrul Ministerului Dezvolt─ârii Regionale ╚Öi Administra╚Ťiei Publice ╚Öi a celor din Inspectoratul de Stat în Construc╚Ťii);

R.3.b. - Elaborare curriculum pentru program de formare pentru structurile de specialitate din cadrul autorit─â╚Ťilor administra╚Ťiei publice locale responsabile cu amenajarea teritoriului, urbanismul ╚Öi autorizarea construc╚Ťiilor, pentru abordarea unitar─â la nivel na╚Ťional a problematicii ╚Öi corectei implement─âri a reformei realizate prin intermediul codific─ârii;

R.3.c. - Manual de bune practici pentru asocia╚Ťiile de dezvoltare intercomunitar─â în vederea asigur─ârii furniz─ârii în comun a serviciilor publice privind planificarea urban─â ┼či teritorial─â, eliberarea certificatelor de urbanism ╚Öi a autoriza╚Ťiilor de construire;

R.3.d. - Sistem de avizare al MDRAP optimizat.

Pentru detalii suplimentare legate de proiect, persoana de contact este doamna Delia Elena POPA, manager public (asistent manager de proiect), Serviciul amenajarea teritoriului ╚Öi urbanism, Direc╚Ťia tehnic─â, Direc╚Ťia general─â dezvoltare regional─â ╚Öi infrastructur─â, Ministerul Dezvolt─ârii Regionale ╚śi Administra╚Ťiei Publice.

Date de contact:
Email: delia.popa@mdrap.ro
Telefon: 0372114513
Fax: 0372114533
Adres─â: Bd. Libert─â╚Ťii nr. 16, Latura Nord, sector 5, Bucure╚Öti, cod po╚Ötal 050706
Website: www.mdrap.ro